အုိးေခါင္း // အ႐ုိး //

ခက္ေတာ့ ခက္ေခ်ၿပီ။
 
ဘယ္လုိက ဘယ္လုိမ်ား ေနရင္းထုိင္ရင္း လယ္ေတြက စီမံကိန္းျဖစ္ကုန္သည္ မသိ။ မေျပာမဆုိ သိမ္းသူက သိမ္းၾက၍ အသိမ္းခံရသူမ်ားက လယ္ေတြပါေတာ္မူၾကေလၿပီ။ သီေပါမင္း ပါေတာ္မူစဥ္က ကုိယ္မေမြးေသး၍ အေရးသိပ္စုိက္မိလွသည္ မဟုတ္။ ယခု လယ္ေတြပါေတာ့မွ ငုတ္တုတ္ ဒုကၡေတြ႕ေလေခ်ၿပီ။
 
ရီးက်န္ စဥ္းစား၍ မရ။
 
စပါးပင္ ငုတ္တုတ္ငုတ္တုတ္ေတြ စိမ္းစိမ္းစုိစုိႏွင့္ တစ္သက္လံုး ဟုတ္လာေလေသာ ဤလယ္ကြင္းေတြကုိ ဘယ္သူေတြက ဘာမ်ား လုပ္ခ်င္ၾက၍ မင္းဘုရားအာနပုိင္မ်ား (အာဏာပုိင္မ်ား) ႏွင့္ေပါင္းကာ သိမ္းယူေတာ္မူၾကေလ သနည္း။ ဤလယ္ေတြက စပါးထြက္မွ အမင္းဆုိ႔လုိ႔ ၀ၾကရတဲ့ဥစၥာကုိ ဤလယ္ေတြ လယ္မစုိက္နဲ႔ဆုိေတာ့ ဘာသြားစားၾကမတံုး။ လယ္စုိက္တဲ့လူက စုိက္ၾက၊ အမင္းလွ်ဳိတဲ့လူက လွ်ဳိၾကနဲ႔ အၾကာႀကီး စပ္ၿဖီးၿဖီး ေနလာၿပီးက်ေတာ့မွ လယ္စုိက္တဲ့လူေတြ မစုိက္နဲ႔ေတာ့ဆုိေတာ့ အမင္းလွ်ဳိတဲ့လူေတြက အမင္းမလွ်ဳိလုိ႔ ဘာသြားလွ်ဳိၾကမတံုး။ ေျခမစုပ္ ေရပလုတ္က်င္း ေနၾကမလုိ႔တဲ့လားေတာ္။
 
