ဖရဲသီးျဖစ္လာေလမလား Drug Slave // ေဒါက္တာခင္ေမာင္ညိဳ //

မူးယစ္ေဆး၀ါး ေစခုိင္းခံရသူ (Drug Slave) ဆုိၿပီး အေခၚခံရသူေတြကုိ ရည္ရြယ္ပါသည္။ အရက္ေသစာ အလြန္အကၽြံ ေသာက္စားသူမ်ား၊ မူူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးစြဲသူ အမ်ားသည္ ထုိမူးယစ္ေစတတ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား၏ ေစခုိင္းသည့္ အတုိင္း လုပ္ေဆာင္ေနရသည့္ ကၽြန္သဖြယ္ ျဖစ္ေနေတာ့သည္။ ဒါကုိ တစ္ဖက္က မိမိတုိ႔အေပၚ အႏုိင္ယူသြားသည္။ လူငယ္မ်ား သတိထားေစဖုိ႔ တင္ျပျခင္းျဖစ္သည္။
 
ေတာသား ကၽြန္ေတာ္ ရန္ကုန္ေရာက္လာၾကပါၿပီ။ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ ေနတာၾကာလာေတာ့ ရန္ကုန္သားလုိ ျဖစ္ေနသည္။ နံနက္ဆုိ မလုိင္နံျပားစား၊ မုန္႔ဟင္းခါးနဲ႔ တစ္ခါတစ္ခါ ထမင္းေၾကာ္စားပါသည္။ ဘာကုိ စားစား လက္ဖက္ရည္နဲ႔ တြဲစားပါသည္။ လက္ဖက္ရည္ ၾကမ္း မဟုတ္ပါ။ အခ်ဳိ ျဖစ္သည္။ လက္ဖက္ေျခာက္အက်ရည္ ႏုိ႔ဆီ၊ သၾကား ႏွင့္ ေသာက္တတ္သည္။ ျမန္မာျပည္ အႏွံ႔ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္မ်ား ရွိသည္။ ဘီယာဆုိင္မ်ား မေပၚခင္က လက္ဖက္ရည္ဆုိင္သည္ ျမန္မာျပည္တြင္ အေပါအမ်ားဆံုးေသာ ဆုိင္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ေတာသားမ်ားပင္ Tea Shop ဟူေသာ ေ၀ါဟာရကုိ သိေနၾကပါသည္။
 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေသာက္ေနသည့္ လက္ဖက္ရည္ကုိ English Tea ေခၚၾကသည္။ ၿဗိတိသွ်တုိ႔၏ ကုိလုိနီ လက္ေအာက္ က်ခံရဖူးေသာ ႏုိင္ငံအမ်ား လက္ဖက္ရည္ (အခ်ဳိ႕) ကုိ စြဲစြဲလန္းလန္း ေသာက္ၾကသည္။ ျပင္သစ္ ကုလုိနီ အလုပ္ခံရေသာ ဗီယက္နမ္၊ ကေမၻာဒီးယား စေသာ ႏုိင္ငံမ်ားကေတာ့ ေကာ္ဖီကုိ အဓိကေသာက္သံုးၾကသည္။ ဗီယက္နမ္နဲ႔ ကေမၻာဒီးယား တုိ႔တြင္ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္ကုိ အရွာရခက္သည္။
 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ၿဗိတိသွ်တုိ႔ ကၽြန္ျပဳခဲ့ေသာ ကၽြန္သက္ရွည္သည့္ မြန္ျပည္နယ္သား ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လက္ဖက္ရည္ကုိ စြဲစြဲလန္းလန္း ေသာက္သည္။ ကၽြန္ေတာ္ ငယ္စဥ္က အဖုိးနဲ႔ေနရေတာ့ လက္ဖက္ရည္ သည္ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ယဥ္ပါးေနသည့္ အစားအစာ ျဖစ္ေနပါသည္။ အဂၤလိပ္ေတြက လက္ဖက္ရည္ အင္မတန္ႀကဳိက္သည္။ သူတုိ႔ဆီမွာ Tea Time ဟူ၍ လက္ဖက္ရည္ခ်ိန္ဟူ၍ ရွိသည္။ အဂၤလိပ္စစ္ေတြ ေနထုိင္ေသာ အခ်ဳိ႕အရပ္တြင္ ညစာကုိ လက္ဖက္ရည္၊ ဘီစကြတ္ မ်ားျဖင့္သာ ေက်နပ္ၾကသည္။ သူတုိ႔က ဒါကုိ High Tea ဟု ေခၚသည္။
 
