သစ္ပင္မရွိေသာေနရာ // ေအးလြင္ (ကသာ) //

ဤကမၻာေပၚအတြင္းရွိ လူသားႏွင့္ သတၱ၀ါအေပါင္းတုိ႔၏ မွီခုိအားထားရာသည္ သစ္ပင္မ်ားသာ ျဖစ္ေသာ္လည္း မိမိေက်းဇူးရွင္ကုိ မိမိသတ္သည့္ သူယုတ္မာကဲ့သုိ႔ လူသားတုိ႔သည္ သစ္ပင္မ်ားကုိ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ခုတ္ထြင္ ရွင္းလင္းေနၾကသည္မွာ ေနထုိင္ရာအိမ္ကုိ ေန႔စဥ္ဖ်က္ဆီးေနသလုိသာ ျဖစ္ေနသည္ႏွင့္တူ၏။
 
မိမိ၏တည္မီွရာကုိ ဖ်က္ဆီးျခင္းသည္ မိမိ၏ဘ၀ကုိ ဖ်က္ဆီးျခင္းႏွင့္ တူေသာ္လည္း ဖ်က္လုိဖ်က္မွန္း မသိဘဲ ဖ်က္ခဲ့ရာမွ ယခုအခါ ပ်က္လုိ႔ပ်က္မွန္း သိသာလာသည္မွာ အထင္အရွား ျဖစ္လာသည္ကုိ ေတြ႕ရၿပီျဖစ္၏။
 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ပတ္၀န္းက်င္၌ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် သစ္ပင္ကုိ ခုတ္ေနၾကေသာ္လည္း သစ္ပင္ စုိက္ပ်ဳိးမႈေတာ့ ဟန္ျပအလုပ္မ်ဳိးျဖင့္သာ စုိက္ပ်ဳိးခဲ့ၾကသျဖင့္ ေသဆံုးသြားေသာ သစ္ပင္မ်ားမွာ အနႏၱျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ရွင္သန္ခဲ့ၾကသည့္ သစ္ပင္အေရအတြက္ကေတာ့ အလြန္အခ်ဳိးမညီစြာ နည္းေနျပန္သည္ကုိ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္၏။ သစ္ပင္ကုိ မခုတ္သင့္ဟူေသာ အသိတရား အလြန္နည္းပါးစြာျဖင့္ ခုတ္ခ်င္တုိင္းခုတ္၊ လုပ္ခ်င္တုိင္း လုပ္ခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းျပည္၏ သစ္ေတာမ်ားသည္ လ်င္ျမန္စြာ ေပ်ာက္ဆံုးသြား၍ အစားေပး နိယာမ၏ တရားစီရင္မႈ (သုိ႔) သဘာ၀တရား၏ ဒဏ္ခတ္ျခင္းကုိ ယခုအခါ အလူးအလိမ့္ ခံေနရၿပီျဖစ္သည္။
 
သစ္ပင္သည္ လူ႕ေလာကတြင္ အက်ဳိးေက်းဇူးသာေပး၍ အက်ဳိးမယုတ္ေစေသာ္လည္း သစ္ပင္မ်ားစြာကေတာ့ က်ိန္စာသင့္သူပမာ တ၀ုန္း၀ုန္းျဖင့္ ၿပဳိလွဲျခင္းခံရသည္က ရင္နာစရာျဖစ္ေတာ့သည္။
 
လူ႕ေလာကႀကီး၏ သဘာ၀တရားကုိ ထိန္းညိွေပးႏုိင္၍ လူသား၊ သတၱ၀ါတုိ႔အတြက္ လုိအပ္သမွ် ေပးစြမ္းႏုိင္သည့္ သစ္ပင္မ်ားကုိ လူသားတုိ႔ ထိန္းသိမ္းႏုိင္မွသာ လူ၊ သတၱ၀ါတုိ႔အတြက္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားသည္ အဆက္မျပတ္ ရမည္သာ ျဖစ္ေတာ့၏။
 
ဖြံ႕ၿဖဳိးမႈဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္၌ သစ္ပင္မ်ားစြာ အသတ္ခံေနရ၏။ မံုရြာ- ေရႊဘုိကားလမ္း တုိးခ်ဲ႕ရန္ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ သက္တမ္းရင့္ သစ္ပင္ ၂၀၀ ေက်ာ္ကုိ လမ္းတုိးခ်ဲ႕ရန္အတြက္ ခုတ္ပစ္ရမည္ဟု သတင္းၾကားရၿပီး ကန္႔ကြက္သူက ကန္႔ကြက္ေနၿပီ ျဖစ္၏။ အပူပုိင္းကႏၱာရ ရာသီဥတုရွိေသာ ေဒသ၏ ကားလမ္းေဘး၀ဲယာရွိ သက္တမ္းရင့္ အပင္မ်ား၏ သဘာ၀ကုိ ထိန္းညိွမည့္ ဟန္ခ်က္ကုိ ႐ုိက္ခ်ဳိးသလုိ ျဖစ္ေနသည္ကုိ သတိမျပဳဘဲေနသည္ကုိ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္၏။ ကန္႔ကြက္သူမ်ား ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ သတင္းကုိလည္း ၾကားသိခဲ့ရ၏။
 
ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ကုိလုိနီကၽြန္ျပဳခဲ့ေသာ အဂၤလိပ္တုိ႔က ကားလမ္းေဖာက္လုပ္ၿပီး ေဘးဘက္မ်ားတြင္ အရိပ္ရသစ္ပင္မ်ားစြာ စုိက္ပ်ဳိးခဲ့ၾကသည္။ ဘယ္လုိ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ စုိက္ခဲ့သည္ကုိ မေျပာဘဲႏွင့္ ရရွိေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားမွာ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ သစ္ပင္မ်ားစြာ တည္ရွိသည့္အတြက္ ကားစီးရင္းလည္း အရိပ္ရသည္။ လမ္းေလွ်ာက္လာသူလည္း ေမာလွ်င္ သစ္ပင္ရိပ္၌ အနားယူႏုိင္သည္။ ျမန္မာတုိ႔၏ ေစတနာအရ သစ္ပင္ေအာက္တြင္ ေရခ်မ္းစင္ေလး တည္ထားေပးသျဖင့္ အေမာေျပာေရေအးေအးကုိ ေသာက္သံုးရင္း ေရကုသုိလ္ရွင္ကုိ သာဓုေခၚႏုိင္သည္။
 
ကားမွထြက္ေသာ ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိဒ္ကုိ သစ္ပင္မ်ားက စုပ္ယူ၍ သန္႔ရွင္းလတ္ဆတ္ေသာ လူတုိ႔အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ ေအာက္စီဂ်င္ကုိ ထုတ္လႊတ္ေပးေသာ သစ္ပင္မ်ားစြာကုိ ကားလမ္းတုိးခ်ဲ႕ရန္အတြက္ အဆင္ျခင္မဲ့စြာ ခုတ္လွဲပစ္ေနၾကျခင္းသည္ ေတြးမိေလ ရင္နာေလျဖစ္သည္။ ယေန႔ေခတ္ကာလ၌ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံု၊ ယာဥ္ယႏၱရား မ်ားစြာမွ ကာဗြန္ထုတ္လုပ္မႈက ျမင့္တက္လာေသာ္လည္း ကာဗြန္ကုိ ေလ်ာ့ခ်မည့္ သစ္ပင္မ်ားစြာကေတာ့ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ေသဆံုးေနၾကသည္။ ရွင္သန္ခြင့္ရသည့္ သစ္ပင္မ်ားကေတာ့ အေရအတြက္ နည္းေနသည္။
 
ၿမဳိ႕ျပစီမံကိန္း ဆြဲတုိင္း ျမန္မာျပည္၌ သစ္ပင္စုိက္ပ်ဳိးရန္မပါဘဲ ရွိေနေသာ သစ္ပင္မ်ားကုိ ဘယ္လုိ ခုတ္လွဲရမလဲသာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေနသည္ကေတာ့ လက္ရွိ အမွန္တရားျဖစ္၏။ ၿမဳိ႕ျပပဲျဖစ္ျဖစ္ ေတာရြာပဲျဖစ္ျဖစ္ သစ္ပင္ရွိပါက အပူဒဏ္သက္သာမည္။ လြင္တီးေခါင္၌ ေနရေသာ ဒုကၡကင္းေ၀းမည္ျဖစ္သည္။ လြင္ျပင္ထဲမွ ျမန္မာ့ေက်းရြာမ်ားတြင္ ရြာဦးထိပ္၌ ေညာင္ပင္ႀကီးရွိေနတတ္သလုိ ရြာထဲ၌လည္း အရိပ္ရအပင္မ်ားစြာ ရွိေနတတ္သျဖင့္ အေ၀းမွလာသူမ်ားမွာ ရြာထဲသုိ႔၀င္လုိက္လွ်င္ ေအးျမမႈက ဆီးႀကဳိလုိ႔ အေမာေျဖရေတာ့သည္။
 
