တာ၀န္ယူစိတ္ရွိရမည္ // လင္းသက္ခုိင္ //

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ က်င္လည္ရာ လူ႕ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကုိယ္တုိင္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကိစၥရပ္ေပါင္း မ်ားစြာ ရွိပါသည္။ တာ၀န္ဆုိေသာ စကားရပ္၏ အဓိပၸာယ္ကုိ ျမန္မာအဘိဓာန္က ဤသုိ႔ဆုိပါသည္။ တာ၀န္ေဆာင္ရြက္ရန္ အမႈကိစၥ ၀တၱရားဟု ဆုိပါသည္။ ထုိစကားရပ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ေက်ပြန္ဆုိသည့္ စကားအားလည္း တာ၀န္၀တၱရား ၿပီးေျမာက္ေအာင္ လုပ္သည္ဟု ဖြင့္ဆုိပါသည္။
 
လူသားတုိ႔၏ အခ်ဳိ႕တာ၀န္မ်ားကား ျဖစ္႐ုိးျဖစ္စဥ္အတုိင္း ေဆာင္ရြက္ေန ရေသာ သာမန္ တာ၀န္မ်ားသာ ျဖစ္ေပသည္။ ထုိ႔အတူ မိသားစု တာ၀န္၊ လူမႈေရးတာ၀န္တုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ အေကာင္းဆံုး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ တာမ်ဳိး ရွိသလုိ တာ၀န္မေက်ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္တာမ်ဳိးလည္း ရွိႏုိင္ပါသည္။ မိသားစုတာ၀န္ ပ်က္ယြင္းလွ်င္ ခြင့္လႊတ္ေပးႏုိင္ ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းတာ၀န္ ပ်က္ကြက္ျခင္းအေပၚတြင္မူ ခြင့္လႊတ္ဖုိ႔ ခက္ေပသည္။ လုပ္ငန္းတာ၀န္အမွားအတြက္ စည္းကမ္းပုိင္းအရ အျပစ္ေပး အေရးယူမည္။ ေနာက္ထပ္ မမွားေအာင္ သတိေပးမည္။ ထပ္မံ ႀကဳိးစားခြင့္ ျပဳသည္။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းသုိ႔ စတင္၀င္ေရာက္စဥ္ ကပင္ ေပးအပ္ေသာ တာ၀န္ႏွင့္ ၀တၱရားမ်ားကုိ ေက်ပြန္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ပါမည္ဟု ကတိျပဳခဲ့သည္ မဟုတ္ပါလား။
 
သုိ႔ဆုိလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ က်င္လည္ရာ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား၌ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရာ၌ တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္သိမႈ တာ၀န္ခံမႈ တာ၀န္ကုိ ေက်ပြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈတုိ႔ ရွိရေပမည္။ ဤေနရာ ဤရာထူးႏွင့္ ဤလုပ္ပုိင္ခြင့္တုိ႔သည္ ဤ လူႏွင့္ထုိက္တန္သည္ဟု ယူဆ၍ တာ၀န္ကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ ယံုၾကည္စြာ ေပးအပ္ခဲ့ေလသည္။
 
ေပးအပ္ေသာ တာ၀န္အား ခံယူသူကလည္း တာ၀န္ယူမႈအျပည့္ႏွင့္ တာ၀န္ကုိ ေလးစားစြာ ေက်ပြန္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္မွသာလွ်င္ တာ၀န္တစ္ခု၏ ႐ုပ္လံုးကား လွပေပၚလြင္လာေပလိမ့္မည္။ သည့္ထက္ ပုိ၍ဆုိရလွ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ႀကီးေလးေသာ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကား ဆုိဖြယ္ရာမရွိေတာ့ေပ။ ျပည္သူက အပ္ႏွင္း၍ ျပည္သူကုိ ေကာင္းမြန္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္ရေသာ ျပည္သူ႕အစုိးရ (သုိ႔မဟုတ္) သမၼတတစ္ဦး၏ တာ၀န္ကား ႀကီးမားလွေပသည္။
 
၁၈၇၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားက သမၼတမ်ားကုိ သမုိင္းပညာရွင္ ဟင္နရီအဒမ္ ေျပာေလ့ရွိေသာ စကားက ဤသုိ႔တည္း သမၼတဟာ သေဘၤာတစ္စီးရဲ႕ ဦးစီးမွဴးနဲ႔ တူတယ္။ သူ႕မွာ ဆုပ္ကုိင္ထားဖုိ႔ တက္မ ရွိရမယ္။ ထိန္းေၾကာင္းဖုိ႔ လမ္းေၾကာင္းရွိရမယ္ဟု ေျပာခဲ့ေလသည္။
 
အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ ၁၈ ေယာက္ေျမာက္ သမၼတျဖစ္ေသာ ေအဗရာ ဟင္လင္ကြန္း ကုိယ္တုိင္ ၁၈၆၃ ခုႏွစ္က အိမ္ျဖဴေတာ္မွာ ေျပာခဲ့ေသာ စကားသည္လည္း တာ၀န္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလြန္မွတ္သားဖြယ္ရာ ေကာင္းေလသည္။
 
အျခားအရာေတြအားလံုးထက္ ထူးကဲအေရးပါတဲ့ တာ၀န္တစ္ရပ္ဟာ ကၽြန္ေတာ့္ေရွ႕မွာ ရွိေနပါတယ္။ ဒါဟာ ဘာလဲဆုိေတာ့ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ ရီပတ္ဘလစ္ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးကုိ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ရမယ့္ တာ၀န္ပါ။
 
ႀကီးေလးေသာ တာ၀န္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ရန္ အတြက္ ခန္႔အပ္ရာ၌ပင္ မာနျဖင့္ ခံယူျခင္းမရွိေပ။ ႐ုိးသားေသာ၊ ႏွိမ့္ခ်ေသာ အရည္အေသြးမ်ားျဖင့္ မ၀ံ့မရဲ လက္ခံခဲ့သည့္ သာဓကကုိ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ ပထမဦးဆံုး သမၼတ ေဂ်ာ့ခ်္၀ါရွင္တန္တြင္ ေတြ႕ရေပသည္။
 
( ၂ )
 
ထုိသုိ႔ တာ၀န္ေက်ေအာင္ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ သာဓကမ်ားစြာ ရွိသည့္ၾကားမွပင္ ကံမေကာင္း အေၾကာင္းမလွသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားလည္း ရွိခဲ့ပါေသးသည္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ကုိေဘးၿမဳိ႕ေတာ္တြင္ ျပင္းထန္ေသာ ငလ်င္ႀကီး လႈပ္ခတ္ခဲ့ေလသည္။ ထုိငလ်င္ႀကီးေၾကာင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ကုိေဘးၿမဳိ႕သည္ ၿပဳိက်ပ်က္စီးမႈေပါင္း မ်ားစြာအၾကား၌ လူေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔၏ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ၊ တုိက္တာ အိမ္ေျခ အေဆာက္အအံုေတြ၊ လမ္းတံတားေတြ၊ စက္႐ံုေတြ ဘီလီယံႏွင့္ခ်ီ၍ ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရေလသည္။
 
ကမၻာတစ္၀န္းလံုးကလည္း ဤျဖစ္ရပ္ဆုိးအား ၀ုိင္းၾကည့္ေနၾကသည္။ ထုိစဥ္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ တာ၀န္အရွိဆံုး ပုဂိၢဳလ္ျဖစ္ေသာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကား ဂ်ဴနီယုိကုိရီဇူမိ ျဖစ္ေပသည္။ ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား ထက္မွာရပ္၍ တစ္ႏုိင္ငံလံုးကုိ မိန္႔ခြန္းေျပာေလသည္။
 
ဂ်ပန္တစ္မ်ဳိးသားလံုး ခင္ဗ်ား- ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ကုိေဘးၿမဳိ႕ေတာ္မွာ ယခု လတ္တေလာ လႈပ္ခတ္ခဲ့ေသာ ငလ်င္အျဖစ္ဆုိးႀကီးေၾကာင့္ အားလံုး ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးခဲ့ရပါတယ္။ ဒီျဖစ္ရပ္အတြက္ တာ၀န္အရွိဆံုး ပုဂိၢဳလ္ဟာ ကၽြန္ေတာ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ဒီျဖစ္ရပ္ဆုိးႀကီးအတြက္ ျပည္သူျပည္သားေတြကုိ အခ်ိန္မီ မကာကြယ္ႏုိင္ခဲ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္ကစၿပီး ကၽြန္ေတာ္ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တာ၀န္မွေန၍ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳပါလုိ႔ ေတာင္းဆုိပါတယ္။
 
လူ႕အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရသည့္အေပၚ သူ႕တာ၀န္ မကင္းသလုိ ခံစားခဲ့ရသည္။ သူ တာ၀န္မေက်ပြန္ခဲ့သည့္ အတြက္ ျပည္သူလူထုအား ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ၿပီး လက္ရွိရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ေလသည္။ အင္မတန္ သတိၱရွိေသာ၊ ေယာက်္ားပီသေသာ လူမ်ဳိးပါလားဟု ေတြးရင္း ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကုိရီဇူမိကုိ တာ၀န္သိမႈ၊ တာ၀န္ခံရဲမႈတုိ႔အတြက္ ေလးစားအားက်မိရပါသည္။
 