အဖုိးက လက္ဖက္ရည္ တ႐ုတ္ေတြ ဘိန္းစားျဖစ္ရတာ လက္ဖက္ေၾကာင့္ဟု ေျပာဖူးသည္။
 
ဘာကုိေျပာတာလဲ။
 
အဂၤလိပ္တုိ႔ အင္မတန္လုိအပ္ေသာ လက္ဖက္ကုိ တ႐ုတ္ျပည္က ၀ယ္ယူရရွိႏုိင္သည္။ တ႐ုတ္က လက္ဖက္ရည္ကုိ ျမန္မာတုိ႔ ေသာက္သလုိပင္ ေရေႏြးျဖင့္ ေရေႏြးၾကမ္း သုိ႔မဟုတ္ လက္ဖက္ရည္ၾကမ္းသာ ေသာက္သည္။ အဂၤလိပ္ကေတာ့ လက္ဖက္ကုိ အေျခာက္လွမ္းၿပီး မြေနေအာင္ ႀကိတ္သည္။ ၿပီးေတာ့ အေရာင္အေသြး အနံ႔ေတြ ျပဳျပင္ထည့္သြင္းၿပီး လက္ဖက္ေျခာက္ (အခ်ဳိေျခာက္) ကုိ ရသည္။ သူ႕ကုိ ႏွပ္ကာေသာက္သည္။ ႏုိ႔ဆီ၊ သၾကားတုိ႔ျဖင့္ ႏွပ္၍ ေသာက္ေသာ လက္ဖက္ရည္သည္ ျမန္မာႏွင့္ အိႏိၵယ (ပါကစၥတန္) တုိ႔တြင္ ႐ုိးရာအစားအစာလုိ ျဖစ္လာသည္။
 
ကုန္သြယ္ေရးေစာဦးပုိင္း (၁၇ ရာစု) အဂၤလိပ္တုိ႔က လက္ဖက္ေျခာက္မ်ားကုိ ၀ယ္ယူသည္။ တ႐ုတ္တုိ႔ လက္ဖက္ေျခာက္အတြက္ ေငြေၾကးအျဖစ္ ေရႊကုိသာ လက္ခံသည္။ အဂၤလိပ္ေတြ အက်ပ္႐ုိက္ကုန္သည္။ ကုန္သည္မ်ားတြင္ မ်ားျပားလွေသာ ေရႊေတြ မရွိၾကပါ။ ဒါေပမဲ့ ကိစၥမရွိပါဘူး။ လုိလွ်င္ႀကံဆ နည္းလမ္းရေလသည္။ အဂၤလိပ္တုိ႔သည္ တ႐ုတ္မ်ားကုိ ဘိန္းေပးကာ တစ္စတစ္စ စည္း႐ံုးသည္။ တ႐ုတ္ေတြ ဘိန္းစားျဖစ္ကုန္သည္။ ထုိဘိန္းစားမ်ားသည္ ဘိန္းအတြက္ လက္ဖက္ေျခာက္ကုိ ေပးသည္။
 
အဂၤလိပ္ေတြ ေရႊေပး၀ယ္စရာ မလုိေတာ့ပါ။ သုိ႔ေသာ္ တ႐ုတ္တစ္ျပည္လံုး ဘိန္းစားေတြ ျဖစ္ကုန္ေတာ့သည္။ အေျမာ္အျမင္ရွိေသာ သူတုိ႔က ဒီအေၾကာင္းကုိ သိသည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ အဂၤလိပ္တုိ႔ ဘိန္းစစ္ပြဲ သံုးႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့ေလသည္။ ေနာက္ဆံုး တ႐ုတ္ျပည္ တစ္ျပည္လံုးသည္ ဂ်ပန္ အဂၤလိပ္ ျပင္သစ္ ေပၚတူဂီ စေသာ ႏုိင္ငံမ်ား၏ ဖရဲသီးလုိ ခြဲထားျခင္းကုိ ခံလုိက္ရသည္။
 
