ကယားျပည္နယ္မွ ကယန္း(ပေဒါင္)တုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ အပ်ဳိလူပ်ဳိ၊ ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းျခင္းႏွင့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း // လြင္လြင္မြန္ (မႏုသ၁ေဗဒ) //

ကယားျပည္နယ္တြင္ ေနထုိင္ၾကေသာ ကယန္း(ပေဒါင္) တုိင္းရင္းသားတုိ႔သည္ အပ်ဳိကုိ ကယန္းဘာသာျဖင့္ ပရာမူဖလုိင္း (သုိ႔မဟုတ္) ပရာမူဗလိန္းဟု ေခၚေလ့ရွိၾကၿပီး လူပ်ဳိကုိမူ ပခုန္႔ဗေလာက္ဟု ေခၚၾကသည္။ သူတုိ႔သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ငယ္စဥ္ကတည္းက လူႀကီးခ်င္း ေျပာဆုိ၍ ေစ့စပ္ထားတတ္ေသာ ဓေလ့ရွိၾကသည္။ အခ်ဳိ႕မွာမူ အပ်ဳိရွိရာသုိ႔ လူပ်ဳိက သြားေရာက္၍ လူပ်ဳိလွည့္ကာ ပုိးပန္းၾကသည္လည္း ရွိၾကသည္။
 
ထုိသုိ႔ လူပ်ဳိလွည့္၍ ခ်စ္ေရးဆုိၾကပံုမွာ မိမိႏွစ္သက္ေသာ အပ်ဳိ၏ေနအိမ္သုိ႔ ညေနပုိင္း အလုပ္အားလပ္ခ်ိန္တြင္ တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ လူပ်ဳိအုပ္စုလုိက္ ျဖစ္ေစ မိသားဖသားပီပီ ယဥ္ေက်းစြာ လူပ်ဳိလွည့္ေလ့ရွိၾကသည္။ မိန္းမပ်ဳိ၏ မိခင္ဖခင္တုိ႔ေရွ႕မွာတင္ ထုိင္၍ စကားစျမည္ ေျပာဆုိျခင္း၊ ကယန္းဘာသာ စကားျဖင့္ အျပန္အလွန္ စကား၀ွက္ျခင္း၊ ပေလြမႈတ္ျခင္း၊ ဂစ္တာတီး၍ ကယန္းသီခ်င္းႏွင့္ ဗမာသီခ်င္းမ်ား သီဆုိျခင္းတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ၾကၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ မိန္းမပ်ဳိေလးဘက္က ေခါင္ရည္ (ကယန္းအေခၚ သီစန္း)ျဖင့္ ျပန္လည္ ဧည့္ခံတတ္ေလသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ မုိးလင္း၍ ၾကက္တြန္သံၾကားသည္အထိ မီးဖုိခန္းတြင္ မီးအလင္းေရာင္ျဖင့္ စကားထုိင္ေျပာျခင္းမ်ဳိး ရွိသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ည ၈ နာရီခန္႔တြင္ အပ်ဳိအိမ္မွ ျပန္ရေလ့ရွိသည္။
 
ကယန္း (ပေဒါင္) အပ်ဳိ၊ လူပ်ဳိမ်ားသည္ အခ်င္းခ်င္း ေတာင္ယာႏွင့္ လယ္ထဲတြင္ လည္းေကာင္း၊ အိမ္သစ္တက္ပြဲ၊ ထိမ္းျမားမဂၤလာပြဲ၊ အသုဘအခမ္းအနား၊ တံခြန္တုိင္ပြဲ၊ မ်ဳိးဦးခ်ပြဲ၊ မ်ဳိးရိတ္သိမ္းပြဲ၊ ေက်ာင္းတက္ပြဲ၊ ခရစၥမတ္ပြဲေတာ္၊ မယ္ေတာ္ပြဲေတာ္၊ ႏွစ္ပတ္လည္း အစည္းအေ၀း၊ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္၊ ေတာင္ယာမီး႐ိႈ႕ပြဲ၊ ေသသူ ဆုေတာင္းပြဲ စသည့္ပြဲအမ်ဳိးမ်ဳိး မ်ားတြင္ ေတြ႕ဆံုႏုိင္ေလသည္။
 
ကယန္း (ပေဒါင္) တုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ အပ်ဳိလူပ်ဳိဘ၀မွာ ႐ုိးသားသန္႔ရွင္းၾကၿပီး မိမိတုိ႔ ဆႏၵအေလ်ာက္ လူပ်ဳိလွည့္ ပုိးပန္းျခင္းထက္ မိဘ သေဘာတူသူကုိသာ လက္ထပ္လုိက္ၾကျခင္းက ပုိမ်ားေပသည္။ ကယန္း (ပေဒါင္) တုိင္းရင္းသား တုိ႔သည္ အရွက္အေၾကာက္ႀကီးသူမ်ား ျဖစ္ၿပီးၿပီး အပ်ဳိမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ အပ်ဳိစင္ဘ၀ကုိ တန္ဖုိးထား၍ လက္မထပ္ခင္ လြတ္လပ္စြာ ေနထုိင္ျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳၾကေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါသည္။
 
