ဖက္ဒရယ္အိပ္မက္ႏုိင္ငံေတာ္ // ေရႊဒါးေမာင္ေလးရည္ //

ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ဖုိ႔ ဆုိသည္မွာ ဘက္ေပါင္းစံုမွ အခ်ဳိးညီမွ်စြာ အေထာက္အကူျပဳေနဖုိ႔ လုိအပ္ေပသည္။ သည္အရာမ်ားအားလံုးထဲမွာမွ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းျခင္းဆုိသည့္ ႏုိင္ငံႏွင့္အ၀န္း အၾကားအလပ္မရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈရွိေနပါမွ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္မႈအေပၚ အေထာက္အကူ ျပဳႏုိင္မည္ဆုိသည္မွာ ႐ုိးရွင္းျမင္သာသည့္ အေျခခံ အေၾကာင္းတရားသာလွ်င္ ျဖစ္ေပသည္။ သည္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံအဖုိ႔ ကံဆုိးပါသည္ဟုသာ ေကာက္ခ်က္ခ်ရမလုိပါ။ သိေတာ္မူၾကသည့္ အတုိင္းပါေပ။ သူ႕ကၽြန္ဘ၀ျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္တကြ ႏုိင္ငံသားအားလံုးတုိ႔ ႏွစ္ပရိေစၧဒ ရွည္ၾကာစြာ အဖိႏွိပ္ခံအညွဥ္းဆဲခံခဲ့ၾကရသည္။ ထုိဘ၀မ်ားမွ လြတ္ကင္းၾကဖုိ႔ အသက္ေသြးမ်ားစြာ စြန္႔လႊတ္ေပးဆပ္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားခဲ့ၾကရသည္။ သည္လုိႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးဆုိသည့္ အျမဳေတရတနာပန္းျမတ္ကုိ ဆြတ္လွမ္းႏုိင္ခဲ့ၾကရသည္။ သုိ႔ပါေသာ္လည္း လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီး ထုိလြတ္လပ္ေရးဆုိသည့္ လြတ္လပ္ျခင္း၏ ရသကုိ ခံစားၾကဖုိ႔ ဟန္ျပင္ေနၾက႐ံုမွ် ကာလတုိေလးတစ္ခု အတြင္းမွာပင္ တုိင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားႏွင့္ အေတြးအေခၚ အယူအဆ ကြဲျပား ျခားနားမႈတုိ႔ျဖင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေက်ာခုိင္းလမ္းခြဲခဲ့ၾက၊ လက္နက္မ်ားကုိယ္စီကုိယ္ငွ ကုိင္စြဲခဲ့ၾကသည္မွာလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အားလံုး၏ ကံဆုိးမုိးေမွာင္ က်ခဲ့ရမႈမ်ားပါေပ။ ကာလအတုိင္းအတာ အားျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၇၁ ႏွစ္မွ်ပင္ ရွိခဲ့ရေပၿပီ။
 
၀ါးအစည္းေျပသကဲ့သုိ႔ စည္းလံုးမႈပ်က္ေျပခဲ့ရသျဖင့္လည္း အေၾကာင့္အၾကမဲ့စြာ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ မျပဳႏုိင္ျခင္းမ်ားျဖင့္ ဘ၀မ်ားစြာ နိမ့္ပါးက်ဆံုးခဲ့ၾကရသည္။ ပညာရွာေဖြျခင္းကိစၥမ်ား၌ အပူအပင္မဲ့စြာ လံု႔လမျပဳႏုိင္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္လည္း သူတုိ႔ဘ၀ နင္းျပားျဖစ္ၾကရကာ အေစခုိင္းခံ ညြတ္ကြင္းမ်ားထဲ သက္ဆင္းခဲ့ၾကရသည္။ သူတစ္ဗုိလ္ ငါတစ္မင္း ျပဳခဲ့ၾကမႈျဖင့္ တုိင္းျပည္ဘ႑ာမ်ား ဆံုး႐ံႈးေလလြင့္ခဲ့ၾကရသည္။ အနိ႒ာ႐ံုေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ ႏုိင္ငံ့ပံုရိပ္မ်ား ေျမာင္းထဲလြင့္က်ခဲ့ရျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ျပည္တြင္းစစ္ကာလ အရွည္ၾကာဆံုးေသာ ႏုိင္ငံမ်ားစာရင္း၌ ေအာင္ပန္း ပန္ခဲ့ရေပသည္။ သည္လုိပံုျဖင့္ အဆင္းရဲဆံုး ႏုိင္ငံမ်ားစာရင္းထဲ သက္ဆင္းခဲ့ပံုမ်ားမွာ ဘာမ်ားအဆန္းတၾကယ္ ေျပာဖုိ႔လုိေတာ့မလဲေလ။
 