အဖုိးသည္ လက္ဖက္ရည္ အင္မတန္ႀကဳိက္သည္။ မနက္ဆုိ လက္ဖက္ရည္ ပန္းကန္မဟုတ္ေသာ ဟင္းေသာက္ပန္းကန္ တစ္လံုးျဖင့္ လက္ဖက္ရည္ ေသာက္သည္။ လက္ဖက္ရည္တြင္ မလုိင္ေတြ အေပၚမွာ ေ၀့ေနသည္။ (သူႀကီး လက္ဖက္ရည္တည္း) အဖုိးတုိ႔က နံျပားကုိ နံျပားလုိ႔မေခၚပါ။ ရြတ္တီ (Roti) ဟု ေခၚသည္။ ထုိစကားသည္ကား ဟိႏၵဴစကား ျဖစ္သည္။ စင္စစ္ ကုလားေတြက နံျပားကုိ နံရြတ္တီဟု ေခၚသည္။
 
ရန္ကုန္ကလူေတြက နံကုိယူကာ အျပား (မုန္႔ျပား) ဟူေသာ စကားကုိသံုးကာ ယေန႔တြင္ ေမြးစားစကားလံုး ျဖစ္ေနေလၿပီ။ တစ္ခ်ိန္က အဂၤလန္သုိ႔ေရာက္စဥ္ နံျပားစားခ်င္စိတ္ ေပါက္လာသည္။ မန္ခ်က္စတာတြင္ ဟိႏၵဴကုလားေတြ အမ်ားႀကီးပဲ၊ သူတုိ႔ကုိေမးမွ ဟူ၍ ေမးၾကည့္သည္။ ရြတ္တီ (Roti)ဟု ေျပာလုိက္ရာ သူတုိ႔သိသည္။
 
အဖုိးက လက္ဖက္ရည္ေသာက္ရင္း ျမန္မာေတြ ကံေကာင္းသြားတာကုိ ေျပာျပသည္။ အိႏိၵယကုိ အဂၤလိပ္က ႏွစ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ ကၽြန္ျပဳသည္။ အိႏိၵယတြင္ ေငြေၾကးစနစ္မ်ား ေပၚေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္တြင္ အေရာင္းအ၀ယ္အတြက္ သူေခါင္းမခဲေတာ့ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဆီက ကၽြန္းသစ္ေတြကုိ သူတုိ႔က သူတုိ႔႐ုိက္ထုတ္ထားေသာ ပုိက္ဆံျဖင့္ ခပ္တည္တည္ ၀ယ္ယူသြားသည္။ တကယ္ေတာ့ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တုိ႔မွ ကၽြန္းမ်ားသည္ အဂၤလိပ္ လက္ထက္က ကုန္မသြားေပ။ သုိ႔ေသာ္ ေနာက္ပုိင္း အႏွစ္ ၇၀ ျပည္တြင္းစစ္တြင္မွ ျပဳတ္ျပဳတ္ျပဳန္းကုန္ေတာ့သည္။
 
`ျမန္မာေတြ ကံေကာင္းသြားတယ္လုိ႔ အဖုိးထင္လား´
 
`ထင္တာ မဟုတ္ဘူး။ တကယ္ ျမင္ရတာ´
 
အဖုိးသည္ ေငြဓားလြယ္ရသူႀကီး ျဖစ္သည္။ သူက ေစာေစာကေျပာသည့္ သူႀကီး လက္ဖက္ရည္ ခ်ဳိခါးခါး မလုိင္မ်ားမ်ားကုိ ေသာက္ရင္း အားပါးတရ ေျပာသည္။
 
`တုိ႔ ျမန္မာေတြက ေဆးလိပ္ အရမ္းေသာက္တယ္ကြ´
 
`ဘာလုိ႔လဲ အဖုိး´
 
`ေဆးလိပ္ဟာ ႐ုိးရာဓေလ့ကြ၊ ေဆးလိပ္နဲ႔ အလွဴေတြ ဖိတ္တယ္။ ေယာက်္ား၊ မိန္းမ ေဆးလိပ္ေသာက္ၾကတယ္။ ကေလးေတြကုိလည္း မီးဖုိထဲ မီးတုိ႔ခုိင္းတယ္´
 
