ေငြ // လင္းသက္ခုိင္ //

( ၁ )
 
`ေငြကုိ ဒုတိယဘုရားသခင္´ ဟု ပင္ လူတခ်ဳိ႕က ကင္ပန္းတပ္ၾကေလ သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ မိမိတုိ႔ စိတ္ဆႏၵထဲမွ အလုိရွိသမွ် အရာ အားလံုးကုိ ေငြျဖင့္သာ ဖန္ဆင္းႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ ေလာကႀကီးမွာ ေငြသာရွိလွ်င္ အားလံုးျပည့္စံုသည္။ ခ်မ္းသာသုချဖင့္ အတိၿပီးသည္ဟု လည္း ဆုိျပန္ပါသည္။ ေငြမရွိလွ်င္ ဆင္းရဲေသာ ဘ၀သည္ နိမ့္က်ေသာ လူေနမႈစနစ္ေအာက္တြင္ နစ္ျမဳတ္ေပ်ာက္ကြယ္ ရေလသည္။ ေငြမရွိလွ်င္ လူလည္း မတင့္တယ္၊ ဂုဏ္လည္း ငယ္ရေလသည္။
 
`ဂုဏ္၊ ဂုဏ္၊ ဂုဏ္ … ဂုဏ္ဆုိတာ ေငြကုိေခၚတယ္၊ ေငြကုိသာ ေရလုိသံုး ရင္၊ တစ္ျပည္လံုးမွာ လုပ္သမွ်တင့္တယ္´ ဟူ၍ပင္ ဆရာဦးသုခက သီခ်င္း တစ္ပုဒ္မွာ စပ္ဆုိခဲ့ဖူးေလသည္။ ေလာကတြြြင္ ေငြမရွိလွ်င္ မ်က္ႏွာငယ္ရ၍ ေငြသည္ ေလာကႀကီးအတြက္ မရွိမျဖစ္ အေရးပါေသာ အရာတစ္ခု ျဖစ္ေလသည္။
 
လူတခ်ဳိ႕က `ေငြကုိ ဒုတိယ ဘုရားသခင္´ ဟုပင္ တင္စားေခၚေ၀ၚၾက သလုိ၊ အခ်ဳိ႕ကလည္း´ ေငြဆုိတာ လူေတြ အသက္ရွင္ေအာင္ ႐ွဴ႐ိႈက္ ရသည့္ ေလတစ္မ်ဳိး´ ဟု တင္စားေခၚေ၀ၚၾကေလသည္။ သည့္အတြက္ ေလာကကုိ အရာရာၿပီးျပည့္စံုေအာင္ ဖန္ဆင္းႏုိင္ဖုိ႔ ေငြရွိမွျဖစ္မည္။ ေငြရွိဖုိ႔အတြက္ ေငြရွာရမည္။ ေငြရမွျဖစ္မည္။ ေကာင္းၿပီ၊ ေငြကုိ မည္သုိ႔ ရွာေဖြရမည္နည္း။ ေငြကုိ ရေအာင္ရွာမွ ျဖစ္မည္ ဆုိသည္က မွန္သည္။ ေငြကုိ သမၼာအာဇီ၀ႏွင့္ ရွာမည္လား၊ မသမၼာအာဇီ၀ႏွင့္ ရွာမည္လား။ ေငြက ရွာေဖြတုိင္းေရာ ရသည္ဟုတ္ပါရဲ႕လား။
 
လူေတြအားလံုး ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ေငြကုိ မရအရ ရွာၾကသည္။ ေငြေနာက္ လုိက္ၾကသည္။ လက္ထဲမွာ ေငြရွိမွ စား၀တ္ေနေရး အဆင္ေျပမည္။ ေနဖုိ႔ အဆင္ေျပမည္။ စားဖုိ႔ အဆင္ေျပမည္။ လူ႕ခႏၶာကုိယ္ အသက္ဆက္ ရွင္သန္ေရး အတြက္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် အစာစားမွ အသက္ရွင္မည္။ အစာစားဖုိ႔ ေငြရွိမွျဖစ္မည္ေလ။
 
ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် လူေတြအားလံုး ေငြကုိရွာၾကေသာ္လည္း ေငြက လူေတြဆီ လြယ္လြယ္ကူကူႏွင့္ေတာ့ ေရာက္လာသည္ မဟုတ္ေပ။ တခ်ဳိ႕က ေငြကုိ နဖူးက ေခၽြး ေျခမက်သည္အထိ ေနပူစပ္ခါးထဲမွာ တစ္ေနကုန္ ႐ုန္းကန္ ၿပီးမွ ပင္ပန္းစြာရရွိၾက၏။ အခ်ဳိ႕က ပညာႏွင့္ရွာ၏။ အခ်ဳိ႕က ကာယ အားျဖင့္ ရွာရ၏။ ထုိက္တန္သည့္ ရင္းႏွီးမႈေတာ့ ေပးဆပ္ရၿမဲျဖစ္သည္။ ဘာတစ္ခုမွ် မေပးဆပ္ဘဲႏွင့္ေတာ့ အလြယ္တကူ ရလာသည္မဟုတ္။
 