ကယန္း (ပေဒါင္) တုိင္းရင္းသား တုိ႔သည္ လက္ထပ္မဂၤလာပြဲ မက်င္းပခင္ ေအာင္သြယ္ေတာ္ (ပရာနေပါင္း) မွတစ္ဆင့္ လက္ေဆာင္မ်ားေပး၍ ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းေလ့ ရွိသည္။ သတုိ႔သား (ပရာခုန္႔) ဘက္မွ ေအာင္သြယ္မွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေဆြမ်ဳိးထဲမွ အႀကီးအကဲ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး သတုိ႔သမီး (ပရာမူ) ဘက္မွ ေအာင္သြယ္မွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေဆြမ်ဳိး (သုိ႔မဟုတ္) သူစိမ္းထဲမွ အမ်ဳိးသမီး ျဖစ္ရသည္။ ထုိေအာင္သြယ္ကုိလည္း ဖ်ာတစ္ခ်ပ္၊ ၀က္လည္ပင္သားတစ္ကြင္း (အခ်ဳိ႕ ၀က္ေက်ာ႐ုိး တစ္ေခ်ာင္း)၊ ေခါင္ရည္တစ္ဘူး (သုိ႔မဟုတ္) တစ္အုိး၊ ဆားတစ္ပိသာ စသည္ျဖင့္ လက္ေဆာင္ေပးရသည္။ သတုိ႔သားေလာင္းသည္ ထုိေအာင္သြယ္မွတစ္ဆင့္ ေငြဒဂၤါးျဖစ္ေစ၊ ေငြစကၠဴျဖစ္ေစ၊ ေရႊနားကပ္ (သုိ႔မဟုတ္) ေရႊလက္စြပ္ စသည့္ လက္၀တ္လက္စားျဖစ္ေစ၊ လက္ေဆာင္ အရင္ေပးၾကည့္ၾကသည္။ ထုိလက္ေဆာင္ကုိ ၂ ရက္၊ ၃ ရက္ ၾကာသည္အထိ လက္ခံထားပါက ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းရန္ လက္ခံသည္ဟု ယူဆၿပီး လူႀကီးစံုရာေရွ႕ေမွာက္တြင္ တရား၀င္ ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းျခင္း ျပဳလုပ္ၾကသည္။
 
ဤသုိ႔ေစ့စပ္ရာတြင္ သတုိ႔သမီးေလာင္း၏ အရည္အေသြးကုိၾကည့္ၿပီး သူမ၏ မိဘမ်ားက သတုိ႔သမီးေၾကး (ေခၚ) တင္ေတာင္ေၾကး (ေခၚ) အမ်ဳိးေစာင့္ခ (ကယန္းအေခၚ အငံုပေရး (ေခၚ) ကြီးငံု (ေခၚ) ေတြးေဆြး (ေခၚ) တန္ငုန္) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စကားဆုိၾကရသည္။ သတုိ႔သမီး၏ မိခင္ကုိ ႏုိ႔ဖုိးအျဖစ္ အနည္းဆံုး ေငြဒဂၤါး (၁၀) က်ပ္သား၊ ေငြစကၠဴက်ပ္ တစ္ေထာင္ စသည္ျဖင့္ ေပးရၿပီး သတုိ႔သမီး၏ အစ္ကုိ၊ ေမာင္မ်ား၊ အစ္မမ်ား၊ ညီမမ်ားရွိပါက တစ္ဦးလွ်င္ အနည္းဆံုး ဖ်ာ (၁)ခ်ပ္၊ ေခါင္ရည္တစ္အုိး၊ ေငြဒဂၤါး တစ္က်ပ္သား၊ ဆန္တစ္ပံုးစီ ေပးရတတ္သည္။ အခ်ဳိ႕ ကယန္း (ပေဒါင္)ႏြယ္မ်ားတြင္ သတုိ႔သမီး၏ဖခင္ကုိ အထူးေပးရန္မလုိဘဲ တင္ေတာင္းသည့္ ဒဂၤါးမ်ားမွ ေ၀စုေပးေလ့ရွိၾကသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ တင္ေတာင္းေၾကးျဖစ္ေသာ ေငြဒဂၤါး ၁၀ က်ပ္သားမွ ၁၅၀ က်ပ္သား၊ ဖ်ာ ၅ ခ်ပ္မွ ၂၀ ခ်ပ္၊ ၀က္ပိသာ ( ၅၀ မွ ၁၀၀ ခန္႔)၊ အမဲပိသာ ( ၅၀ မွ ၁၀၀ ခန္႔)၊ အခ်ဳိ႕ ၾကက္ (၁၀) ပိသာ၊ ေခါင္ရည္အုိး ( ၄ အုိးမွ ၂၀ အုိးခန္႔ )၊ ဆန္( ၅ တင္းမွ ၁၀ တင္းခန္႔) ကုိ သတုိ႔သားမွ သတုိ႔သမီး၏မိဘမ်ားကုိ ေပးရၿပီး ထုိတင္ေတာင္းေသာ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ သတုိ႔သမီးဘက္မွ မဂၤလာပြဲတြင္ ျပန္လည္ေကၽြးေမြး ဧည့္ခံေလ့ရွိၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ကလည္း ထုိပစၥည္းမ်ားအျပင္ ဆား၊ ျငဳပ္သီး၊ အခ်ဳိမႈန္႔၊ ေဆးလိပ္၊ ကြမ္းသီး စသည့္ ပစၥည္းမ်ားကုိပါ တင္ေတာင္းတတ္ၾကသည္။
 