ရီးက်န္ မီသေလာက္ ေတြးတယ္။
 
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေနတယ္ဆုိတာေလာက္ေတာ့ ရီးက်န္သိေသးပ။ သုိ႔ေပတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဘယ္ပံုရွိၿပီး လူေတြ ဘယ္ေလာက္ ေန ေနၾကတယ္ဆုိတာေတာ့ ရီးက်န္ သိဘူးရယ္။ သိဘူးဆုိ ဘယ္သူမွလည္း အဖက္လုပ္ လာေျပာျပၾကတာမွ မဟုတ္ဘဲကုိး။ ဒါေပထက္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးမွာ လူေတြအမ်ားႀကီး ေနေန ၾကတယ္ ဆုိတာေလာက္ေတာ့ ရီးက်န္ သိေသးပ။ ေနာက္ၿပီး အဲ့လူေတြက တျဖည္းျဖည္း မ်ား မ်ား လာေနၾကမွာပဲ ဆုိတာလည္း ရီးက်န္ ေတြးမိတာပဲ။ တျခားမၾကည့္နဲ႔ေလ။ ရီးက်န္ေနတဲ့ ေခါင္လွေ၀းလွပါခ်ည္ရဲ႕ဆုိတဲ့ အႏုပ္စုတ္ကုပ္စုတ္ `ဖုတ္ထုပ္´ ရြာမွာေတာင္မွ ေကာင္ထီးေကာင္မေတြ အေၾကာထလြန္းလုိ႔ တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ တစ္၀ါထက္ တစ္၀ါ ဘုစုခ႐ုေတြ မ်ား မ်ားလာေနတာ မ်က္ေတြ႕။ ေကၽြးမေလာက္ၾက စားမေလာက္ၾကလုိ႔ သတ္ၾကပုတ္ၾက ဆဲၾကေအာ္ၾက လံုးၾကေထြးၾက တာေတြက တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ပုိပုိ မ်ား မ်ားလာေနတာ ရီးက်န္ မသိေနေရာ့လားပ။ ဖုတ္ထုပ္ဆုိတာက တဲစုတ္ ဆယ့္ေလးငါးလံုးေလာက္ ရွိတဲ့ရြာ။ ရြာပတ္၀န္းက်င္က လယ္ေလး ႏွစ္ဆယ္အစိတ္ေလာက္ စုိက္စားရင္း လူလုပ္ေနရတဲ့ ရြာ။ တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ နတ္ထြင္းတဲ့ ခံတြင္းေတြဟဲ့ဆုိၿပီး တုိး တုိးလာလုိက္တဲ့ အေပါက္ေတြကုိ စုိက္စားရတဲ့ လယ္ေလးအားကုိးၿပီး ေကၽြးေကၽြးေငါက္ေငါက္ ေလာက္ေအာင္ မနည္းေန ေနရတာ။ မေလာက္တေလာက္ ျဖစ္လာေတာ့ ရြာဘုန္းႀကီးေတာင္ သပိတ္အျပည့္ ဆြမ္းခံမရလုိ႔ ကိေလသာဆုိတာ လႊတ္ပူတာဟဲ့ကြယ့္ေနာ္လုိ႔ အေနအထုိင္ ဆင္ျခင္ၾကေအာင္ ဖိ ဖိ ေဟာေနရတာ ဘယ္ႏွႏွစ္ၾကာပတံုး။ အခုေတာ့ ရြာစားဖုိ႔ေတာင္ မေလာက္တေလာက္ လယ္ေလး ေခ်ာက္ခ်ီးေခ်ာက္ခ်က္ကုိ အာနပုိင္စီမံကိန္း သိမ္းဆုိသိမ္းမဟဲ့ဆုိေတာ့ ရြာမပ်က္ခင္ အစာခ်က္စက္႐ံု ေထာင္ေပးေတာ္မူမလုိ႔မ်ား စဥ္းစားၾကေလကုန္ေရာ့လား။ ဟုတ္ေသးဘူးေနာ္။
 
