သူ႕တာကုိယ့္တာ လံုၿခဳံစြာ // ေရႊဒါးေမာင္ေလးရည္ //

( ၁ )
 
လူသားႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္တုိ႔၏ ဆက္သြယ္မႈတရားက တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈျဖင့္ ဆက္ဆံၾကမွ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ ႏုိင္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိ ႀကဳံေတြ႕ၾကားသိ ေနၾကရသည့္ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ တုိ႔ေၾကာင့္ ကမၻာႏွင့္အ၀ွမ္း ခံစားေနၾကရသည့္ ေဘးဒုကၡတုိ႔မွာ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲျခင္း ျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ပါ၀င္သလုိ လူသားမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား၏ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ ဆင္ျခင္မဲ့ ျပဳက်င့္မႈေၾကာင့္လည္း ပါ၀င္ေနေပသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ျမစ္ေရလွ်ံျခင္း၊ ျမစ္ေရႀကီးျခင္း ျဖစ္ရသည္မွာ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား၏ ေရေ၀ေရလဲ အရပ္ရွိ သစ္ပင္ သစ္ေတာမ်ားအား မဆင္မျခင္ ခုတ္ထစ္ျခင္းက အဓိက တရားခံမ်ား ျဖစ္ၾကေပသည္။ ထုိအရပ္မ်ားရွိ သစ္ပင္သစ္ေတာတုိ႔အား အတုိင္းအဆမဲ့ ခုတ္ထစ္ၾကျခင္းျဖင့္ မုိးရြာသည့္အခါ သစ္ပင္တုိ႔၏ အကာအကြယ္မ်ား ကင္းမဲ့ၾကရေပသည္။ ထုိအခါ မုိးေရတုိက္စားျခင္း ေၾကာင့္ ေျမဆီလႊာမ်ား ေမ်ာပါကာ ျမစ္ၾကမ္းျပင္မ်ား ျမင့္တက္ၾကရေပ သည္။ ထုိမွတစ္ဆင့္ ျမစ္ေရႀကီးျခင္း ျမစ္ေရလွ်ံျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ေခ်ာင္း ေဘး ျမစ္ေဘးေန ေဒသခံျပည္သူတုိ႔ အတိဒုကၡတုိ႔ျဖင့္ ရင္ဆုိင္ႀကဳံေတြ႕ၾက ရေပသည္။
 
ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္းမွ သဘာ၀ရင္းျမစ္ အင္းေလးကန္၏ ေရ၀င္ ေရာက္မႈ အေနအထားဆီ ေမွ်ာ္ၾကည့္ၾကပါစုိ႔။ တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ ေရ၀င္ေရာက္မႈ နည္းပါးရသည့္ နည္းတူ အင္းေလးကန္ေရျပင္မွာလည္း ေႏြရာသီေရာက္ ၿပီဆုိသည္ႏွင့္ ခန္းေျခာက္ျခင္းႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ သြားေရး လာေရး အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္လာခဲ့ၾကရသည္မွာ ႏွစ္ပရိေစၧဒ အားျဖင့္ မနည္းလွေတာ့ေပ။ ထုိကိစၥ၏ ရင္းျမစ္အေၾကာင္းအရာကုိ ေစ့ငုၾကည့္ေတာ့ ေရေ၀ေရလဲ ေဒသဆီမွ သစ္ေတာသစ္ပင္မ်ား ျပဳန္းတီးရျခင္းေၾကာင့္ ဆုိသည့္ အေျဖတစ္ခုကုိ ေတြ႕ရသည္ဟု ဆုိပါသည္။ လတ္တေလာ ေျဖရွင္းမႈအျဖစ္ ႏွစ္စဥ္ ကန္အတြင္းမွ ႏႈန္းေျမမ်ားကုိ ဆယ္ယူျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ ရွိေပသည္။
 
