ျပည္သူတုိ႔ႏွင့္ အေရြ႕တစ္ခုဆီ // ေရႊဒါးေမာင္ေလးရည္ //

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံမွာ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ လူတန္းစားတုိ႔မွာ လယ္ယာဦးႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထုိေတာင္သူဦးႀကီးမ်ားအေပၚ ဂုဏ္ျပဳေခၚေ၀ၚၾကပံုမွာလည္း ေက်းဇူးရွင္ လယ္သမားဦးႀကီးမ်ား ဟူ၍ပင္ အခ်ဳိသာဆံုးေသာ စကားလံုး အလွအပတုိ႔ျဖင့္ ဆုိညႊန္းၾကသည္လည္း ရွိပါသည္။ သုိ႔ပါေသာ္လည္း အေပၚယံ အလွအပ စကားလံုးေလးမ်ားျဖင့္ ဂုဏ္တင္ခဲ့ၾကသလုိ အေျပအေဟာမ်ားႏွင့္ ညီမွ်သည့္ တကယ္တမ္း အလုပ္မ်ားႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾက၊ ေက်းဇူးဆပ္ခဲ့ၾကပါရဲ႕လားဟူ၍ ေနာက္ေၾကာင္းမ်ားကုိ ေစ့ငုၾကည့္ လွန္ေလွာၾကည့္ၾကမည္ ဆုိေတာ့ ေျပာခဲ့ၾကသလုိ အေျပာႏွင့္လုပ္ရပ္တုိ႔မွာ မုိးေကာင္းကင္ႏွင့္ ေျမျပင္လႊာ၏ အကြာအေ၀းသုိ႔နယ္ ေ၀းၿပီးရင္းေ၀း လွမ္းၿပီးရင္း လွမ္းႏွင့္ အဟပ္ေတြက ကြာခ်င္တုိင္းကြာႏွင့္ ေ၀းခ်င္တုိင္း ေ၀းေနသည္မွာ လုပ္ရပ္အေပါင္းတုိ႔က သက္ေသျပဳ၍ ေနေပသည္။
 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လက္လွမ္းမီသည့္ကာလမွာ မဆလေခတ္ ျဖစ္ပါသည္။ သည္စဥ္ကေတာ့ ဒူးယား၊ အုန္းေတာ၊ ပုပၸားစသျဖင့္ ေတာင္သူလယ္သမား အေပါင္းတုိ႔အား ဂုဏ္ျပဳေလသေယာင္ `ေတာင္သူလယ္သမား ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ား´ ျဖင့္ အေယာင္ေဆာင္ျပသခဲ့ပံုမ်ားလည္း အထင္းသားပင္ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရဖူးပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း သိပ္ၿပီးမၾကာလုိက္ရပါ။ ထုိစဥ္ကာလဆီက လယ္သမားမ်ားထံမွ တာ၀န္ေက် စပါးဆုိတာ ေပၚခဲ့ဖူးပါသည္။ သူတုိ႔ လုပ္ကုိင္ၾကသည့္ လယ္ေျမဧကလုိက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္သုိ႔ စပါးမ်ား ေရာင္းခ်ေပးရသည့္ စနစ္ ျဖစ္ပါသည္။ သည္စနစ္မွာ ေရအသင့္ မုိးအသင့္ အဆင္ေျပရာေဒသတုိ႔အတြက္ မေထာင္းသာေသာ္လည္း မုိးနည္း ေရရွားရာ အညာေက်းလက္ ေဒသတုိ႔မွာေတာ့ အထမ္းထက္ အဆြဲပုိေလးခဲ့ရသည္မွာ လက္ေတြ႕ပင္ ျဖစ္ခဲ့ရေပသည္။ ဆည္မ်ားမွ ေထာက္ကူေပးသည့္ ဆည္ေရလည္း မရသည့္အျပင္ မုိးေကာင္းေသာက္ ဧရိယာမ်ားမုိ႔ မုိးေခါင္သည့္ႏွစ္မ်ား၌ စပါးရဖုိ႔ေ၀း၊ ႏြားစာေကၽြးဖုိ႔ ေကာက္႐ုိးမွ်ပင္ မရသည့္ ႏွစ္ပရိေစၧဒတုိ႔ျဖင့္ ရင္ဆုိင္ တုိးတုိက္ခဲ့ၾကရေလသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ခ်မွတ္ေပးထားသည့္ တာ၀န္ေက်စပါးေပးသြင္းရမႈကေတာ့ ေစာဒကတက္ခြင့္မရခဲ့ၾကရဘဲ စပါးေအာင္သည္ မေအာင္သည္ ျခြင္းခ်က္မဲ့စြာျဖင့္ စပါးဒုိင္မ်ားထံမွ တစ္ဆင့္၀ယ္ယူခဲ့ၾကၿပီး တာ၀န္ေက်စပါး ေပးသြင္းခဲ့ၾကရသည္ထိ သူတုိ႔ေတြေခၚဆုိၾကသည့္ လယ္သမားဦးႀကီးတုိ႔အေပၚ ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့ၾကပံုမ်ားအား ခုျပန္ေတြး ခုပင္ထိခုိက္နာက်င္ေနရဆဲသာ ျဖစ္ခဲ့ရေပသည္။ ပုိ၍ဆုိးပံုမ်ားမွာ တာ၀န္ေက်စပါး မေပးသြင္းသည့္ ေတာင္သူဦးႀကီးတုိ႔အား ၿမဳိ႕သုိ႔ေခၚယူကာ အခ်ဳပ္အေႏွာင္ထဲ ထည့္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိအခ်ဳပ္အေႏွာင္ထဲ ထည့္သြင္းထားစဥ္မွာလည္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ စားေသာက္ရသည့္ အခ်ဳပ္ထမင္းကုိမွ်ပင္ ေကၽြးေမြးျခင္းမျပဳဘဲ ကုိယ့္ဘာသာ အိမ္က လာေရာက္ပုိ႔ေဆာင္သည့္ ကုိယ့္ထမင္းကုိယ္စားႏွင့္ အခ်ဳပ္အေႏွာင္ ခံရသည္ထိ ႏွိပ္စက္ကလူျပဳမူခဲ့ၾကပံုမ်ားျဖင့္ ေက်းဇူးရွင္ႀကီးမ်ားဟု စကားလံုးလွလွကေလးမ်ား ေခၚကာ ႏွိပ္စက္ခဲ့ပံု သာဓကမ်ားသာပင္။
 
