ရခုိင့္အေရး ရင္မေအးဖြယ္ // ေရႊဒါးေမာင္ေလးရည္ //

ကၽြန္ေတာ္တု႔ိ လက္ေတြ႕ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းေနရသည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ အေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကုိင္တြယ္လုပ္ေဆာင္ေနမႈ မ်ားမွာ `လူမ်ုဳိးတံုး သတ္ျဖတ္မႈ´ ဟု ကုလသမဂၢ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ကုိယ္တုိင္က စကားေနာက္ တရားပါ ေျပာဆုိခဲ့မႈမ်ားကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ နားထဲသုိ႔ တုိး၍၀င္ေရာက္ခဲ့ရၿပီး ျဖစ္ေပသည္။ ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရး အေျခအေနအရ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းေနရမႈအေပၚ စာနာ နားလည္ေပးမႈ မျပဳဘဲ ကုိယ့္ႏုိင္ငံ မခံစားရသမွ် ကုိယ္ခ်င္းစာ တရားျဖင့္ မ႐ႈျမင္ မသံုးသပ္ၾကဘဲ မ်က္ႏွာႀကီးရာ ဟင္းဖတ္ပါ သေဘာမ်ဳိးျဖင့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ အေရးကိစၥအေပၚ တရားလက္လြတ္ စြပ္စြဲေျပာဆုိမႈ ျပဳျခင္းမွာ ႏုိင္ငံႀကီးသား ပီသမႈမရွိျခင္းကုိ ျပဆုိရာလည္း ေရာက္ေနေပသည္။
 
ကုလသမဂၢ၌ က်င္းပသည့္ လံုၿခဳံေရးေကာင္စီ အစည္းအေ၀းတစ္ခုတြင္ ၿဗိတိန္၊ ျပင္သစ္ ႏွင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတုိ႔က ရခုိင္ျပည္နယ္၏ ျဖစ္စဥ္အေပၚ လူမ်ဳိးတံုး သတ္ျဖတ္မႈအျဖစ္ နာမည္တပ္ကာ ထုိျဖစ္စဥ္ အား အဆံုးသတ္ရန္ ေတာင္းဆုိမႈျပဳခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ သံအမတ္က ထုိျပသ၁နာအေပၚ ထိန္းထိန္း သိမ္းသိမ္း လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ ေတာင္းဆုိသည့္ အသံကုိလည္း နားဆင္ ခဲ့ၾကရေပသည္။ ဆက္လက္၍လည္း `ဗီတုိအာဏာ´ သံုးခြင့္ရ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ အဆုိပါကိစၥအေပၚ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ႐ႈတ္ခ်မႈျပဳခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံတုိ႔အား ဆန္႔က်င္ခဲ့ပံုကုိလည္း ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရေပ သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အစုိးရ၏ အမ်ဳိးသား လံုၿခဳံေရးဆုိင္ရာ အႀကံေပး ပုဂိၢဳလ္ ဦးေသာင္းထြန္းကလည္း ကုလသမဂၢ လံုၿခဳံေရးေကာင္စီ အစည္း အေ၀းတြင္ သံုးႏႈန္းခဲ့ၾကသည့္ `လူမ်ဳိးတံုး သတ္ျဖတ္မႈ´ ဆုိသည့္ စကားလံုး မ်ဳိးကုိ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ သံုးစြဲျခင္း မျပဳလုပ္ၾကရန္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္း အ၀ုိင္းႏွင့္ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕ အစည္းအား တုိက္တြန္း ေျပာၾကားခဲ့ေပ သည္။
 