တေလာဆီကေတာ့ အင္းေလးကန္အေရး ကိစၥမ်ားအား ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရး အပါအ၀င္ ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားေကာင္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္မည့္ အင္းေလးကန္ေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႐ံုးခန္း ဖြင့္လွစ္ဆုိသည့္ သတင္းတစ္ပုဒ္ကုိ ဖတ္႐ႈခဲ့ရေပသည္။ သည္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး `အခုက ႐ံုးခန္းဖြင့္တာေပါ့၊ ဖြဲ႕စည္းပံုကေတာ့ ရွမ္းျပည္နယ္ အစုိးရ႐ံုးမွာလုပ္ၿပီးသားေလ။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ဥကၠ႒ေလ၊ ေကာ္မတီသံုးရပ္ ခြဲထားတယ္။ အဖြဲ႕၀င္ေတြက ၂၅ ဦးေပါ့။ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကလည္း အရင္ကတည္းက လုပ္လာခဲ့တာ ၾကာပါၿပီ။ ခုထိလည္း လုပ္ေနတုန္းပါပဲ´ ဟု အင္း၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းလိႈင္၏ စကားသံကုိ နားဆင္လုိက္ရေပသည္။ ေကာင္းေသာ လုပ္ရပ္ပါေပ။ ေဒသခံတစ္ဦးကေတာ့ `႐ံုးဖြင့္တာေတာ့ အမ်ားႀကီး ေကာင္းလာမယ္၊ ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ရာမွာလည္း အစုိးရအတြက္ ၀န္ထုပ္၀န္ပုိး မျဖစ္ေစဘဲ တုိက္႐ုိက္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးေတာ့ ေဒသအက်ဳိးအတြက္ ေကာင္းက်ဳိးေတြ ျဖစ္လာမယ္။ အရင္ကလည္း ေစာင့္ေရွာက္ေရးေတြ အမ်ားႀကီးလာလုပ္ေပမယ့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိဘူးေပါ့။ ခုလုိ ႐ံုးဖြင့္လုိက္ျခင္းအားျဖင့္ ဥပေဒနည္းဥပေဒ ေပၚလာခ်ိန္မွာ ဌာနဆုိင္ရာနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တာေတြ အားေကာင္းလာမယ္။ ေဒသတြင္း ျပည္သူေတြရဲ႕ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈလည္း က်ယ္ျပန္႔လာမယ္လုိ႔ ယူဆတယ္။ အဓိကကေတာ့ ကန္ေရရွည္တည္တံ့ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ ေရး အပုိင္းေပါ့။ အသံုး၀င္မယ္လုိ႔လည္း ျမင္တယ္။ ငါးမဖမ္းရနယ္ေျမ သတ္မွတ္တာ ငါးဖမ္းနည္း စနစ္ေတြ ထိန္းခ်ဳပ္တာ၊ လွ်ပ္စစ္ေရွာ့တုိက္ တာေတြ ကာကြယ္ႏုိင္မယ္။ အရင္ေတာ့ အေရးယူမႈ အားနည္းတာေပါ့။ အင္းေလးမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုး ျဖစ္လာရင္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ထုတ္ျပန္တဲ့ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒအရ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေဒသခံ ျပည္သူေတြနဲ႔ သြားမယ္ဆုိရင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေတာ့ ေလ်ာ့ပါးမယ္လုိ႔ ယူဆတယ္။ ေျမအသံုးခ်တာေတြေရာေပါ့။ ဥပေဒအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ မယ္လုိ႔ ယူဆတာေပါ့´ ဆုိသည့္ ေဒသခံတစ္ဦး၏ ႀကဳိဆုိစကားကုိလည္း နားဆင္ခဲ့ရေပသည္။
 