ဒီလုိဒီလုိ ဆင္းရဲနိမ့္ပါးမႈ ေဘးဒုကၡအဖံုဖံုတုိ႔မွ လြတ္ေျမာက္ႏုိင္ဖုိ႔၊ တုိးတက္ျမင့္မားႏုိင္ဖုိ႔ အထက္တန္းက်က် ကုိယ့္ဘ၀မ်ား ကုိယ္တုိင္ပံုေဖာ္ထူမတ္ႏုိင္ဖုိ႔ ဆုိသည္မ်ား၏ အဓိကထြက္ေပါက္တစ္ခုမွာ အၾကြင္းမဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရွိေနဖုိ႔သာလွ်င္ ျဖစ္ေပသည္။ သည့္အတြက္ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ သည္ကေန႔ကာလ၌ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂိၢဳလ္ႏွင့္တကြ ႏုိင္ငံေတာ္၏ တာ၀န္ရွိသူမ်ားပါ ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပန္းခင္း တစ္ခင္းကုိ ႀကဳိးစား၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ပ်ဳိးစုိက္လ်က္ ရွိေနသည္ကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အားလံုး မ်က္ေမွာက္ျပဳေနၾကရေပသည္။ စိတ္ရွည္သည္းခံျခင္း လမ္းစဥ္ျဖင့္ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚ ေရာက္ရွိႏုိင္ေရး အားလံုးပူးေပါင္း ၾကရမည့္ အခ်ိန္အခါလည္း ျဖစ္ေနေပၿပီ။ သံသယစိတ္မ်ားျဖင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ၾကသည့္ အတိတ္လမ္းေၾကာင္းေပၚမွ သင္ခန္းစာမ်ားအေပၚ စိစစ္ေကာက္ႏုတ္ၾကလ်က္ လမ္းေၾကာင္းသစ္တစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္မႈျပဳခဲ့ၾကသည္မွာ သည္ကေန႔ကာလ၌ အတုိင္းအတာတစ္ခုသုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္၍ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အားလံုးက ႀကဳိလင့္ၾကရမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။
 