အမွန္တကယ္မွာလည္း ဘဂၤလီမ်ားမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံ၏ လူမ်ဳိးစု၊ မ်ဳိးႏြယ္စာရင္းမ်ား၌ ပါ၀င္ျခင္း မရွိဘဲ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံမွ က်ဴးေက်ာ္၀င္ ေရာက္ လာသူမ်ားသာ ျဖစ္သည္ကုိလည္း အားလံုးအသိပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ယခု ျဖစ္ပြားခဲ့ရသည့္ ကိစၥတြင္လည္း တကယ္တမ္း သတ္ျဖတ္မႈ ခံၾကရ သည္က ရခုိင္ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ၿမဳိ၊ ဟိႏၵဴ စသည့္ လူနည္းစုတုိ႔သာ ျဖစ္ခဲ့သည္မွာ ထင္ရွားေတြ႕ျမင္ေနၾကရပါလ်က္ ငါ့စကားႏြားရ မမွန္မကန္ သတင္းထုတ္လႊင့္မႈမ်ားအေပၚ တြင္သာ လမ္းဆံုးခဲ့ၾကရပံုမ်ားက ဘ၀င္မက်စရာမ်ား ပါေပ။ လက္ေတြ႕ ျမင္ကြင္းမ်ား၌ သတ္ျဖတ္ျခင္း ခံခဲ့ၾကရသည့္ လူနည္းစု ၿမဳိလူမ်ဳိးမ်ား၊ ဟိႏၵဴလူမ်ဳိးမ်ား၏ အေလာင္းေကာင္ မ်ားျဖင့္ ေတြ႕ျမင္ေနရမႈမ်ား အေပၚမွာေတာ့ တစ္စံုတစ္ရာ ေကာက္ခ်က္ျပဳ ၍ ေျပာဆုိသံမ်ားကုိ မၾကားခဲ့ရဘဲ အေကာင္အထည္ တစ္ခုတစ္ေလမွ်ပင္ သက္ေသ အေထာက္အထား မရွိခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚမွာ က်ေတာ့မွ လူမ်ဳိးတံုး သတ္ျဖတ္မႈ ဆုိသည့္ စြပ္စြဲခ်က္ ႀကီးႀကီးမားမားျဖင့္ တစ္ဖက္ သတ္ ေျပာဆုိေနမႈမ်ားက တရားနည္းလမ္းက်ပါရဲ႕လား ဆုိသည္ကုိေတာ့ စြပ္စြဲသူလူႀကီးမင္းမ်ား စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္သင့္လွေပသည္။
 
ေနာက္တစ္ေၾကာင္းလည္း ရွိပါေသးသည္။ သူတုိ႔ႏွင့္ ဘာသာတူ လူမ်ဳိးတူမ်ား ျဖစ္ပါလ်က္ သူတုိ႔ႏွင့္ အယူအဆ မတူသူ ရပ္ရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား သတ္ျဖတ္ခဲ့မႈမ်ားကလည္း သက္ေသျပဳေနခဲ့သည္ပင္။ လက္ရွိ အခ်ိန္ကာလထိ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံဆီသုိ႔ ထြက္ခြာရန္ အတြက္ နတ္ျမစ္ကမ္းေျခဆီ ေရာက္ရွိေနၾကသည့္ ဘဂၤါလီမ်ား သူတုိ႔အား တစ္ဖက္ႏုိင္ငံဆီ မသြားေရာက္ဖုိ႔ လုိက္လံ ေခၚယူလ်က္ရွိသည့္ သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္တုိ႔၏ ပံုရိပ္မ်ား၊ သည္အခ်ိန္ထိ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံတြင္းသုိ႔ ေရာက္ရွိေနၾကသည့္ ေဆြမ်ဳိး အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားက ေခၚငင္ရာဆီသုိ႔သာ သြားေရာက္မည္ဆုိကာ ျငင္းဆန္ေနမႈမ်ား အေပၚမွာက်ေတာ့ တစ္စံုတစ္ရာ ႐ႈျမင္သံုးသပ္မႈ စကားလံုးမ်ား ပြင့္အန္မလာဘဲ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံ၏ အႀကံေပး ပုဂိၢဳလ္ အေပၚမွာသာ အျပစ္ဖုိ႔လုိၾကသူ အေပါင္းတုိ႔၏ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္း စိတ္ထားမ်ားျဖင့္ သူတုိ႔ေတြ၏ ရပ္တည္ခ်က္ကုိ ျမင္သာထင္သာ ေဖာ္ျပေနမႈမ်ားသာ မဟုတ္ပါလား။
 
စင္စစ္အားျဖင့္ `ကုိဖီအာနန္´ ၏ အစီရင္ခံစာ ထြက္ၿပီးခ်ိန္ႏွင့္ အခ်ိန္ကုိက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊လံုၿခဳံေရး တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ စခန္းမ်ားအေပၚ ၀င္ေရာက္ တုိက္ခုိက္မႈ ျပဳခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚမွာေတာ့ တစ္စံုတစ္ရာ ဖြင့္ဟမႈ ျပဳေတာ္မမူၾကဘဲ ေရငံုႏႈတ္ပိတ္ ဆိတ္ဆိတ္ေနၾကၿပီ ဆုိကတည္းက သူတုိ႔ေတြ၏ သေဘာထား မမွန္ကန္ပံုမ်ားကုိ စဥ္းစား ေကာက္ခ်က္ဆြဲ ႏုိင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေပသည္။ `ယန္ဟီလီ´ ဆုိသည့္ အမ်ဳိးသမီးကုိယ္တုိင္ ARSA အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ စခန္းမ်ား၊ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား သူတုိ႔အား ေထာက္ပံ့ေပးထားခဲ့သည့္ ရိကၡာမ်ား၊ ၀တ္စံုမ်ား စသျဖင့္ သက္ေသခံ လက္စလက္နမ်ားကုိ ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါလ်က္ ထုိျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တစ္လံုးတစ္ပါဒမွ် ဖြင့္ဟေတာ္ မမူခဲ့သည္မ်ားက ၄င္းတုိ႔၏ ရပ္တည္ခ်က္ကုိ ေဖာ္ျပေနသည္ဟု ထင္ရွားလွေပသည္။ ေျမနိမ့္ရာ လွံစုိက္ပံုစံမ်ဳိးပါေပ။
 