ရြာထိပ္ေညာင္ပင္ေအာက္တြင္ အေမာေျဖ၍ အေမာေျပေတာ့မွ ရြာထဲ၀င္ၾကသည္။ ရြာထဲရွိ ကေလးမ်ားကလည္း အားလပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ ေညာင္ပင္ေအာက္၌ လာေရာက္ေဆာ့ကစားၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ငယ္စဥ္က ရြာထိပ္ေညာင္ပင္ႀကီးေအာက္တြင္ ညအခ်ိန္ခါဆုိပါက ေလေႏြးေႏြးႀကီး ျဖစ္ေနသည္ကုိ ဘာျဖစ္မွန္းမသိသျဖင့္ လူႀကီးမ်ားကုိ ေမးၾကည့္ရာ သစ္ပင္မ်ား၏ ေလဖလွယ္ေသာ သေဘာကုိ နားလည္ရ၏။ ရြာလမ္းတစ္ေလွ်ာက္လည္း သစ္ပင္မ်ားစြာရွိခဲ့ေသာ ေက်းရြာအမ်ားစုမွာ မီးလင္းေရးစီမံခ်က္ျဖင့္ ဓာတ္တုိင္စုိက္ရန္ သစ္ပင္မ်ားစြာ ခုတ္လွဲၿပီး ျဖစ္ေတာ့သည္။ သစ္တစ္ပင္ျဖစ္ဖုိ႔ ႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာျမင့္ေသာ္လည္း သစ္တစ္ပင္ လွဲဖုိ႔ ခ်န္းေဆာျဖင့္ မိနစ္ပုိင္းသာၾကသည္။ သစ္ပင္မ်ားသည္ လူသားတုိ႔အတြက္ ေဆး၀ါးလည္းျဖစ္သည္။ အစာလည္း ျဖစ္ေစသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေတာထဲ၌ ေရႊက်င္လုပ္ငန္းလုပ္ခဲ့စဥ္က သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူႏွင့္ ေတာထဲသုိ႔ လုိက္သြားရင္း သူငယ္ခ်င္းေျပာျပေသာ အရာမ်ားကုိ မွတ္မိေသးသည္။ ေခါင္းမူး၊ ေခါင္းကုိက္ပါက သူျပေသာ သစ္ရြက္ကုိ ခူးၿပီး ေခါင္းအံုးေအာက္ထားအိပ္လွ်င္ မနက္မုိးလင္းေသာအခါ ေခါင္းကုိက္ေပ်ာက္သည္ဟု ေျပာျပသျဖင့္ သေဘာက်မိသည္။ ေနာက္သစ္ပင္တစ္မ်ဳိးမွာ သစ္ရြက္ကေလးကုိ လံုးၿပီး မ်ဳိခ်ပါက ခ်က္ခ်င္း၀မ္းသြားသျဖင့္ ေဒသခံမ်ားက ၀မ္းခ်ဴရြက္ဟု ေခၚေၾကာင္း ေျပာျပသျဖင့္ မွတ္သားရေသးသည္။ ေနာက္ေတာ့ သူငယ္ခ်င္းက သူ႕အလုပ္သမား၏ ကေလးငယ္ ရင္က်ပ္ေနသျဖင့္ ေတာထဲမွ သစ္ပင္တစ္မ်ဳိး၏ အျမစ္ကုိတူးၿပီးယူခဲ့ကာ ေရေဆးၿပီး ျပဳတ္တုိက္ေလသည္။ ကေလးကုိ ေရအစား ျပဳတ္ေရေအးေလး တုိက္ေကၽြးရာ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ကေလး၏ ေခ်ာင္းဆုိးရင္က်ပ္ေရာဂါမွာ ယူပစ္သလုိ ေပ်ာက္သြားသည္ကုိ မ်က္ျမင္ကုိယ္ေတြ႕ ႀကဳံေတြ႕လုိက္ရေသာအခါ ဘုရားရွင္လက္ထက္ သမားေတာ္ႀကီး ဇီ၀ကကုိ သူ႕ဆရာႀကီးက ေဆးဖက္မ၀င္ေသာ အပင္ကုိ ရွာခုိင္းရာ မေတြ႕ေၾကာင္း ျပန္ေျပာေတာ့မွ သမားေတာ္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳကာ အိမ္ျပန္ခြင့္ျပဳသည့္ အေၾကာင္းကုိ သတိရမိေတာ့သည္။ ယခုေတာ့ သစ္ပင္မ်ဳိးေပါင္းမ်ားစြာ ေသဆံုးကုန္ၿပီျဖစ္သျဖင့္ ေဆးဖက္၀င္ေသာ အပင္မ်ားစြာလည္း လူမသိသူမသိျဖင့္ မ်ဳိးတံုးလာၿပီျဖစ္သည္။
 