တစ္ဦးအေပၚ တစ္ဦး တင္ရွိေနသည့္ သံသယစိတ္မ်ားကုိ ေျဖေဖ်ာက္ရာ၌ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း၏ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပံု နမူနာတစ္ရပ္ကုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ ဘယ္ေသာအခါတြင္မွ ေမ့ေပ်ာက္ရႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္တုိ႔ လြတ္လပ္ေရးႀကဳိးပမ္းစဥ္ ကာလက ျဖစ္ရပ္တစ္ခုပင္။ ထုိစဥ္က ကရင္တုိင္းရင္းသားတုိ႔ႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ကုိယ္တုိင္ ယံုၾကည္ခ်က္ တည္ေဆာက္ခဲ့ပံုတစ္ခု ပါေပ။ ထုိသုိ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ ေစာစံဖုိးသင္က အႀကံဥာဏ္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ေစာစံဖုိးသင္တုိ႔ စကားလက္ဆံုက်ခုိက္ ဂ်ပန္၀င္စက ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသ၌ ကရင္ဗမာ ပဋိပကၡသုိ႔ စကားစပ္မိသြားေပသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ႏႈတ္မွ `ဦးစံဖုိးသင္ေရ ကရင္ေတြက ကၽြန္ေတာ့္ကုိ မုန္းေနတာ ဘယ္လုိလုပ္ရမလဲဗ်ာ´ ဟု ေျပာခဲ့ရာ ေစာစံဖုိးသင္မွ `အလြယ္ေလးပါ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ရယ္´ ဟု ေျပာခဲ့သည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွ ဆက္၍ `ဘယ္လုိ လြယ္တာလဲ။ ေျပာစမ္းပါဦး´ ဟု ေမးခဲ့ေပသည္။ `ေျပာရင္ လုပ္မွာလား´ ဟု ေစာစံဖုိးသင္က ေမးျမန္းရာ `လုပ္မွာေပါ့ဗ်ာ´ ဟု ဗုိလ္ခ်ဳပ္က စကားျပန္ခဲ့သည္။ `ဒါဆုိရင္ ကရင္ေတြကုိ ေတာင္းပန္လုိက္ပါ။ အလြယ္ေလးနဲ႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေနာက္ကုိ ပါလာလိမ့္မယ္´ ဟု အႀကံေပးခဲ့ေပသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွလည္း မေႏွးအျမန္ပင္ ဦးစံဖုိးသင္၏ အႀကံျပဳခ်က္အတုိင္း ေဒါက္တာစံစီဖုိး၊ ေစာဘဦးႀကီး၊ မန္းေရႊထြန္းၾကာ၊ မန္းဘခင္၊ ေဒါက္တာဖုိးဒီလံုး၊ ေဒါက္တာ ေဒြး စသည့္ ကရင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ရန္ကုန္သုိ႔ ဖိတ္ၾကား၍ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာ ကိစၥမ်ားအတြက္ ေတာင္းပန္ခဲ့သည္။
 
သခင္သန္းထြန္း အစရွိသည့္္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္း ရမ္းကားမႈမ်ားေၾကာင့္ စိတ္မေကာင္းဖြယ္ ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ရသည္ကုိ ၀မ္းနည္းပါေၾကာင္းႏွင့္ ကရင္ဗမာ ညီညြတ္ေရးမွာ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ညီညြတ္မႈရွိလွ်င္ ဘာမဆုိ လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္းပန္ပါသည္။ ဒီမွ်သာမက ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ဗုိလ္ေဇယ်၊ ဗုိလ္လက်္ာ၊ ဗုိလ္ေစာၾကာဒုိး၊ ဗုိလ္ေစာစံဖုိးသင္ တုိ႔ ေျမာင္းျမ၊ ပုသိမ္ စသည့္ေဒသမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ကာ လူအခ်ဳိ႕၏ မွားယြင္းေသာ လုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ကိစၥမ်ားအတြက္ ၀မ္းနည္းပါေၾကာင္း ေတာင္းပန္စကား ဆုိခဲ့ေပသည္။ ဒီနည္းျဖင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ကရင္တုိင္းရင္းသားမ်ား တစ္သားတည္း ေရအသြင္ျဖင့္ တစ္ေၾကာင္းတည္း အတူတကြ စီးဆင္းခဲ့ေပသည္။ ညီညြတ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ လက္သံုးစကားတစ္ခြန္းမွာ `လြတ္လပ္ေရးခရီးအတြက္ အမ်ဳိးသားေသြးစည္းညီညြတ္ေရးက အေရးႀကီးဆံုးဗ်။ အဲဒီေတာ့ ဦးစံဖုိးသင္က ကရင္ဗမာ ခ်စ္ၾကည္ေရး စည္းလံုးညီညြတ္ေရးအတြက္ အတတ္ႏုိင္ဆံုး ကူညီပါ။ နယ္ထြက္ၿပီး စည္းလံုးညီညြတ္ေရးလုပ္ငန္းေတြကုိ ေဆာင္ရြက္ေစခ်င္ပါတယ္´ ဆုိသည့္ စကားတစ္ခြန္းျဖင့္လည္း ေဆာ္ၾသတုိက္တြန္းခဲ့သည္ကုိ စာေပအေထာက္အထားအျဖစ္ ဖတ္႐ႈခဲ့ရေပသည္။
 