`အဖုိးလည္း ေဆးျပင္းလိပ္ေသာက္တာပဲ မဟုတ္လား´
 
`မင္းအေဖလည္း ေဆးလိပ္ေသာက္တယ္။ မင္းလည္း ေသာက္မွာပဲ မဟုတ္လား´
 
အဖုိးက ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ေဆးလိပ္ေသာက္မည္ဟု တထစ္ခ် ေျပာပါသည္။
 
အဖုိးခန္႔မွန္းခ်က္မွာ မွန္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ေဆးလိပ္စြဲခဲ့ဖူးသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေနာက္မ်ဳိးဆက္ေတြကုိ အေမြေပးမထားခ်င္သည့္ အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ ေဆးလိပ္ျဖတ္လုိက္ပါသည္။
 
`တကယ္လုိ႔ အဂၤလိပ္ေတြက တစ္ခုခုလုပ္လုိ႔ မရရင္ ဘိန္းစြဲေအာင္ လုပ္မွာကြ´
 
`လြတ္လပ္ေရးမရခင္ ဘိန္းခန္းေတြ တရား၀င္ဖြင့္တယ္ မဟုတ္လား အဖုိး´
 
`ဟုတ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာေတြက ငါးပါးသီလၿမဲၾကတယ္´
 
`ဒါဆုိ ျမန္မာေတြကုိ ဘိန္းနဲ႔ဖ်က္ဆီးလုိ႔ မရႏုိင္ဘူးေပါ့´
 
`မရဘူးဆုိတာ မရွိဘူး။ အထူးသျဖင့္ မူးယစ္ေဆးဆုိတာ အင္မတန္ စြဲလြယ္တယ္။ တစ္ခါေလာက္ၿငိလုိက္ရင္ တစ္သက္လံုး ျဖတ္မႏုိင္ေတာ့ဘူး´
*** *** ***
 
အဖုိးေက်းဇူးေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္သည္ မူးယစ္ေဆးကုိ အထူးေရွာင္ပါသည္။
 
ယေန႔တြင္ တ႐ုတ္တုိ႔သည္ ထိပ္တန္းကုိ ေရာက္ေနပါသည္။ သူတုိ႔ တုိးတက္မႈသည္ ေၾကာက္ခမန္းလိလိ ျဖစ္သည္။
 
သူတုိ႔ ဘာကုိအဓိကထားၿပီး တုိးတက္ေအာင္ လုပ္သလဲ။
 
ဒီအေၾကာင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တ႐ုတ္အရာရွိတစ္ဦးကုိ ေမးဖူးသည္။
 
`အဓိကကေတာ့ မူးယစ္ေဆးပါပဲ´
 
`ဘယ္လုိ´
 
`ေရာင္း၀ယ္တာေတြ႕ရင္ ေသဒဏ္၊ သံုးစြဲတာေတြ႕ရင္ ေသဒဏ္၊ ေဆးစြဲသူေတြအားလံုးကုိ သတ္ပစ္တယ္´
 
`ဘိန္းေၾကာင့္ တ႐ုတ္ေတြ နစ္နာတာကုိ စိတ္နာလုိ႔လား´
 
`စိတ္နာစရာ မရွိပါဘူး။ ကုိယ္ခံအားမေကာင္းလုိ႔ ျဖစ္ရတာပါ´
 
`ဒါဆုိ ကုိယ္ခံအား ေကာင္းေအာင္ သူတုိ႔ကုိ ပညာေပးပါ´
 
`ပညာလည္း ေပးတယ္၊ မဆင္ျခင္ဘူး။ ေဆး၀ါးသံုးစြဲတယ္ ဆုိတာမ်ဳိး လုပ္ၾကတဲ့သူေတြကုိလည္း သတ္ပါတယ္´
 
ယေန႔ ဖိလစ္ပုိင္ သမၼတ မူးယစ္ေဆး၀ါးစြဲေနသူမ်ားကုိ သတ္ပစ္သည္မွာ တ႐ုတ္ေလာက္မ်ားဟန္ မတူေသးပါ။ တ႐ုတ္မွာ မ်ဳိးဆက္တစ္ခုလံုး မက်န္ေအာင္ ၿဖဳိဖ်က္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း တ႐ုတ္သည္ ကမၻာတြင္ စီးပြားေရးမွာ ဒုတိယအဆင့္သုိ႔ပင္ ေရာက္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။
 