ေဒသခံမ်ားအေနကေတာ့ ႀကဳိဆုိၾကမည္ ျဖစ္သလုိ၊ မည္သုိ႔ေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကုိ လက္ေတြ႕ခံစားၾကမည္ ဆုိတာကုိလည္း ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။ မၾကာမီ မုိးကာလသည္လည္း ကုန္ဆံုးေတာ့မည္ ျဖစ္သည္မုိ႔ ခုလာမည့္ ေႏြရာသီေရာက္ခဲ့လွ်င္ အင္းေလးကန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးခန္း၏ စြမ္းေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ တုိ႔တစ္ေတြ မည္သုိ႔ေသာ ေကာင္းက်ဳိးရလဒ္ေတြျဖင့္ ယခင္ကာလမ်ားဆီက အနိ႒ာ႐ံုခံစားမႈတုိ႔ကုိ သူတုိ႔ေတြဘ၀ထဲက ေမာင္းထုတ္ႏုိင္ၾကေတာ့မည္လား ဟူ၍လည္း ေတြးေတာေနၾကမည္လား မသိႏုိင္ပါေပ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ယခုကဲ့သုိ႔ အင္းေလးကန္ အက်ဳိး၊ အင္းေလးေဒသခံ မ်ား၏ အက်ဳိးတရားေကာင္းမ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည့္ ယခုလုိ `အင္းေလးကန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးခန္း´ ကုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အားလံုးကလည္း ႀကဳိဆုိလုိက္ရေပသည္။
 
( ၂ )
 
အင္းေလးကန္ေဒသကဲ့သုိ႔ပင္ ျမန္မာတုိ႔၏ ကုန္းတြင္း ေရအုိင္တစ္ခု ျဖစ္သည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းမွ အင္းေတာ္ႀကီးအုိင္ ေဒသသည္လည္း အထင္ကရ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္ေပသည္။ အာဆီယံ အေမြအႏွစ္ ဆုိင္ရာ ဥယ်ာဥ္စာရင္း၀င္ ေဘးမဲ့ေတာျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂ ရက္က ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒုတိယ ရမ္ဆာေရ၀ပ္ေဒသအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေလသည္။ ထုိေဘးမဲ့ေတာကုိ ေဒသမ်ဳိးရင္း ေရၾကက္ႏွင့္ ၄င္းတုိ႔ မွီခုိ က်က္စားသည့္ ေနရာမ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရး အတြက္လည္း ၁၉၉၉ ခုနွစ္ကပင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီးလည္း ျဖစ္ပါသည္။
 
လက္ရွိကာလ ထုိအင္းေတာ္ႀကီးအုိင္အား သဘာ၀အတုိင္း ရပ္တည္ေနႏုိင္ေရးအတြက္ ေျခာက္လွန္႔မႈေပါင္းျဖင့္ ရင္ဆုိင္ေနရမႈမ်ားက စိတ္မခ်မ္းေျမ႕ဖြယ္ ရွိၾကရေပသည္။ အင္းေတာ္ႀကီးအုိင္မွာ သဘာ၀ေရခ်ဳိအုိင္ တစ္အုိင္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာျပည္၏ အႀကီးမား အက်ယ္ျပန္႔ဆံုး ေရအုိင္ႀကီးလည္း ျဖစ္ပါသည္။ အင္းေတာ္ႀကီး ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္ ေဘးမဲ့ေတာျဖစ္ၿပီး ငါးမ်ဳိးစိတ္ ၆၄ ၊ ေဆာင္းခုိငွက္ အမ်ဳိးေပါင္း ၄၄၈၊ ကုန္းေနေရေန သတၱ၀ါ ၃၄ မ်ဳိး က်က္စားလ်က္ရွိေၾကာင္း ဇီ၀မ်ဳိးစံု မ်ဳိးကြဲႏွင့္ သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရး အသင္း (Banca)မွ ဆုိေပသည္။ လက္ရွိကာလ အင္းေတာ္ႀကီးကန္ ပ်က္စီးရျခင္း အေၾကာင္းႏွစ္ခ်က္ကုိ ေဒသခံ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိသူ တစ္ဦးက အင္းေတာ္ႀကီးကန္အတြင္း စီး၀င္လ်က္ရွိသည့္ ေခ်ာင္းကေလးအေၾကာင္းကုိ `ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ငယ္ငယ္တုန္းက ဒီေခ်ာင္းေရဟာ ၾကည္စိမ္းေနတယ္။ အခုေတာ့ ေခ်ာင္းေရဟာ ေသြးေရာင္လုိ ျဖစ္ေနၿပီး ေခ်ာင္းအထက္ဘက္မွာဆုိရင္ တကယ့္ရြာႀကီးလုိကုိ ေရႊတူးေနၾကတာ။ ဒီေရႊတြင္း တူးတာေၾကာင့္ပဲ အင္းေတာ္ႀကီးကန္ဟာ ပ်က္စီးမယ့္ အေရးကုိ စုိးရိမ္ေနရၿပီ´ လုိ႔ ဆုိပါသည္။ ‘ေခ်ာင္းအထက္ဘက္မွာ ဆုိရင္ တကယ့္ရြာႀကီးလုိကုိ ေရႊတူးေနၾကတာ။ အဲဒီေနရာမွာ မူးယစ္ေဆးကအစ အကုန္လံုးရတယ္။ ဥပေဒဆုိတာ ဘာမွန္းမသိတဲ့ ေနရာျဖစ္ေနၿပီ’ လုိ႔လည္း Farma & Flora International အဖြဲ႕မွ ကုိရန္ေခါင္က ဆုိပါသည္။
 