လက္ရွိကာလမွ ျပန္လည္တြက္စစ္လွ်င္ ႏွစ္ပရိေစၧဒရွည္ၾကာစြာ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေရးျပသ၁နာ အေျခခံ ျပည္တြင္းစစ္ ပဋိပကၡကုိ ေျဖရွင္းရန္အတြက္ NCA စာခ်ဳပ္ျဖင့္ အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္း ၾကား ရရွိခဲ့သည့္ အျမင့္မားဆံုးေသာ ရလဒ္ေကာင္းအျဖစ္လည္း ယူဆႏုိင္ေပသည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံ၏ ရလဒ္ေကာင္းအျဖစ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေပၚထြန္းလာေရး အေျခခံမူမ်ားျဖစ္ေလရာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မက္ခဲ့ဖူးသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု အိပ္မက္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ခဲ့ေပသည္။
 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာခဲ့ဖူးသလုိပင္ သည္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေပၚေပါက္လာေရးမွာ ေန႔ခ်င္းညခ်င္းႀကီး ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ စိတ္ရွည္ျခင္း၊ သည္းခံျခင္း၊ အေျမာ္အျမင္ႀကီးမားျခင္း စသည့္ ဦးေႏွာက္မ်ား စုစည္းေပါင္းစပ္ၾကျခင္းမ်ားျဖင့္သာ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားအားလံုး တုိ႔၏ အေရြ႕ခရီးတစ္ခုဆီသုိ႔ ေရာက္ရွိ ဆုပ္ကုိင္ႏုိင္ၾကမည္မွာလည္း အမွန္တရားတစ္ရပ္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ပတ္သက္ယွက္ႏြယ္သူ အားလံုးက ဒီကိစၥက ကုိယ့္အက်ဳိးစီးပြား တစ္ခုတည္းအတြက္ဟူ၍ ေကာက္ယူျခင္းမျပဳၾကဘဲ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္၊ ျပည္သူအားလံုး အတြက္ ဟူ၍ တူညီေသာ ဦးတည္ခ်က္တစ္ခုတည္းျဖင့္သာ ပါ၀င္ေလွ်ာက္လွမ္းသင့္ၾကပါသည္။ သည္အခါတြင္လည္း ကုိယ့္ဘက္က ဘာေတြေပးႏုိင္မလဲ ဆုိသည့္ ေပးဆပ္ျခင္းတရားကုိ အရင္းအႏွီးျပဳၾကရပါမည္။ သည္အေၾကာင္းတရားေပၚက ဘာအက်ဳိးအျမတ္ ရႏုိင္မလဲ ဆုိသည့္ ရယူလုိစိတ္တုိ႔လည္း အၿပီးတုိင္ပင္ ေဖ်ာက္ဖ်က္ထားၾကရေပမည္။ ထုိသုိ႔ ရယူလုိစိတ္မ်ားကုိ ေျဖေလွ်ာ့လ်က္ျဖင့္ အျဖဴထည္သန္႔သန္႔ စိတ္တစ္ေခ်ာင္းတည္းျဖင့္ ပါ၀င္သ႐ုပ္ေဖာ္ႏုိင္ၾကၿပီဆုိလွ်င္ျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ ဖခင္ `ဗုိလ္ခ်ဳပ္မက္ခဲ့သည့္ ဖက္ဒရယ္အိပ္မက္ႏုိင္ငံေတာ္´ သည္လည္း မေ၀းလံသည့္ကာလ တစ္ခု၌ ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္မႈ အေပါင္းတုိ႔ႏွင့္အတူ …
 
သူသာရွိလွ်င္
သူ၏ျပည္တြင္း တေသြးခ်င္းတုိ႔
စစ္ခင္းသည့္ပြဲ ၿပီးျပတ္စဲလုိ႔
လက္တြဲလက္ခ်ိတ္ ညီေနာင္စိတ္ျဖင့္
ပြဲတိတ္ေစမည္ ေျဖရွင္းမည္ဟု
ျပည္သူတုိင္းက ယံုၾကည္ၾက၏။
(တင္မုိး)
 
ေရႊဒါးေမာင္ေလးရည္
The Ladies News
 
 

 

Vote: 
No votes yet
Reader Choice: 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.