တစ္ေန႔က ဘုမ လာမွ အဲဒါၾကားတာ။ ရီးက်န္ ျပန္ေမးတယ္။ လယ္ေတြသိမ္းသြားေတာ့ ငတုိ႔ ဘာလုပ္ရမတံုးလုိ႔။ ဘုမက ေျပာတယ္။ လယ္ေတြသိမ္းသြားေတာ့ ျပန္ရေအာင္ `ဆႏၵထုတ္ေဖာ္´ ရမတဲ့။ ဘာလဲဟဲ့ စံျမထုတ္ေဖာ္တာ။ စံျမက မူးရင္ အထုပ္ေပၚေနၾက ဥစၥာ။ စံျမအထုပ္ေပၚ႐ံုနဲ႔ လယ္ေတြျပန္ရ႐ုိးလား။ ဟုတ္ဘူး ရီးက်န္။ စံျမဟုတ္ဘူး။ ဆႏၵ။ ဆႏၵ။ ကုိယ္ျဖစ္ခ်င္တာကုိ စုေ၀းၿပီး ေတာင္းတာ။ စုေ၀းတယ္ ဟုတ္စ။ ဟုတ္ပ ရီးက်န္။ အားလံုးေပါင္းၿပီး စေကာဖင္ ကုိယ္ေရးခ်င္တာေရးၿပီး ေအာ္တုိင္း လယ္ျပန္ရ႐ုိးလား။ ရီးက်န္ႏွယ္။ အ ရန္ေကာရယ္။ ႏုိင္ငံေရးေက်ာင္းဆရာ စုတ္ဖြား ေျပာ ေျပာေနခဲ့ပါၿပီေကာလား။ အခုက ဗီ႐ုိဂ်ေလဘီ ရၿပီတဲ့။ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္လုိ႔ ရၿပီတဲ့။ လူထုဆႏၵကုိ အထက္က ေလးစားၿပီတဲ့။ ထည့္သြင္း စဥ္းစားၿပီတဲ့။ လယ္ျပန္ေပးေတာ္မူပါ မင္းတရားႀကီးဆုိရင္ ျပန္ေပးသတဲ့။ အဲလုိ ေအာ္ၾကရတယ္တဲ့။ ေအာ္လုိက္ရင္ ဆုိင္ရာေတြ ေရာက္လာသတဲ့။ ဓာတ္ရွင္ ႐ုိက္သတဲ့။ ဓာတ္ရွင္ကုိ မင္းတရားနဲ႔ ကုလားျဖဴနဲ႔ ဆုိင္ရာနဲ႔ ၾကားခံၾကားခဲေတြနဲ႔ ျပည္သူလူပုေတြနဲ႔ ျမင္သြားရင္ လယ္ျပန္ရေရာတဲ့။ ဆီမန္းကိန္းလည္း ေရႊ႕ေရာတဲ့။ ေကာင္မ မဟုတ္ေသးဘူးဟဲ့ ေနာ္။ နင့္ဟာ နန္းဆန္လွခ်ည္ရဲ႕။ ဘာလဲဟဲ့ ဗီ႐ုိဂ်ေလဘီ။ ဘာလဲဟဲ့ ၾကားခံ ၾကားခဲ။ တစ္သက္လံုး လုပ္လာတဲ့လယ္။ လယ္ျပန္ေပးေတာ္မူပါ ခယစရာလား … သယ္။ ရီးက်န္ ေဒါေဖာင္းေတာ့ ဘုမ႐ုိ႕တယ္။ ငယ္ေၾကာက္ကုိး။ ေၾကာက္ဆုိ ေဖာက္ မိတ္ဆက္ရဦးမယ္။ ရီးက်န္က ဖုတ္ထုပ္မွာ ကေ၀ရယ္။
 
ဘယ္ႏွႀကဳိးကေ၀ရယ္ေတာ့ ဘယ္သူ သိႏုိင္မွာတံုး။ ရြာစြန္ တစ္ေယာက္တည္းေနတာ။ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ရင္ အိမ္ပတ္လည္ မီးအျပည့္ဖုိတာ။ `အိမ္´ သာ ေျပာရတယ္။ ရီးက်န္အိမ္က ထန္းတဲသာသာ။ သူပုိင္တာဆုိလုိ႔ တစ္ရြာလံုး အားကုိးရတဲ့ ေရတြင္းတစ္တြင္းရယ္။ အစကေတာ့ လယ္ပုိင္ပါရဲ႕။ ေနာက္ လယ္ေရာင္းလုိက္ၿပီး ေရတြင္းခ်န္ခဲ့တာနဲ႔ တြင္းပုိင္ေလာက္ပဲ က်န္တာ။ ဒါေပမဲ့ ကေ၀ပဲ။ တစ္ျပားမွ မေလွ်ာ့ဘူး။ သူ႕ေရတြင္းက လကြယ္ နဂါးထြက္ဆုိပဲ။ နဂါးတြင္းဆုိပဲ။ နဂါးတြင္းေရ `ကလန္´ လုိ႔ကေတာ့ ကာလနာက်ရင္ ငါးပိသာထက္ မေလ်ာ့ဆုိပဲ။ အဲဒီထဲက ကေ၀ျဖစ္သြားတာ။ တုိက္ဆုိင္ခဲ့တာေတြကလညး ရွိဖူးကုိး။ သူ႕တြင္းေရ အလကားလာမခပ္နဲ႔။ ဆန္ ဆားေလာက္ေတာ့ ေပးခဲ့မွ အဲလုိနဲ႔ စားေန ေနေနတာ။ ရြာကလည္း ဆန္ ဆားေလာက္ ဘာအေရးလဲ။ အမယ္ႀကီး ပိန္ေျခာက္ေျခာက္ ဘယ္ေလာက္ အမင္းလွ်ဳိႏုိင္မတံုး။ ေပးၾကတာပါပဲ။ ရီးက်န္ကေတာ့ လံုးလံုးမေလွ်ာ့ဘူး။ သူ ကေ၀ပဲ။ အခု လယ္သိမ္းတဲ့ ေျမထဲ သူ႕စားေပါက္ ေရတြင္းပါသြားလုိ႔ စုန္စုန္ေခြ႕ ေစြ႕ေစြ႕ခုန္ေနတာရယ္။
 