သူတုိ႔ေတြ ညႊန္းဆုိခဲ့ၾကသည့္ လယ္သမားဦးႀကီးတုိ႔မွာ ကုိလုိနီလက္ေအာက္ခံ ဘ၀မွသည္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေအာက္ေျခ လူတန္းစားမ်ားအျဖစ္ အဖိႏွိပ္ခံ နင္းျပားမ်ားသာ ျဖစ္ခဲ့ရသည္မွာလည္း သိၾကသည့္အတုိင္းသာပင္ အဆုိးရြားဆံုးေသာ ကာလကုိ ညႊန္ရမည္ဆုိလွ်င္ေတာ့ နအဖေခတ္ကာလကုိသာ လက္ညိွဳးထုိးရေပမည္။ ဘာကိစၥ ေပၚေပါက္လုိက္ ေပၚလာလုိက္ လယ္သမားတုိ႔ ပုိင္ဆုိင္ခဲ့သည့္ လယ္ယာေျမမ်ားကုိသာ အႏုိင္အထက္ သိမ္းဆည္းၾကဖုိ႔ အလြယ္တကူ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ အလုပ္႐ံု စက္႐ံုမ်ား တုိးခ်ဲ႕မည္ အေၾကာင္းျပ၍ သိမ္းဆည္းၾကသလုိ ပုဂၢလိက စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖဳိးဖုိ႔ ေခါင္းစဥ္ေအာက္ကလည္း လယ္သမား၏ ေျမယာသိမ္းဖုိ႔သာ အားစုိက္ၾကသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ လစာရိကၡာ စားသံုးလ်က္ ရွိသည့္ အစုိးရအဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးတုိ႔ကလည္း သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး လုပ္ဖုိ႔ဆုိကာ လယ္သမား၏ ေျမယာမ်ားကုိသာ သိမ္းဆည္းလာခဲ့ၾကရာ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ေတာေနလူတန္းစားမ်ား သူတုိ႔အေခၚ ဦးႀကီးမ်ားခမ်ာ ေနာက္ဆံုး သူ တာျဖစ္သည့္ ေျမမဲ့ယာမဲ့ဘ၀ ေရာက္ရွိၾကရသည္။ လုပ္ကုိင္စားေသာက္စရာ မရွိေတာ့ ၿမဳိ႕ျပမ်ားထံ ခုိ၀င္ၾကရသည္။ သည္လိုႏွင့္ ၿမဳိ႕ျပဆီမွ က်ဴးေက်ာ္ဆုိသည့္ ပ်ံက်ရပ္ကြက္မ်ားအတြင္း အင္အားတုိးပြားလာခဲ့ၾကရသည္မွာ သူတုိ႔ေတြ၏ ထြက္ေပါက္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ရေတာ့သည္။ သိမ္းဆည္းခံ လယ္သမားတုိ႔၏ ဘ၀မ်ားသာ ေျမမဲ့ယာမဲ့ ျဖစ္ခဲ့ၾကရသည့္တုိင္ သိမ္းဆည္းခံ ေျမယာမ်ားေပၚမွာေတာ့ တစ္ဆင့္ခံ သမားမ်ားသုိ႔ သီးစားခ်ထားေပး၍ လုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ သည္အခါတြင္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ မူလပုိင္ရွင္ လယ္သမားတုိ႔ အျဖစ္မ်ားအား ျပန္ေျပာရလွ်င္ မ်က္ရည္စုိ႔ဖြယ္ ရင္နင့္ဖြယ္အျဖစ္မ်ားက ဒုနဲ႔ေဒးပင္။ မိမိပုိင္ လယ္ယာေျမေပၚ၌ လယ္သူရင္းငွားမ်ားအသြင္ျဖင့္ ၀မ္းေရးအတြက္ ေျဖရွင္းေနၾကပံုေတြက အမ်ားအျပားပင္။
 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ နားနွင့္မဆံ့ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ နားေသာတဆင္ခဲ့ရသည့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားမွာလည္း ရက္စက္မႈအေပါင္း သရဖူေဆာင္းခဲ့ၾကေလသည္။ အ႐ုပ္ဆုိးဆံုးမ်ားမွာ ကန္႔ဘလူနယ္က လယ္သမားတုိ႔ ကိစၥ၊ စဥ့္ကုိင္ဘက္က လယ္သမားမ်ား ကိစၥ၊ ေတာင္ငူ အုတ္တြင္းဘက္က လယ္ယာသိမ္းကိစၥ၊ မတၱရာက လယ္ယာေျမသိမ္းကိစၥ၊ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေဒသက လယ္ယာေျမသိမ္းကိစၥမ်ားက သရဖူေဆာင္းခဲ့သည္ဟုသာ မွတ္ခ်က္ျပဳရမည္ ျဖစ္ေပသည္။ ကုိယ့္ဘုိးဘြား မိဘ အစဥ္အဆက္ ပုိင္ဆုိင္လုပ္ကုိင္လာခဲ့ၾကသည္ ျဖစ္ပါလ်က္ တန္ခုိးအာဏာျဖင့္ အႏုိင္က်င့္ ဗုိလ္က်မႈ ဒဏ္ ခံခဲ့ၾကရသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားက အစဥ္အဆက္ ေျပာစမွတ္ျပဳ က်န္ရစ္ခဲ့ၾကမည္ ျဖစ္ေပသည္။ ကန္႔ဘလူေဒသခံ လယ္သမားမ်ားစြာတုိ႔ တရားစြဲခံခဲ့ၾကရၿပီး ေနာက္ဆံုး တရား႐ံုးသုိ႔ သြားေရာက္ ရင္ဆုိင္ရန္ လမ္းစရိတ္ပင္ မတတ္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ခဲ့ရပံုမ်ားမွာ ကုိယ့္တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအေပၚ အထင္အရွား ႏွိပ္ကြပ္မႈ ပံုရိပ္မ်ားအျဖစ္ ထင္က်န္ေနရစ္မည္မွာ ယံုမွားဖြယ္မရွိပါေပ။
 