ထုိအတြက္ ထုိအရာရွိကုိ ေမးရသည္။
 
`ဒါေပမဲ့ တ႐ုတ္ေတြက မူးယစ္ေဆး၀ါး ျမန္မာျပည္မွာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖန္႔ျဖဴးေနတယ္လုိ႔ ၾကားတယ္´
 
`ဟုတ္မွာေပါ့´
 
သူမျငင္းပါ။
 
`ခင္ဗ်ားတုိ႔ အေရးယူေပးလုိ႔ မရဘူးလား´
 
`ဒီကိစၥဟာ အင္မတန္ သိမ္ေမြ႕တယ္။ ကုိယ့္အစုိးရက ျပတ္ျပတ္သားသား အေရးယူဖုိ႔ လုိတယ္။ ေနာက္ၿပီး တစ္ဖက္က ကုိယ္ခံအားေကာင္းေအာင္ ပညာေပးတာေတြ လုပ္ရမယ္´
 
`တ႐ုတ္လုိမ်ဳိး လုပ္ရမွာလား´
 
`ဒါကေတာ့ ကုိယ့္တုိင္းျပည္ ကုိယ့္လူမ်ဳိးနဲ႔ ဆုိင္တယ္။ အေရးႀကီးတာက ပညာေရးပဲ´
 
`ပညာေရးက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္ရဲ႕ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ကုိပဲ သံုးေနတယ္´
 
`အမွန္ေတာ့ ပညာေရးဆုိတာ ျပည္သူေတြ အားလံုး အသိတရားျပည့္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္ေအာင္ လုပ္ေပးႏုိင္တဲ့ ပညာေရးက အေရးႀကီးတယ္။ တစ္ႏွစ္မွာ ေျခာက္လေလာက္ သင္လည္းရတယ္။ ဒါေပမဲ့ အားလံုး ပညာသင္ယူရမယ္။ နားလည္တဲ့ ဘာသာစကားနဲ႔ သင္ေပးရမယ္´
 
`ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဆီ အဂၤလိပ္လုိသင္တယ္´
 
`ဟုတ္လား၊ က်ဳပ္တုိ႔ဆီေတာ့ တ႐ုတ္လုိပဲ သင္တာပဲ´
 
`အင္း၊ ဂ်ပန္လည္း ဂ်ပန္လုိပဲသင္တယ္´
 
`ကၽြန္ေတာ္က ခင္ဗ်ားတုိ႔ ပညာေရး မေ၀ဖန္ခ်င္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အလုပ္ထဲခုိင္းလုိ႔ရတဲ့သူေတြ နည္းတယ္´
 
`ဘြဲ႕ရေပမယ့္ ပညာမွမတတ္ၾကတာကုိး´
 
**** **** ****
 
ယေန႔ျပည္တြင္းတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးတန္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ ျဖန္႔ျဖဴးေနပါသည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးသည္ ေငြရလြယ္ေသာေၾကာင့္ လုပ္ကုိင္သူေတြ မ်ားလွသည္။ ေဆးျပားဟု အမည္ရသည့္ ေဆး၀ါးမ်ားကုိ အလွ်ံအပယ္ရႏုိင္သည္ဟု သိရသည္။
 
ဆုိးပါသည္။
 
ယေန႔တြင္ ဘိန္းစားျမန္မာမ်ား ေတြ႕လာရသည္။ သူတုိ႔ကုိ ကူညီၾကပါ။ မူးယစ္ေဆးကုိ အျမစ္ျပတ္ေအာင္ တစ္ခုခုေတာ့ လုပ္ၾကပါ။ ျမန္မာျပည္ ဖရဲသီးလုိခြဲကာ အစားခံရမွာကုိ စုိးရိမ္တႀကီးျဖစ္၍ ဒီစာကုိ ေရးရပါသည ္။
 
ေဒါက္တာခင္ေမာင္ညိဳ
The Ladies News
 

 

Vote: 
Average: 5 (1 vote)
Reader Choice: 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.