ကေ၀ေရတြင္းကုိ မင္းတရားက သိမ္းရဲသလားဟဲ့။ ရီးက်န္ အေၾကာင္းျပလုိက္ရ တ႐ုတ္ကားထဲက က်န္ေက်ာင္းေတာင္ ရီးက်န္ေက်ာင္း နာမည္ ေျပာင္းေလာက္ေစရမဟဲ့ေနာ္။
 
သူမ်ားေတြ လယ္ျပန္ရတာ မရတာထက္ ရီးက်န္ နဂါးတြင္း ျပန္ရဖုိ႔ အေရးႀကီးတယ္။ နဂါးတြင္းက ထမင္းအုိးကုိး။ မေတာ္ အာနပုိင္ေအာက္ဆြဲေတြက မေက်မနပ္နဲ႔ လယ္ေတြက် ျပန္ေပးၿပီး ဒီေရတြင္းႀကီး ဖုိ႔ပစ္ခဲ့ကြာဆုိရင္ ေျပာ ေျပာေနက် နဂါးက ဘယ္အေပါက္က ထြက္မတံုး။ ႀကီးေကာင္ ႀကီးမားက်မွ ကေ၀ဘ၀ ဆံုးေနဦးမယ္။ ရီးက်န္ စဥ္းစားတယ္။ ေမးတယ္၊ ေလ့လာတယ္။
 
လယ္သိမ္းတဲ့ကိစၥ က်က်နန ေမးေတာ့မွ ဘုမက ဂဃနဏ မေျဖႏုိင္ဘူးဆုိကုိး။ ဒီေတာ့ ႏုိင္ငံေရးသမား စုတ္ဖြားေက်ာင္းဆရာဆီ ရီးက်န္ ေရာက္တယ္။ ေနထန္းတဖ်ားေလာက္ကေန သူငယ္အိပ္ဆိတ္ခ်ိန္ထိ ရွင္းျပေတာ့မွ ရီးက်န္ သေဘာရတာက အမတ္က အဓိကဆုိကုိး။ လႊတ္ေတာ္အမတ္ကမွ ငါ့ေရတြင္းကိစၥ ရွင္းေပးႏုိင္ပံုရသကုိး။ ကေ၀ပဲ။ ဘယ္ေနမလဲ။ တတ္သည့္ပညာ မေနသာ။ အိမ္ျပန္လာၿပီး အမတ္ဖန္ဆင္းပါေရာ။
 
အိမ္မွာရွိတာက ထန္းရည္အုိးမည္းေဟာင္း တစ္လံုး။ ဟုတ္ၿပီ။ အမတ္ေခါင္းကေတာ့ ရၿပီပ။ အဆံေခ်ာင္ေနတာေတြ ေကာက္႐ုိးေဆြးေတြ သိပ္။ ဒါပဲ ရွိသကုိး။ ေခါင္းေတာ့ရၿပီ။ မဟုတ္ေသးဘူး။ ငါ့သားအမတ္ခမ်ာ ေခါင္းေပါင္းလုိရွာေသးသကုိး။ ရီးက်န္ပဲ။ ဘာရမလဲ။ ဗီ႐ုိဂ်ေလဘီ ရထားတဲ့ေခတ္မွာ ေက်ာင္းဆရာ ေျပာလုိက္တဲ့အတုိင္း အားလံုး တရားမွ်တရေပမကုိး။ ေမတၱာပုိ႔သလုိ အေရွ႕အေနာက္ ေတာင္ေျမာက္ ေလးဖက္မွ်မွ တရားမွ်တမွ။ ဘာလုပ္ရမလဲ။ ရီးက်န္က ျမန္တယ္။ ပုဆုိးစုတ္တစ္ထည္ ထုတ္ၿပီး အေရွ႕အေနာက္ ေတာင္ေျမာက္ ေခါင္းေပါင္းစေလးဖက္ခ်နဲ႔ ထန္းရည္အုိးမဲကုိး ေခါင္းေပါင္း ေပါင္းေပးလုိက္တယ္။ တယ္ခန္႔ေလသကုိး။ မ်က္လံုးမ်က္ခံုး ႏွာေခါင္းပါးစပ္ ေျမနီခဲနဲ႔ ဆြဲလုိက္တာမ်ား ဘာမွ မၾကာဘူးရယ္။ ေကာက္႐ုိးေဆြးသြတ္ အမတ္ေခါင္းေတာ့ ခပ္ေကာင္းေကာင္း တစ္ခါရခ်ည္ရဲ႕။ ဟုတ္တယ္။ ႏုိင္ငံေရး ေက်ာင္းဆရာစုတ္ဖြား ေျပာသမွ် ေခါင္းက အေရးႀကီးသကုိး။ ရီးက်န္ ေခါင္းဖန္ဆင္းလုိက္တာက သပ္ရပ္ပ။
 