သစ္ပင္မ်ားစြာ ရွိေသာအရပ္ႏွင့္ သစ္ပင္မရွိေသာ အရပ္တုိ႔၏ အေျခအေနသည္ မ်ားစြာကြာျခားပါသည္။ ေလေကာင္းေလသန္႔ႏွင့္ ေအးျမမႈကုိ ရရွိေသာ ေတာထဲ၊ ေတာင္ထဲမွ တုိင္းရင္းသားတုိ႔မွာ အသက္ရွည္ၾကသည္။ သဘာ၀ေဆးျမစ္၊ ေဆးဥမ်ားျဖင့္ ေရာဂါကုသၾက၏။ သစ္ပင္မွေပးေသာ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကား အလြန္ပင္ မ်ားျပားလွေပသည္။ လူႏွင့္ သတၱ၀ါ အသက္ရွင္ေနထုိင္ဖုိ႔ ခုိလံႈမွီတင္းေနထုိင္ရာ ျဖစ္သလုိ အစားအစာ ေဆး၀ါးအျဖစ္ ထုတ္လုပ္ေပးသည္။ သစ္ေတာႀကီးမ်ားကုိ အမွီျပဳ၍ သတၱ၀ါေပါင္းစံု က်င္လည္က်က္စားရာတြင္ သူ႕ဟာႏွင့္သူ ေဂဟစနစ္ကုိ ထိန္းညိွသြားေပသည္။
 
သစ္ပင္ရွိေသာ အရပ္မ်ားတြင္ ေလျပင္းမုန္တုိင္းဒဏ္ကုိ ကာကြယ္သလုိ အခ်ိန္အခါမဟုတ္ မုိးရြာျခင္းကုိလည္း တားဆီးႏုိင္သည္။ မုိးသည္းထန္မႈေၾကာင့္ ေတာင္ၿပဳိက်မႈကုိ ေလ်ာ့နည္းေစလုိ ေရမ်ားသြန္ခ်သလုိ ေကာင္းကင္မွ က်လာျခင္းကုိလည္း ေျမျပင္တြင္ ဒလေဟာ မစီးဆင္းႏုိင္ေစရန္ စြမ္းေဆာင္ေပးႏုိင္သည္။
 
ျမန္မာျပည္၏ သစ္ေတာမ်ား အလြန္အကၽြံ ျပဳန္းတီးမႈတြင္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမွ ကားႀကီးကားငယ္ အသြယ္သြယ္ျဖင့္ သူတုိ႔ ဘုိးဘြားပုိင္ပစၥည္း လာသယ္သလုိ သယ္ယူသြားသည္ကုိ တားဆီးကာကြယ္မႈ မရွိႏုိင္ခဲ့ျခင္းကလည္း အေရးပါေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ သစ္ပင္ကုိ အျမစ္ပါမက်န္ သယ္ယူသြား၍ သူတုိ႔ႏုိင္ငံ၌ ေရႊ႕ေျပာင္းသစ္ေတာ စုိက္ခင္း ျပဳလုပ္ထားသည္ကုိ ၾကားသိရေသာအခါ ရင္နာမဆံုးျဖစ္ရ၏။
 
သဘာ၀သယံဇာတကုိ အတုိင္းအဆမရွိ အလြန္အကၽြံ ထုတ္ယူမႈေၾကာင့္ သစ္ပင္မ်ားစြာ ေပ်ာက္ဆံုးသြားသလုိ ေတာင္ကုန္းေတာင္တန္းမ်ား၌လည္း ဧရာမက်င္း၊ ခ်ဳိင့္၀ွမ္းႀကီး ျဖစ္လာသလုိ မုိးရြာေသာ အခါ ေရေလွာင္ကန္ျဖစ္လာ၍ က်ဳိးက်လာၿပီး ေတာင္ေျခသုိ႔ ေရမ်ား ဒလေဟာ ထုိးဆင္းမႈေၾကာင့္ လူေနအိမ္ေျခမ်ားစြာ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးရသည္ကုိလည္း ႀကဳံလာရၿပီျဖစ္သည္။
 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထ၀ီအေနအထားအရ ေတာင္ေျမာက္ ရွည္လ်ားသည့္ အေျခအေနတြင္ ေျမာက္ဘက္ေဒသသည္ ေတာင္တန္းေဒသျဖစ္ေနသည္။ ေျမာက္ဘက္ ေတာင္တန္းေဒသမွ သစ္ေတာမ်ား ျပဳန္းတီးေသာအခါ ေရမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းႏုိင္စြမ္းမရွိ၍ ေတာင္ဘက္ေဒသသုိ႔ စီးဆင္းေသာအခါ ျမန္မာျပည္ တစ္၀န္းလံုး ေရေဘးသင့္ရေတာ့သည္။
 