သည္အခ်န္မွာပင္ `ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ႏုိင္ငံတကာ အလယ္မွာ ျမင့္ျမင့္မားမား ရပ္တည္ႏုိင္ၿပီး၊ ဘယ္သူကမွ မထိပါး မေစာ္ကားရဲတဲ့ ႏုိင္ငံျဖစ္လာေစဖုိ႔ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ လက္ဆင့္ကမ္း ေပးၾကရန္ ၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အစည္းအေ၀း၌ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂိၢဳလ္က ေျပာၾကားခဲ့ေပသည္။ သည္ကေန႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္အေပၚ ထိပ္ပုတ္ ေခါင္းပုတ္ ျပဳကာ ျပက္ရယ္ေစာ္ကားေနပံုမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံအား အထင္ေသးျခင္း၏ အေၾကာင္းခံမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံမွာသာ စစ္ေရး၊ စီးပြားေရးမ်ား ေတာင့္တင္းခုိင္မာေနပါက တုိင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္းတုိ႔ ေသြးစည္းညီညြတ္ ေနပါက ေတာ္႐ံုႏွင့္ မေစာ္ကားႏုိင္မည္မွာ ေရွ႕ဖတ္ေဟာေျပာသူမ်ားထံ ခ်ဥ္းကပ္ကာ ေမးျမန္းမႈျပဳစရာ မလုိေသာျဖစ္ရပ္မွန္သာ ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္လည္း အေျခခံ အက်ဆံုး အခ်က္ျဖစ္သည့္ တုိင္းရင္းသား ေသြးစည္း ညီညြတ္မႈ၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ ျဖစ္သည့္ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရး မုခ္ဦးဆီ ေလွ်ာက္လွမ္းခ်ီတက္ေနပုံမွာ အဓိပၸာယ္ ျပည့္၀လွေပသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အားလံုးက က်ရာ အခန္းမွေန၍ တာ၀န္ေက်ပြန္ၾကရန္မွာလည္း သမုိင္းကေပးအပ္လာသည့္ သမုိင္းေပး တာ၀န္တစ္ရပ္သာ ျဖစ္ပါသည္။
 
လက္ရွိ အေနအထားမ်ားက လုိက္၍မဆံုးေအာင္ပင္ ရွည္လ်ားေနဦးမွာလည္း အေသအခ်ာပင္။ ျပသ၁နာကုိ အစဆြဲထုတ္ခဲ့သည္မွာ ဘဂၤလီမ်ားသာ ျဖစ္ပါေသာ္လည္း ယင္းျပသ၁နာအတြက္ လုိက္လံေျဖရွင္းရသည့္ ကိစၥမွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သာလွ်င္ ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ သုိ႔စဥ္လ်က္ အေျပာအဆုိခံ လက္ညိွဳးညႊန္ ခံရေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သာ ျဖစ္ခဲ့ရသည္မွာလည္း အခံရခက္လွေပသည္။ ပံုခုိင္းရလွ်င္ေတာ့ တ႐ုတ္နဂါးႏွင့္ သြင္ျပင္တူလွေပသည္။ တ႐ုတ္နဂါးအက ကရာ၌ ေရွ႕ဘက္မွာ ဦးေခါင္းက လႈပ္ရွားေယာင္ျပဳ လုိက္သည္ႏွင့္ အၿမီးဘက္ကေန ကေရသူမွာ လွ်ာထြက္မတတ္ အေလာတေကာ ေျပးလႊားပံုေဖာ္ရသည္သုိ႔ ပါေပ။
 
