ႏုိင္ငံသစ္အတြက္ အေရးတႀကီးလုိအပ္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး // ေအးလြင္ ( ကသာ ) //

ကမၻာ႔ေအာက္တန္းအက်ဆံုး ႏုိင္ငံေတာ္မွ ႐ုန္းကန္တုိးထြက္ေတာ့မည့္ ျမန္မာျပည္အတြက္ အေရးတႀကီး လုိအပ္ေသာ အခ်က္မွာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးပင္ ျဖစ္၏။ ျပည္တြင္းစစ္ႏြံထဲတြင္ ၾကာရွည္စြာ နစ္ေနခဲ့ရေသာ ျမန္မာျပည္သည္ ယခုလုိ အခ်ိန္အခါ ေရာက္ခ်ိန္မွာမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ မတည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့လွ်င္ေတာ့ ျမန္မာျပည္၏ အနာဂတ္အေရးမွာ ရင္ေလးဖြယ္ ျဖစ္သည္။ မၿငိမ္းခ်မ္းမႈကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ တုိင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖဳိးမႈကုိ ေႏွာင့္ေႏွးေအာင္လုပ္မည့္ အဖ်က္သမားမ်ားကလည္း အင္အားႀကီးစြာျဖင့္ အဆင္သင့္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာျပည္၏ ရွည္ၾကာလွေသာ ျပည္တြင္းစစ္တြင္ အက်ဳိးအျမတ္ရွိသြားသူမ်ားစြာမွာ စစ္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းတုိင္းျပည္တုိ႔ျဖစ္၍ ျမန္မာျပည္ တစ္ျပည္လံုးကေတာ့ ဖြံ႕ၿဖဳိးမႈေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ရသည္။ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ စစ္မက္ျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားတြင္ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈမရွိဘဲ လက္နက္ေဘးဒဏ္ ခံစားရသလုိ ေနာက္ဆက္တြဲ ေရာဂါေဘး၊ အစာေရစာငတ္မြတ္မႈကပ္မ်ားကုိ အပုိရေတာ့သည္။ လက္နက္ကုိင္တုိ႔၏ ဒဏ္ကုိ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား လွိမ့္ေနေအာင္ခံရ၍ ႏုိင္ငံသား အခြင့္အေရး ဆံုး႐ံႈး႐ံုသာမက လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ၊ အဓမၼျပဳက်င့္ခံရမႈ၊ အသက္ဆံုး႐ံႈးရမႈတုိ႔ကုိ ဆုိးရြားစြာ ခံေနရမႈမ်ားမွာ မၿငိမ္းခ်မ္းမႈတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ စစ္ျဖစ္၍ ၾကာလာေသာအခါ စစ္၏ေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိးသည္ တစ္မ်ဳိးၿပီးတစ္မ်ဳိး တုိး၍ လာခဲ့ေသာ္လည္း မၿငိမ္းခ်မ္းမႈအေၾကာင္းျပဳ၍ ေကာင္းမႈအေထြေထြ ရရွိေသာ လက္တစ္ဆုပ္စာ လူတန္းစားကေတာ့ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကုိ အလုိမရွိႏုိင္ေပ။
 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ မိသားစုအတြင္းလည္း လုိအပ္သည္။ ရပ္ရြာအတြင္းလည္း လုိအပ္သည္။ ၿမဳိ႕ျပႏုိင္ငံအတြက္လည္း လုိအပ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ မၿငိမ္းခ်မ္းလွ်င္ တည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းဟူသမွ် ဘာမွလုပ္၍မရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သျဖင့္ ျမန္မာျပည္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ အသည္းအသန္ လုိအပ္ေနသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈဆုိရာတြင္ လမ္းေပၚတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပသူမ်ားလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းရန္ လုိအပ္ေလသည္။ ျမန္မာျပည္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပျခင္းကုိ စစ္ေျမျပင္ပမာ သေဘာထားကာ လက္နက္ျဖင့္ တုိက္ခုိက္ အႏုိင္ယူခဲ့ျခင္းသည္ ျမန္မာ့သမုိင္းတြင္ ႐ုိင္းလြန္း၍ ဖ်က္မရသည့္ အမည္းစက္ပမာ အၿမဲတည္ရွိေနမည္ ျဖစ္သည္။
 