သုိ႔ေသာ္လည္း သူတစ္ပါး မ်က္ခံုးေမြးေပၚ စႀကၤံ ေလွ်ာက္တတ္သူတုိ႔ကား လြယ္ကူေသာ ေငြရွာနည္းမ်ဳိးျဖင့္သာ လူေပၚလူေဇာ္လုပ္၍ ေငြရွာၾကေလ သည္။ အမ်ားေျပာေနၾကေသာ သမၼာအာဇီ၀ ဆုိေသာနည္းက ႐ုိး၏၊ ပင္ ပန္း၏။ ေငြရွာရခက္၏။ အားစုိက္ထုတ္မႈမ်ား၍ ေငြအရနည္း၏။ မသမၼာ အာဇီ၀ သုိ႔မဟုတ္ မိစၧာအာဇီ၀နည္းကမူ ဘယ္သူေသေသ ငေတမာဖုိ႔ ပဲျဖစ္၍ က်န္တာဘာမွ် အေရးမႀကီး ေငြရဖုိ႔တစ္ခုသာ သိသည္။ ကုသုိလ္၊ အကုသုိလ္၊ အေကာင္းအဆုိး ခြဲျခားေနရန္မလုိ။ မိမိအတြက္၊ မိသားစု အတြက္ အတၱကုိ ဗဟုိျပဳ၍ ရသမွ် တူးေဖာ္ၾကေလသည္။ ႏုိင္ငံပုိင္လည္း မသိ၊ ျပည္သူပုိင္လည္း မသိ ရဖုိ႔သာလုိသည္။ မည္သည့္နည္းႏွင့္ ရွာရွာ တရားတာ၊ မတရားတာ လာမေျပာနဲ႔ ေငြရဖုိ႔လုိရင္း ျဖစ္၏။
 
သည္ယုန္ျမင္၍ သည္ခ်ဳံထြင္တတ္ၾကသည္။ ေငြသာရမည္ဆုိ ေလာကမွာ ဘနဖူးသုိက္တူးမည့္ လူစားေတြ မနည္းမေနာျဖစ္သည္။ ဤအရာသည္ သင့္ေတာ္၏၊ မသင့္ေတာ္၏ မစဥ္းစားႏုိင္၊ ေကာင္းက်ဳိးျပဳလား၊ မေကာင္း က်ဳိးလား ေ၀ခြဲဆန္းစစ္ခ်ိန္မရ၊ ေငြသာျမင္သည္။ ေငြသာၾကည့္သည္။ ေငြသာရပါေစ ဘနဖူးသာမက တစ္ကုိယ္လံုးကုိပင္ တူးမည့္လူစားေတြ ေလာကႀကီးမွာ အမ်ားႀကီးရွိၾကေလသည္။
 
( ၂ )
 
ေငြသည္ လူသားအားလံုး၏ သည္းေျခႀကဳိက္ျဖစ္သည္။ ေငြမရွိ မ်က္ႏွာငယ္ရသည္။ အခ်ဳိ႕က ေငြျမင္မွ လူခင္သည္။ ေငြမရႊင္လွ်င္ လူမခင္တတ္ၾက၊ ေငြရွိမွ အေျခတင့္သည္။ ေငြႏုိင္မွ အေျခခုိင္သည္။ ေငြကုိ ေရလုိသာသံုး အကုန္တင့္တယ္သည္။ လက္ဖ်ား ေငြသီးသူ တစ္ေယာက္အတြက္ ေငြကုိ ေခါင္းေခါက္၍ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည္ မဟုတ္ပါလား။ တစ္ခတ္တစ္ခါကမူ ေငြကုိေလလုိသံုးသည့္ မုိးကုတ္သူေဌးႀကီး ဦးျမေမာင္ အေၾကာင္း ၾကားဖူးခဲ့ေလသည္။
 
ယေန႔ေခတ္ကာလတြင္ ေငြစကား အလြန္ေျပာၾကေလသည္။ လူႏွင့္ခုိင္းေစ၍ မရသည္ကုိ ေငြျဖင့္ အသာတုိ႔ထိ၍ ခုိင္းေစေလသည္။ ၾကားဖူးခဲ့သည္က ေငြမ်ား တရားႏုိင္ဟု ဆုိပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေငြသာ မ်ားမ်ားရွိလွ်င္ မတရားေသာ အေၾကာင္းအရာ တုိ႔သည္ပင္ ေအာင္ပြဲခံေလသည္မုိ႔၊ အမွန္တရားကုိ ေငြျဖင့္ဖံုးကြယ္ျခင္းသည္ အလြန္စက္ဆုပ္ရြံရွာဖြယ္ ေကာင္းေသာအရာ ျဖစ္ေပသည္။
 