သစ္ပင္ႏွင့္လူ၊ လူႏွင့္သစ္ပင္တုိ႔တြင္ သစ္ပင္သည္သာ လူတုိ႔အတြက္ တစ္ဖက္သတ္ အျဖည့္ခံျဖစ္ေသာ္လည္း လူတုိ႔သည္ သစ္ပင္ကုိ ခ်စ္ရေကာင္းမွန္း မသိဘဲ မိမိကုိယ္က်ဳိးအတြက္သာ သံုးစြဲ႐ံုသာမက သစ္ပင္မ်ား မ်ဳိးတံုးလုနီးနီးအထိ ဆင္ျခင္မဲ့စြာ ခုတ္လွဲသတ္ျဖတ္ခဲ့သျဖင့္ ဟန္ခ်က္မညီမႈကုိ လူသားတုိ႔ ခံစားေနရၿပီျဖစ္သည္။ သတၱ၀ါမ်ားစြာလည္း မွီခုိရာ သစ္ေတာမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာသည္ႏွင့္အမွ် သတၱ၀ါမ်ဳိးစိတ္ မ်ားစြာ ဤေလာကမွ ေပ်ာက္ကြယ္လာသည္ကုိ ေတြ႕ရၿပီျဖစ္သည္။
 
ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္၍ သဘာ၀ေဘးဒဏ္အမ်ဳိးမ်ဳိး က်ေရာက္လာျခင္းကုိ အလူးအလိမ့္ ခံစားရေသာ ႏုိင္ငံမ်ားစာရင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ထိပ္ဆံုးစာရင္းတြင္ ပါလာရျခင္းမွာ သစ္ပင္ကုိ မခ်စ္၍ သစ္ပင္ကေပးေသာ က်ိန္စာသင့္သည္ဟု ဆုိရမည္ျဖစ္၏။
 
တစ္ခ်ိန္က သစ္ပင္မ်ားေအာက္၌ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္စြာျဖင့္ ေနထုိင္ခဲ့ရေသာ ျမန္မာတုိ႔၏ က်န္းမာေရးသည္ ယခုေတာ့ ျပင္းထန္ေသာ ရာသီဥတုေနာက္ကြယ္ အက်ဳိးဆက္ကုိ ခံစားေနရၿပီျဖစ္သည္။ လူသားမရွိဘဲ သစ္ပင္မ်ား ရွင္သန္ႏုိင္ေသာ္လည္း သစ္ပင္မ်ားမရိွဘဲႏွင့္ေတာ့ လူသားမ်ား ရွင္သန္ဖုိ႔ မလြယ္ကူပါ။ သဘာ၀၏ အခမဲ့လက္ေဆာင္ သစ္ေတာ၊ သယံဇာတမ်ားကုိ အကုန္အေျပာင္ရွင္းေအာင္ ေရာင္းစား၍ အက်ဳိးေက်းဇူးရွိသူက လက္တစ္ဆုပ္စာသာျဖစ္၍ သဘာ၀တရား၏ ဒဏ္ခတ္မႈကုိ ခံစားရသူမ်ားကေတာ့ လူအမ်ားျဖစ္ေနရသည္မွာလည္း တရားမွ်တမႈမရွိဟု ဆုိႏုိင္ပါသည္။
 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဘ၀မ်ားသည္ သစ္ပင္မရွိလွ်င္ ရွင္သန္ဖုိ႔မလြယ္ပါ။ သစ္ပင္မ်ားရွိမွသာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အနာဂတ္ လွပပါမည္။ သစ္ပင္မ်ားရွင္သန္ဖုိ႔ရာ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ရမည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အားလံုး၏ ႏွလံုးသားတြင္ သစ္ပင္ကုိ ခ်စ္ေသာ စိတ္၀င္လာၿပီဆုိပါက အစစအရာရာ အဆင္ေျပမည္ျဖစ္၏။
 
ေအးလြင္ (ကသာ)
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet
Reader Choice: 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.