ျပည္သူလူထု၏ လုိအပ္ခ်က္မွန္သမွ်ကုိ အၿမဲလ်စ္လ်ဴ႐ႈ၍ မခံရပ္ႏုိင္လြန္းသျဖင့္ လမ္းေပၚတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပေသာ ရဟန္းရွင္လူအေပါင္းကုိ ရန္သူကဲ့သုိ႔ သတ္မွတ္ကာ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္၍ ေျဖရွင္းခဲ့သည္မွာလည္း အႀကိမ္ႀကိမ္ျဖစ္၏။ သုိ႔ေသာ္ ေခတၱခဏသာ ၿငိမ္ၿပီးလွ်င္ အခြင့္သာသည္ႏွင့္ ျပန္လည္ဆန္႔က်င္ၾကသည္ကုိၾကည့္၍ လက္နက္ျဖင့္ ေျဖရွင္းနည္းသည္ မမွန္ေၾကာင္း ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ လက္နက္မရွိသည့္သူကုိပင္ အၾကမ္းဖက္ အႏုိင္ယူနည္းျဖင့္ ေရရွည္မႏုိင္သည္ကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ လက္နက္ခ်င္း အၿပဳိင္ပစ္ခတ္ တုိက္ပြဲ၀င္ၾကသူမ်ား ဆုိလွ်င္ေတာ့ အၿပီးသတ္ ေခ်မႈန္း၍ မရႏုိင္သည္က အေသအခ်ာပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။ လက္နက္ကုိင္၍ အၿပီးသတ္ ေခ်မႈန္းၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ တည္ေဆာက္ရန္ ႀကဳိးပမ္းမႈသည္ ကုမရေသာ အနာေဆြးကုိ ေဆးမထည့္ဘဲ အၿမဲကုတ္ျခစ္ဒဏ္ရာရေအာင္ လုပ္ေနသည္ႏွင့္ တူေနသည္ကုိ ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။
 
ျမန္မာျပည္တြင္းစစ္ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုၿခဳံမႈမရွိေသာ ေဒသမ်ားတြင္ အစားအစာ မဖူလံုဘဲ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကုိ ကပ္ရပ္လုိက္ပါလာျခင္းေၾကာင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးကုိ လုပ္ကုိင္ရန္ တြန္းအားေပးသလုိ ျဖစ္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။
 
ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္တုိ႔တြင္ ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးမႈ ႀကီးထြားလာျခင္းမွာ ေဒသခံမ်ား၏ ဆင္းရဲမြဲေတမႈက အဓိကတြန္းအားျဖစ္သည္။ ဆင္းရဲသား ဘိန္းစုိက္ေတာင္သူမ်ားသည္ စားနပ္ရိကၡာရွားပါးမႈ ေၾကာင့္ အေျခခံစားကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ၀ယ္ယူႏုိင္ရန္ ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးမႈကုိ လုပ္ကုိင္ၾကရသည္။ ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးမႈ ေနာက္ကြယ္မွ အလြန္ႀကီးမား က်ယ္ျပန္႔ေသာ စီးပြားေရး ေစ်းကြက္ႀကီးသည္ ပတ္သက္ရာ ပတ္သက္ေၾကာင္း သူတုိ႔ကုိ အလြန္အက်ဳိးျဖစ္ထြန္း ေစခဲ့သည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစျခင္းမွာလည္း မၿငိမ္းခ်မ္း၍ တရားဥပေဒ မစုိးမုိးမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ မၿငိမ္းခ်မ္းမႈကုိ အျမတ္ထုတ္သူ လူတစ္စုကေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရခ်င္ျဖစ္သျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အလွမ္းေ၀းေအာင္ လုပ္ေနၾကသည္မွာလည္း အမ်န္ပင္ ျဖစ္သည္။ မၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ေဒသမွ ထြက္ရွိသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားက ကမၻာအရပ္ရပ္သုိ႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔သျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာတြင္ နာမည္ဆုိးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားသလုိ ျပည္တြင္း၌လည္း မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားေၾကာင့္ အနာဂတ္လူငယ္မ်ား မူးယစ္ႏြံအတြင္း ကၽြံ၀င္ရင္း တုိင္းျပည္၏ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားစြာ ဆံုး႐ံႈးေနရသည္မွာလည္း အရင္းစစ္ေတာ့ အျမစ္ေျမ ဆုိသလုိ မၿငိမ္းခ်မ္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိရမည္ျဖစ္၏။
 