ေငြကုိလုိခ်င္သည္၊ ေငြကုိ တပ္မက္လြန္းသည္၊ ေငြေနာက္လုိက္သည္၊ ေငြကုိ ရေအာင္ရွာသည္။ တစ္ေငြတည္း ေငြ၊ ေငြ လုပ္ရင္းျဖင့္ ေငြက လူကုိ လႊမ္းမုိးအႏုိင္ယူသြားသည္မ်ဳိးလည္း ရွိတတ္သျဖင့္ ေငြကုိ လူကႏုိင္နင္းေအာင္ ထိန္းသိမ္းဖုိ႔ လုိေပမည္။
 
လူအမ်ားက ေလာကတြင္ ေငြရွိလွ်င္ ၿပီးၿပီ။ ေငြရွိလွ်င္ ခ်မ္းသာၿပီ။ ေငြသာရွိလုိ႔ကေတာ့ အရာရာကုိ ေငြႏွင့္ေပါက္၍ ဖန္တီးႏုိင္သည္။ ေငြေပးလွ်င္ ဘာမဆုိျဖစ္သည္။ ေငြႏွင့္ အရာအားလံုးကုိ ၀ယ္ယူႏုိင္သည္ဟု စိတ္အမွတ္မွားၾကေလသည္။ အမွန္တကယ္၌ ေငြမရွိသူသည္ မဆင္းရဲေပ။ ေငြကုိပုိ၍ လုိခ်င္တပ္မက္သူသာလွ်င္ ဆင္းရဲ၏ဟု ေရာမပညာရွင္ ဆဲန္ကားက ဆုိခဲ့ေလသည္။
 
( ၃ )
 
ေငြကုိ တမ္းတမ္းစြဲလုိခ်င္လြန္း၍ ေငြေနာက္ကုိ တေကာက္ေကာက္ လုိက္ေသာ္လည္း ေငြကာ ကုိယ့္ထံသုိ႔ မလာေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း စကားပံုက ေငြသည္ ေျခေလးေခ်ာင္းႏွင့္ေျပး၍ လူက ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ ေနာက္ကလုိက္သျဖင့္ ဖမ္းမမိႏုိင္ေပ။ သုိ႔ေသာ္ ထုိလူအား ေငြကေတြ႕၍ ေျခေလးေခ်ာင္းႏွင့္ အေျပးေနာက္ကလုိက္ဖမ္းလာလွ်င္ကား ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းသမား လူေျပး၍ မလြတ္နုိင္ေတာ့ေပဟု ဆုိပါသည္။
 
ေငြေၾကာင့္ လူေတြ စိတ္ေျပာင္းသြားတတ္ၾကသည္။ ေငြအရွိန္ႏွင့္ မူလဘ၀ကုိေမ့သြားတတ္ၾကသည္။ ေငြေၾကာင့္ ေမာ္ၾကြားလုိစိတ္မ်ားလာသည္။ ေငြေၾကာင့္ပင္ ခ်စ္ခင္သူခ်င္းလည္း သစၥာတရားေတြ ပ်က္ယြင္းၾက၊ အမွန္တရားေတြ ကြယ္ေပ်ာက္ရသည္အထိ ျဖစ္ကုန္ၾကသည္။
 
ေငြဆုိတဲ့ အရိပ္ဟာ လူအေပၚကုိ လြန္စြာလႊမ္းမုိးလာၿပီ ဆုိရင္ေတာ့ ေျပာပံုဆုိပံု ဆက္ဆံပံုစံအစကြဲၿပီး ေငြႏွင့္ တုိင္းတာကာ လူ႕ အဆင့္အတန္းေတြ ခြဲျခားလာတတ္သည္။
 
အခ်ဳိ႕လူေတြကမူ ေငြဆုိသည့္ ေလာဘအတၱစိတ္ေၾကာင့္ ထိန္းသိမ္းခဲ့သည္ သီလ၊ သမာဓိသိကၡာေတြကုိ အပ်က္ခံၾကသလုိ ပညာအသိတရား ေတြကုိလည္း အညံ့ခံလုိက္ရတာမ်ဳိး ရွိၾကသည္။
 