အင္းေတာ္ႀကီးအုိင္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္းက အသံမ်ားမွာေတာ့ အင္းေတာ္ႀကီးအုိင္ေဒသ ၀န္းက်င္၌ ေရႊသတၱဳတူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္ရန္ တရား၀င္ခြင့္ျပဳမိန္႔ ထုတ္ေပးထားသည့္ လုပ္ကြက္မ်ား မရွိေၾကာင္း၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးက ေျဖၾကားခဲ့ေသာ္လည္း စက္ယႏၱရား ၅၀ ခန္႔ျဖင့္ ေရႊတူးေဖာ္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚစန္းစန္းအိက ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပခဲ့ၿပီး ဆက္၍ `အင္းေတာ္ႀကီးအုိင္ ပတ္၀န္းက်င္ အတြင္း ေရႊတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေနမႈကုိ မည္ကဲ့သုိ႔ အေရးယူေဆာင္ရြက္ ေပးႏုိင္မည္ကုိ သိလုိျခင္း´ ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေမးခြန္းအား ၀န္ႀကီးက တရား၀င္ခြင့္ျပဳထားေသာ လုပ္ကြက္မရွိေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ေပသည္။
 
တရားမ၀င္ ေရႊသတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအား ဖယ္ရွားႏုိင္ရန္ သတၱဳတြင္း ဦးစီးဌာနက ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမည့္ စီမံခ်က္ေရးဆြဲ၍ ကခ်င္ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕၏ လံုၿခဳံေရးေဆာင္ရြက္ ေပးႏုိင္မႈအေပၚ မူတည္ၿပီး ေဒသႏၱရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနပါေၾကာင္း ၀န္ႀကီး၏အေျဖတစ္ရပ္ကုိလည္း နားဆင္လုိက္ရေပသည္။
 
၀န္ႀကီး၏အေျဖမွာေတာ့ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္အစုိးရ အဖြဲ႕၏ အေထာက္အပံ့တုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ပံုေဖာ္မႈျပဳမည့္ အေျဖေပးထားခဲ့ေပသည္။ လက္ရွိအေနအထား ဘက္သုိ႔ ငဲ့ေစာင္းၾကည့္႐ႈမိေတာ့မည္ႏွင့္ မည္မွ်အထိ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္ပ်က္စီးေနၿပီ ဆုိသည္ကုိ ေဒသခံ ျပည္သူတုိ႔၏ မခ်ိတင္ကဲ ႏႈတ္ထြက္စကားသံမ်ားက သက္ေသျပဳေနသည္ဆုိသည္မွာ ခန္႔မွန္းႏုိင္ေပသည္။ သက္ဆုိင္ရာတုိ႔က ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေလေလ တရားမဲ့စြာ ျပဳမူသူတုိ႔အတြက္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ား ရရွိေလေလ ျဖစ္ရသည္မွာ အားလံုးေသာ ျပည္သူမ်ားလည္း သိရွိၾကပါသည္။ သက္ဆုိင္သူ အေပါင္းတုိ႔ဘက္က လက္ေႏွးေနသမွ် သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ႏုိင္ငံပုိင္ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားသည္လည္း ဆက္၍ … ဆက္၍ ….။
 
ေရႊဒါးေမာင္ေလးရည္
The Ladies News
 
 

 

Vote: 
Average: 5 (1 vote)
Reader Choice: 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.