ယခု ရခုိင္အေရးကိစၥမွာလည္း ေခါင္းစဥ္ေတြက ခ်ေရးလုိ႔ပင္ မႏုိင္လွေအာင္ အာဂ်င္ဒါေတြ တစ္ပံုတစ္ပင္။ ျပန္လည္ လက္ခံေရး ၊ ေနရာခ်ထားေရး သူတုိ႔ေတြအတြက္ လုပ္ခင္းကုိင္ခင္း ဖန္တီးေပးေရး၊ အေဆာက္အဦး၊ အစာရိကၡာ။ ေရတြက္ၾကည့္လွ်င္ မခန္းႏုိင္ မကုန္ႏုိင္ေအာင္ ရွိလွသည္။ က်န္းမာေရးလည္း မက်န္ရႏွင့္ ေခါင္းေျခာက္ဖြယ္ရာခ်ည္း ျဖစ္လာမွေတာ့ျဖင့္ ညည္းညဴေနလည္း မထူးၿပီမုိ႔ ကုိယ့္ဘက္က ေထာင့္ေစ့ဖုိ႔ကုိပဲ လံုးပန္းၾကရေတာ့သည္။ ရွိႏွင့္ၿပီး သေဘာတူညီထားခ်က္မ်ား၊ ယခင္က က်င့္သံုးခဲ့ဖူးၿပီး ဥပေဒမ်ား၊ ညိွႏိႈင္းခ်က္မ်ား အသံုးျပဳကာ ျပန္လည္ လက္ခံေရးအတြက္ ႀကဳိတင္၍ ျပင္ဆင္ေနၾကရသည္။ ယခင္ရွိႏွင့္ၿပီး စာရင္းမ်ား အေျချပဳၾကရမည္ ျဖစ္ၿပီး အပုိအလုိမရွိ ေစေရးအတြက္လည္း ေဆာင္ရြက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သူတုိ႔ကား ႏုိင္ငံေတာ္၏ မ်က္ႏွာကုိ ျမင္ေယာင္ၾကၿပီး သစၥာရွိရွိျဖင့္ တာ၀န္သိၾကရမည္သာ ျဖစ္သည္။
 
ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္က အေနအထားမွာ ျပန္လည္ လက္ခံဖုိ႔ အဆင္သင့္ အေနအထားျဖင့္ ေစာင့္လင့္လ်က္ရွိေပသည္။ လက္ခံမည့္ ေနရာမ်ားမွာ ေတာင္ၿပဳိလက္၀ဲႏွင့္ ငါးခူရ ႏွစ္ေနရာျဖစ္သည္။ အစီအစဥ္ ၃ ရပ္ျဖင့္ လက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး ၁၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈျဖင့္ ျပန္လည္လက္ခံေရး၊ ၂ ၊ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး၊ ထူေထာင္ေရး ၊ ၃ ၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖဳိးေရးနဲ႔ ေရရွည္ ပဋိပကၡကင္းေ၀းေရးမ်ား ျဖစ္ၿပီး ထုိလုပ္ငန္းရပ္မ်ား၌ပါ အကူအညီေပးလုိသည့္ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ဖိတ္ေခၚထားေၾကာင္း ကုိလည္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္က ေျပာၾကားခဲ့ေပသည္။
 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဘက္ကေတာ့ လက္ခံမႈျပဳရန္ အသင့္အေနအထားျဖင့္ ေစာင့္လင့္လ်က္ရွိေသာ္လည္း တစ္ဖက္ႏုိင္ငံဘက္မွ လႈပ္ရွားမႈမ်ားက ၿငိမ္ဆိတ္လ်က္ ရွိေနေပသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဘက္က ယခင္ အေတြ႕အႀကဳံရွိခဲ့ဖူးသည့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ သေဘာတူညီခ်က္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မ်ား အတုိင္း စစ္ေဆးၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္တြင္ ေနထုိင္ခဲ့သူ မွန္ကန္ပါက အတတ္ႏုိင္ဆံုး မူလေနထုိင္ရာသုိ႔ ျပန္လည္ပုိ႔ေဆာင္ ေပးမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း တစ္ဖက္ႏုိင္ငံဆီမွ ျပန္လည္ ပုိ႔ေဆာင္ေရး ကိစၥမ်ား အေကာင္အထည္ မေပၚလာေသးမႈႏွင့္ အတူ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံအေပၚ အျမင္ေစာင္းသည့္ မ်က္လံုးမ်ားျဖင့္ ႐ႈၾကည့္ျခင္း ခံရမည့္အေပၚတြင္လည္း စုိးရိမ္မႈမ်ား ရွိေနခဲ့ရေပသည္။ ရင္မေအးရသည့္ ကိစၥမ်ားပါတကား။
 
ေရႊဒါးေမာင္ေလးရည္
The Ladies News

 

Vote: 
Average: 5 (2 votes)
Reader Choice: 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.