တစ္ခါတစ္ရံမွာ ေငြဆုိသည့္ တရားၿပဳိင္က မတ္တပ္ရပ္လုိက္တာနဲ႔ အမွန္တရားေတြ အလုိလုိ ငုတ္တုတ္ထုိင္ ေပးလုိက္ရသည့္ အျဖစ္မ်ားကေတာ့ ဆုိးလွပါသည္။
 
ဇာတ္နိပါတ္ေတာ္လာ ပံု၀တၳဳသာဓက မ်ားတြင္လည္း ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ကုိယ္တုိင္ကပင္ ေငြကုိေငြဟုမျဖစ္၊ ေျမြဟုသာျမင္၍ ေျမြေပါက္လွ်င္ ေသတတ္သကဲ့သုိ႔ ေငြႏွင့္ေပါက္လည္း အသက္ဆံုး႐ံႈးႏုိင္သည္ကုိ ညႊန္ျပခဲ့ေလသည္။
 
ေလာကႀကီးတြင္ ေငြသည္ အေရးႀကီးေသာ အရာတစ္ခုျဖစ္သည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း ေငြထက္အေရးႀကီး၍ တန္ဖုိးမျဖတ္ႏုိင္သည့္ အရာမ်ားစြာ ဤကမၻာေျမ၀ယ္ ရွိႏွင့္ပါသည္။ ေငြမပါရင္မၿပီး၊ ေငြမရွိရင္ ဘာမွ်မျဖစ္၊ မေအာင္ျမင္ႏုိင္ဟု ဆုိၾကေသာ္လည္း ေနရာတကာတုိင္း ေငြပါမွ ကိစၥၿပီးေျမာက္သည္ မဟုတ္ပါ။
 
ေလာကတြင္ အရာရာ အားလံုးကုိ ေငြေပး၍ ရႏုိင္သည္ဟု ဆုိၾကေသာ္လည္း ေငြျဖင့္ ၀ယ္ယူ၍မရႏုိင္သည့္ အရာမ်ားစြာ ရွိေလသည္။ ေငြရွိေသာ္လည္း လူလူခ်င္း တန္ဖုိးထားတတ္မႈကုိ ၀ယ္မရႏုိင္ပါ။ ထုိ႔အတူ တစ္ဦးေပၚတစ္ဦး ထားရွိေသာ ေမတၱာ၊ ေစတနာ၊ က႐ုဏာ စသည့္ စာနာနားလည္မႈမ်ား အားလည္း ေငြေပး၀ယ္၍မရပါ။ ေႏြးေထြးမႈကုိ ေငြေပး၍မရ၊ အခ်ိန္ကုိ ၀ယ္လုိ႔မရပါ။ ဒါ့အျပင္ လူတစ္ဦး၏ စိတ္ခ်မ္းာမႈကုိလည္း ၀ယ္မရႏုိင္ပါ။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ကာလရွည္ၾကာစြာ ထိန္းသိမ္းခဲ့ရသည့္ ျမင့္ျမတ္မွန္ကန္ေသာ ကုိယ္က်င့္တရားကုိလည္း အလြယ္တကူ ေငြေပး၀ယ္ယူ၍ ရမည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ မယံုၾကည္ပါေခ်။
 
သည္ေလာကႀကီးထဲက ေငြႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေငြအေၾကာင္းမ်ားစြာ စဥ္းစားေတြးေတာရင္းမွ အဆုိေတာ္ ပေလးဘိြဳင္းသန္းႏုိင္ ဆုိခဲ့ေသာ သီခ်င္းေလးတစ္ပုဒ္ ကၽြန္ေတာ့္အေတြးထဲ ေရာက္လာေလသည္။
 
`ငါဆုိတဲ့ အတၱစြဲေတြ မကင္းရင္၊ ငါကုိယ္တုိင္ အမွားလုပ္မိမွာပဲ၊ လူကုိလူခ်င္း ခ်စ္တဲ့စိတ္ေလး မျမင္၊ ေငြခင္ရင္ အ႐ူးအမူး ျဖစ္တာပဲ၊ မာန္မာနတက္တယ္၊ ထင္တာေလးလုပ္မယ္၊ မွန္တယ္လုိ႔ ထင္ေသာ္လည္းကြယ္ ၀န္ခံဖုိ႔ခက္တယ္၊ လူသားဟာ အမွား ၀ကၤႏၱနဲ႔ အစဥ္႐ႈပ္ေထြး အမွားမ်ားသမုိ႔´
 
`ေဟး၊ ေဟ့ ... ဗုဒၶတရား ေဟာေလသည္မွာ၊ မြန္ျမတ္စိတ္ထားၾက၊ ကူညီျခင္းအလွ၊ အစဥ္ထာ၀ရေပးဆပ္ပါ´
 
လင္းသက္ခုိင္
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet
Reader Choice: 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.