ကုိယ္ထည္ေတြက ရီးက်န္အတြက္ သိပ္မခက္ေတာ့ဘူး။
 
အသိမ္းခံရတဲ့ လယ္ေတြထဲက စုိက္လက္စ စပါးေတြနဲ႔ နဂါးတြင္းထဲက ေရဖ်န္းထားတဲ့ ကလိမ္ခ်ဳံ ကုိယ္လက္ေျခေထာက္ ေဖာင္းေဖာင္းေတြမ်ား လုပ္လုိက္ရ ခဏေပါ့။ ရီးက်န္ အားရတယ္။ သားအမတ္ကုိ လႊတ္ေတာ္ထဲသြင္း အေရးဆုိခုိင္းရမွာပဲ။ ႏုိ႔ေပမဲ့ ေနဦး။ အသက္ က်န္ေသးတယ္။ ကေ၀ေတြ လည္တယ္ လည္တယ္နဲ႔ ခံရမွျဖင့္ အဲဒီေနရာခ်ည္းပဲ။ ရီးက်န္ သိတယ္။ အသက္က အေရးႀကီးသကုိး။
 
အိမ္ေဘးဘီ ထြက္ၾကည့္ေတာ့ ထေနာင္းပင္ေပၚ ပုတ္သင္တစ္ေကာင္ ေတြ႕တယ္။
 
ဟုတ္လုိက္ေလ။
 
သင့္ေတာ္လုိက္ေလ။
 
ေနရာက်လုိက္ေလ။
 
ေရဖ်န္းထားတဲ့ ကလိမ္ခ်ဳံ စပါးပင္ေတြကုိယ္ထဲ ပုတ္သင္ထည့္ေပးလုိက္တာနဲ႔ အမတ္ကေတာ့ အသက္၀င္ေတာ့တာပဲ။ တစ္ရက္၊ ႏွစ္ရက္၊ သံုးေလးရက္ …။
 
အမတ္ကေလးက ရီးက်န္ဆီ ျပန္မလာဘူး။
 
လႊတ္ေတာ္ထဲ ပုတ္သင္အားကုိးနဲ႔ ေခါင္း ညိတ္ကာ ညိတ္ကာ။
 
လႊတ္ေတာ္ကလည္း ရီးက်န္တုိ႔ရြာ လယ္ေတြမွာ ဆီမန္းကိန္းရွိသလုိ မရွိသလုိ။
 
ရီးက်န္ နဂါးတြင္းလည္း ဟုိလူပုိင္းသလုိ ဒီလူပုိင္သလုိ။
 
နတ္ေတာ္လဆန္းသံုးရက္က် ရီးက်န္ ဆံုးသြားတယ္။
 
ရီးက်န္ အမတ္ကေလးကေတာ့ ညိတ္ကာ ညိတ္ကာ …
ညိတ္ကာ ညိတ္ကာ …
ညိတ္ကာ ညိတ္ကာ …
လယ္ေတြကေတာ့ ဟုတ္ကဲ့ … ညိတ္ကာ … ညိတ္ကာ
ဘုမနဲ႔ ဖုတ္ထုပ္သားေတြခမ်ာလည္း ညိတ္ကာ … ညိတ္ကာ …
 
အ႐ုိး
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet
Reader Choice: 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.