( ၃ )
 
ေနာက္ထပ္ျဖစ္စဥ္တစ္ခုကေတာ့ ေတာင္ကုိရီးယားမွာ ျဖစ္ပါသည္။ ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံတြင္ အထပ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပါ၀င္သည့္ လူေပါင္း ၄၇၅ ဦး တင္ေဆာင္လာေသာ ကူးတုိ႔သေဘၤာသည္ ကမ္း႐ုိးတန္းမွ ၁၃ မုိင္အကြာတြင္ တိမ္းေစာင္းနစ္ျမဳပ္သြားခဲ့သည္။ ျဖစ္ျဖစ္ခ်င္း ကမ္း႐ုိးတန္းေစာင့္ အဖြဲ႕က ကယ္တင္ႏုိင္သည္က ၁၇၉ ဦးမွ်သာ။ အဆုိပါ သေဘၤာတြင္ အထက္တန္းေက်ာင္းသား ၃၇၅ ဦး လုိက္ပါလာၿပီး ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေဂ်ဂ်ဴးအပမ္းေျဖ ကၽြန္း ေလ့လာေရးခရီး ထြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
ထုိစဥ္က သေဘၤာေပၚတြင္ ပါလာေသာ ကေလးငယ္မ်ားကုိ ရွာမေတြ႕ၾကေပ။ သေဘၤာကပၸတိန္ႏွင့္ အဖြဲ႕က သေဘၤာကုိ စြန္႔၍ ကုိယ္လြတ္႐ုန္းခဲ့ၾကသည္ဟု ဆုိပါသည္။ သေဘၤာနစ္ျမဳပ္မႈတြင္ ေနာက္ဆံုးမွ ဆင္းရမည့္ ကပၸတိန္သည္ အရင္ဆံုး ထြက္ေျပးခဲ့သျဖင့္ တာ၀န္ယူမႈလည္း မရွိ၊ တာ၀န္ခံမႈလည္း မရွိ၊ တာ၀န္ေက်ပြန္မႈလည္း မရွိေသာ သူ ျဖစ္ေပသည္။
 
သုိ႔ေသာ္ သေဘၤာတြင္ ပါလာေသာ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕မွ တာ၀န္ခံ ေက်ာင္းသူေလး ဘင္ဂူေယာင္း အသက္ ၂၂ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းသားေလး တစ္ဦးကေတာ့ သေဘၤာနစ္ျမဳပ္ခါနီး ကမၻာပ်က္မတတ္ ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ အနားတြင္ရွိေသာ ေက်ာင္းသားငယ္ေလးမ်ားအား အသက္ကယ္အက်ၤ ီေတြ လုိက္လံ၀တ္ဆင္ေပးခဲ့ေလသည္။ ေကလးမ်ားကုိသာမက လူႀကီးအခ်ဳိ႕ကုိပါ အသက္ကယ္အက်ၤ ီ ၀တ္ဆင္ေပးၿပီး ေဘးလြတ္ရာ ကယ္ထုတ္ခဲ့ႏုိင္ေလသည္။ ထုိစဥ္မွာပင္ ကေလးတစ္ဦးက ထုိမိန္းကေလးအား ေမးေလသည္။ မမေရာ ဘာလုိ႔ အသက္က်ယ္အက်ၤ ီ မ၀တ္တာလဲဟု ဆုိေတာ့ ထုိမိန္းကေလး ျပန္ေျဖလုိက္သည္မွာ ေက်ာင္းသားတာ၀န္ခံဆုိတာ အသက္ကယ္အက်ၤ ီကုိ ေနာက္ဆံုးမွ ၀တ္ရမွာဟု ဆုိပါသည္။
 
ကၽြန္ေတာ္ ထုိစကားကုိ ၾကားသိခဲ့စဥ္မွာပင္ ၾကက္သီးေမြးညင္းပင္ ထေလာက္ေအာင္ ျဖစ္မိသည္။ ငယ္ရြယ္လြန္းေသာ္လည္း တာ၀န္သိစိတ္ တာ၀န္ခံယူရဲသည့္ စိတ္စြမ္းအားေတြ ႀကီးမားလွခ်ည္လားဟု ေတြးမိသည္။ ထုိျဖစ္ရပ္ႏွင့္အတူ ေတာင္ကုိရီးယား ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကလည္း ထုိျဖစ္ရပ္အတြက္ တာ၀န္မကင္းသလုိ ခံစားသျဖင့္ ျပည္သူကုိ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္၍ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ျပန္ပါသည္။ အင္မတန္မွ သတိၱထူးရွိေသာ ေယာက်္ားမ်ား ျဖစ္ၾကေလသည္။
 