လက္နက္ကုိင္သည့္ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ အယူ၀ါဒ၊ လူမ်ဳိးေရးရာ ကြဲျပားမႈမ်ားက အေျခခံခဲ့ေသာ္လည္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာလာေသာအခါ လက္နက္ကုိင္ၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါး၊ သစ္၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ သယံဇာတ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ တရားမ၀င္လုပ္ရင္း ခ်မ္းသာသူမ်ားက ဘီလီယံခ်ီ ခ်မ္းသာသလုိ ျပည္တြင္းမွ တုိင္းရင္းသား ဌာေနေဒသခံမ်ားကေတာ့ စစ္မက္ေ၀းရာ ေဒသသုိ႔ ေျပးေရွာင္ေနၾကရၿပီး မ်က္ႏွာငယ္စြာ အျခားတုိင္းျပည္မွာ ခုိလႈံေနရသည္ကေတာ့ ရင္နာစရာ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္အတူ လက္ေဆာင္အျဖစ္ ရရွိခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ တုိင္းျပည္ မၿငိမ္းခ်မ္းသလုိ မၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းေၾကာင့္ စစ္အင္အား တုိးခ်ဲ႕ရၿပီး စစ္အင္အားႀကီးမားလာကာ စစ္ဖက္မွ အာဏာရယူႏုိင္ခဲ့ျခင္းမွာလည္း တုိင္းျပည္ကုိ ေခ်ာက္ထဲက်ေစခဲ့သည္။ မၿငိမ္းခ်မ္းေသာ အေျခအေနတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စစ္ကစားရင္း အျမတ္ထုတ္လာေသာ ကစားကြက္တြင္ ခ်မ္းသာလာေသာ လူတစ္စုႏွင့္ ခ႐ုဆံကၽြတ္ ျပည္သူမ်ားသာ က်န္ေတာ့သည္ကုိ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။
 
ျပည္တြင္းစစ္အတြင္း ေျမျမွဳပ္မုိင္းမ်ားကုိ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္းစံုမွ အသံုးျပဳၾကေသာေၾကာင့္ ေျမျမွဳပ္မုိင္းဒဏ္ အခံရဆံုးႏုိင္ငံတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တတိယအဆင့္ ရသည္ဟု သိရသည္။ ေျမျမွဳပ္မုိင္းဒဏ္ေၾကာင့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာ ရသူမ်ားစာရင္းကလည္း တုိးပြားလ်က္ရွိသည္။ မုိင္းရွိသည့္ ေနရာမ်ားကလည္း ဥပေဒႏွင့္ လက္လွမ္းမမီသည့္ ေတာႀကဳိအံုၾကား ေဒသမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ထုိေဒသတြင္ ေနထုိင္သည့္ ေတာသူေတာင္သားတုိ႔မွာ ေတာထဲသြား အလုပ္လုပ္ရင္း ဒုကၡႏွင့္ ႀကဳံရေတာ့သည္။ ထိခုိက္ဒဏ္ရာ ရသည့္ ျပည္သူမ်ားကလည္း မေသလွ်င္လည္း မသန္စြမ္းဘ၀ က်ေရာက္သြားရၿပီး ဆင္းရဲဒုကၡ တုိးလာရေလသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထြက္ရွိေသာ သယံဇာတ ေျမာက္ျမားစြာသည္ လက္နက္ကုိင္ေဆာင္၍ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားကုိ ျဖတ္သန္းၿပီး တစ္ဖက္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ သူခုိးေစ်းျဖင့္ ေရာက္ရွိသြားခဲ့ၿပီး အိမ္နီးခ်င္းတုိင္းျပည္မွာ ခ်မ္းသာသထက္ ခ်မ္းသာ၍ မိမိတုိ႔တုိင္းျပည္မွာ ခၽြတ္ၿခဳံက်သထက္ က်လာေတာ့သည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။ ျမန္မာျပည္ ေျမာက္ပုိင္းမွ ထြက္ရွိေသာ ေက်ာက္စိမ္း၏ အက်ဳိးအျမတ္မွာ ပဋိပကၡကုိအေၾကာင္းျပဳ၍ ျပည္သူမ်ား ဘာတစ္ခုမွ ခံစားခြင့္မရွိဘဲ အက်ဳိးအျမတ္အားလံုးကုိ လက္တစ္ဆုပ္စာ လူနည္းစုသာ ရရွိခံစားေနျခင္းမွာ မၿငိမ္းခ်မ္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တုိင္းျပည္အတြက္ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ျပည္သူမ်ား အလုိရွိသေလာက္ မၿငိမ္းခ်မ္းခ်င္သူမ်ားကလည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကားေျပာရင္း အပစ္ရပ္ေဆြးေႏြးရင္း ေသနတ္သံမစဲ၊ ဗံုးသံမစဲ၊ ယမ္းေငြ႕ တေ၀ေ၀ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
 
ယခုအခါ အသစ္တက္လာေသာ အစုိးရသစ္အေနျဖင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေအာင္ မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမလုိအပ္သည့္ အုပ္စုမ်ားကလည္း အခက္အခဲျဖစ္ေအာင္ အဟန္႔အတား အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ဆန္႔က်င္မွာလည္း အမွန္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းမွ တုိင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္မည့္ သမုိင္းဘီးႀကီးက အရွိန္အဟုန္ျပင္းစြာျဖင့္ လည္ပတ္လာၿပီျဖစ္သျဖင့္ မၿငိမ္းခ်မ္းလုိသူမ်ား က်႐ံႈးၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အမွန္ရမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။
 
ေအးလြင္(ကသာ)
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet
Reader Choice: 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.