ေလာေလာလတ္လတ္ လယ္သမားဦးႀကီးတုိ႔၏ သတင္းတစ္ပုဒ္ သတင္းစာ စာမ်က္ႏွာေပၚ ပ်ံသန္းလာခဲ့ေပသည္။ `တပ္မေတာ္မွ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ခဲ့သည့္ မဂၤလာဒံုၿမဳိ႕နယ္ရွိ လယ္ေျမဧက ၇၀၀ ေက်ာ္ေပၚတြင္ စီမံကိန္းတစ္ခု အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ တုိင္မ်ားစုိက္ထူမႈအေပၚ မူလလယ္ပုိင္ရွင္မ်ား လက္မခံဘဲ ကန္႔ကြက္´ ဆုိသည့္ သတင္းပင္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ကာလဆီမွ တပ္က သိမ္းဆည္းခံရသည့္ လယ္ေျမမ်ားပင္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ေပးမည္ဟု ၾကားခဲ့ရသည္ဆုိၿပီး ယခုထိ သူတုိ႔လက္ထဲ မေရာက္ေသးဘူးဟုလည္း ဆုိေပသည္။
 
သည္ကေန႔ကာလမွာေတာ့ ထုိေျမေပၚ၌ ရန္ကုန္တုိင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏အမိန္႔ျဖင့္ ကား၀င္းတည္ေဆာက္မည္ ဆုိကာ ေက်ာက္တုိင္မ်ား လာေရာက္စုိက္ထူခဲ့ၾကသျဖင့္ မူလပုိင္ရွင္ လယ္သမားမ်ားက ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ သည္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စကားသံမ်ားလည္း ၾကားရေပသည္။ “လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတုိင္း လုပ္ရမွာ။ အဲဒါကုိ ဒီေျမေတြက အျငင္းပြားေနလုိ႔ဆုိၿပီး ေျပာတယ္။ အျငင္းပြားတာကုိ ေျဖရွင္းၿပီးၿပီ။ အျငင္းပြားတာ ခင္ဗ်ားတုိ႔ကိစၥ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ေျပာလုိက္တယ္။ ဧကက ခုနစ္ရာေက်ာ္ေလာက္ ရွိတယ္။ လယ္သမားေတြ ဒီေျမကုိျပန္ရဖုိ႔ ၂၅ ႏွစ္ေလာက္ ေစာင့္ထားရတာ။ ေျမရမယ္ဆုိရင္ တာ၀န္ရွိသူက ျပန္က်ဴးေနသလုိ ျဖစ္ေနတယ္” ဟု မဂၤလာဒံုၿမဳိ႕ေတာ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္လိႈင္၀င္းက ေျပာၾကားခဲ့ေလသည္။
 
“အခုလုိ ျဖစ္တာေတြက အရမ္း၀မ္းနည္းဖုိ႔ ေကာင္းတယ္။ သမၼတႀကီးရဲ႕ ၁၄/၂၀၁၆ အရ လယ္ေတြျပန္ေပးရမွာ။ ဒီေနရာမွာ စီမံကိန္း လုပ္မယ္ဆုိရင္လည္း လႊတ္ေတာ္ကုိတင္ျပရမယ္။ ေျမသိမ္းတဲ့ဟာေတြ ပါလာၿပီဆုိရင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရရဲ႕ လုပ္ကုိင္ခြင့္ေဘာင္ထဲမွာ မရွိပါဘူး။ လယ္သမားေတြက ေပးကားေပးၿပီး မရျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း သံုးေလးဆယ္ လယ္ေတြပစ္ထားခဲ့ရတာ ျဖစ္တယ္။ သက္ဆုိင္တဲ့သူေတြက စာစာနာနာလုပ္ဖုိ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စု တုိင္းရင္းသား လယ္သမားသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဇာ္ရမ္းကလည္း သူ႕သေဘာထားကုိ ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ပါသည္။
 
လက္ရွိကာလမွာ ျပည္သူ႕ဆႏၵသေဘာထားျဖင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခဲ့သည့္ အစုိးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈျဖင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းေနသည့္ အခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူအေပါင္းတုိ႔၏ မ်က္ႏွာကုိလည္း ငဲ့ၾကည့္ရပါမည္။ ယခင္ကာလမ်ားဆီက အစုိးရမ်ားကဲ့သုိ႔ ျပည္သူတုိ႔အား အေပၚစီးမွ ဆက္ဆံရမည့္ အခ်ိန္ကာလမ်ဳိး မဟုတ္သည္ကုိ သတိျပဳသင့္လွပါသည္။ လုပ္ကုိင္ပုိင္ခြင့္ တစ္ခုအေပၚ အသံုးခ်ၿပီး လူထု၏ သေဘာဆႏၵမ်ားကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားမည္ဆုိလွ်င္ေတာ့ျဖင့္ ျပည္သူႏွင့္အတူဆုိသည့္ ရည္ရြယ္ရာ ေရွ႕လမ္းေၾကာင္း တစ္ခုႏွင့္ ဖီလာဆန္႔က်င္ေနမည့္အျဖစ္ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေစလုိပါေၾကာင္းျဖင့္ … ။
 
ေရႊဒါးေမာင္ေလးရည္
The Ladies News
 
 

 

Vote: 
No votes yet
Reader Choice: 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.