( ၄ )
 
ကမၻာေပၚတြင္ တာ၀န္ခံမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈ အရွိဆံုးအျဖစ္ ကမၻာႀကီး၏ ေရွ႕တန္းတြင္ ဂုဏ္သိကၡာ ျမင့္မားစြာ ရွိေနသည့္ လူမ်ဳိးမွာ ဂ်ပန္လူမ်ဳိးသာ ျဖစ္ေပသည္ဟု ဆုိၾကေလသည္။ ယခုလည္း ေတြ႕ရျပန္ၿပီ။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၇ ရက္ေန႔ထုတ္ သတင္းစာတစ္ေစာင္တြင္ သတင္းတစ္ပုဒ္ကုိ ဖတ္မိၿပီး အံ့ၾသရျပန္သည္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ကပ္ေဘး ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး ၀န္ႀကီး မာဆာဟီ႐ုိအီမူရာသည္ အခမ္းအနား တစ္ခု၌ စကားတစ္ခြန္း လႊတ္ခနဲ ေျပာမိေလသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဆူနာမီကပ္ေဘးသည္ တုိက်ဳိၿမဳိ႕မွာထက္ ေက်းလက္ေဒသကုိ ထိခုိက္မႈက ကံေကာင္းခဲ့သည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳမိသည္။
 
သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ဟာ တုိကူမွာျဖစ္ခဲ့တာ ေကာင္းတယ္။ ၿမဳိ႕ေတာ္ဇုန္အနီးမွာ ျဖစ္ခဲ့ရင္ ႀကီးမားတဲ့ ပ်က္စီးမႈေတြ ရွိလာႏုိင္တယ္ဟု ေျပာဆုိမိခဲ့ေလသည္။ ထုိ၀န္ႀကီး၏ မွတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇုိအာေဘးကုိယ္တုိင္ ေဒသခံမ်ားကုိ ျပန္ေတာင္းပန္ခဲ့ရေလသည္။ စကားတစ္ခြန္း အေျပာမွား၊ အျပဳမွားခဲ့ေလေသာ ေၾကာင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ကပ္ေဘး ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး ၀န္ႀကီးလည္း ေနာက္ရက္မွာပင္ ရာထူးတာ၀န္မွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ေလေတာ့သည္။
 
သတိၱရွိ၍ ရဲရင့္ေသာ ေယာက်္ားေကာင္းတုိ႔ မည္သည္ ႀကီးမားေသာ ကိစၥရပ္ကုိ သာမက ေသးငယ္ေသာ ကိစၥမ်ဳိးကုိပင္ တာ၀န္ယူရဲ တာ၀န္ခံရဲေသာစိတ္ အျပည့္ရွိေလသည္။ ယခုလည္း ႀကီးမားသည့္ အျပစ္မဟုတ္ေသာ္လည္း ေသးငယ္ေသာ စကားတစ္ခြန္း၌ပင္ တာ၀န္ယူရဲျခင္းကုိ ျပသခဲ့ေလသည္မွာ သင္ခန္းစာ ယူဖြယ္ ျဖစ္ေပသည္။ ထုိ႔ျပင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ တာ၀န္သိမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈအရာတြင္ ကမၻာကပင္ ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳခံရသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္ေပသည္။
 
ကၽြန္ေတာ္ ေလးစားအားက်မိပါသည္။ ထုိ႔အတူ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဆီတြင္လည္း ႏုိင္ငံေကာင္းရန္အတြက္ ဦးေဆာင္ႀကဳိးပမ္း တာ၀န္ထမ္းေနသူမ်ားသည္လည္း အထက္က ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ဂ်ပန္လူမ်ဳိးတုိ႔၏ စိတ္ဓာတ္ကဲ့သုိ႔ တာ၀န္ခံမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈ စိတ္ဓာတ္တုိ႔ျဖင့္ ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ေဆာင္ရြက္ရန္ ကိစၥအ၀၀ကုိ သတိၱရွိရွိျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မည္ဆုိပါလွ်င္ ႏုိင္ငံအတြက္ အေကာင္းဆံုး တာ၀န္ေက်ပြန္မႈတုိ႔ ျဖစ္လာႏုိင္ေပမည္ဟု တုိက္တြန္းအားေပးလုိက္ရပါေတာ့သည္။
 
လင္းသက္ခုိင္
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet
Reader Choice: 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.