ထုိတင္ေတာင္းေၾကး သတ္မွတ္ထားသည့္ ပစၥည္းမ်ားကုိ မဂၤလာပြဲမက်င္းပခင္ တစ္ရက္အလုိေရာက္မွ ေပးရတတ္သည္။ မဂၤလာပြဲ၏ ကုန္က်စရိတ္အားလံုးကုိ မ်ားေသာအားျဖင့္ အစမွအဆံုးတုိင္ သတုိ႔သားဘက္မွ တာ၀န္ယူၾကရသည္။
 
ေစ့စမ္းေၾကာင္းလမ္းၿပီး မ်ားေသာအားျဖင့္ ႏွစ္ပတ္မွ တစ္လခန္႔ကြာ၍ မဂၤလာပြဲကုိ က်င္းပျပဳလုပ္ေလ့ ရွိၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ကလည္း စီးပြားေရးေပၚ မူတည္၍ ခ်က္ခ်င္းျပဳလုပ္ျခင္းမ်ဳိးလည္း ရွိတတ္သည္။
 
ထုိသုိ႔ ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းၿပီးခ်ိန္မွစ၍ သတို႔သားေလာင္းသည္ သတုိ႔သမီးေလာင္း၏ အိမ္သုိ႔ လြတ္လပ္စြာ သြားလာ လည္ပတ္ႏုိင္ၿပီး ေတြ႕ဆံုစကားေျပာႏုိင္သည္။ ထုိ႔အတူ သတုိ႔သမီးေလာင္းကလည္း သတုိ႔သားေလာင္း၏ မိဘအိမ္သုိ႔ သြားေရာက္၍ အိမ္မႈကိစၥမ်ားကုိ ကူညီလုပ္ကုိင္ေပးေလ့ ရွိၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ လက္မထပ္ခင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး က်ဴးလြန္ျခင္းကား မရွိရေပ။ အကယ္၍ က်ဴးလြန္မိလွ်င္ သတုိ႔သားေလာင္းက ေလ်ာ္ေၾကးေငြ အနည္းဆံုး ေငြက်ပ္ တစ္ေထာင္ခန္႔မွ အမ်ားဆံုး ႏြားတစ္ေကာင္၊ ၀က္တစ္ေကာင္ကုိသတ္၍ တစ္ရြာလံုးကုိ နည္းနည္းစီေ၀၍ ေတာင္းပန္ရၿပီး အားလံုးေက်နပ္ပါမွ ျပန္လည္ လက္ထပ္ခြင့္ေပးေလ့ရွိေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါသည္။
 
အခ်ဳိ႕ရြာမ်ားတြင္ ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းပြဲသုိ႔ လာေရာက္ေသာ ေဆြမ်ဳိးအုပ္စုအား သတုိ႔သမီးဘက္မွ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေခါင္ရည္ႏွင့္ ဧည့္ခံတတ္ၾကၿပီး ေငြေၾကးတတ္ႏုိင္သူမ်ားက ေခါင္ရည္အျပင္ ထမင္း၊ ဟင္းမ်ားကုိပါ ေကၽြးေမြးဧည့္ခံတတ္ၾကေပသည္။
 
လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မ်ားေသာအားျဖင့္ မိဘေပးစား၍ လက္ထပ္ျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္းႏွစ္သက္၍ လက္ထပ္ျခင္း၊ ခုိးရာလုိက္ေျပးျခင္း ဟူ၍ သံုးမ်ဳိးရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ မိဘေပးစား၍ ျဖစ္ေစ၊ မိမိတုိ႔အခ်င္းခ်င္း ႏွစ္သက္၍ ျဖစ္ေစ၊ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း ျပဳေတာ့မည္ဆုိလွ်င္ လက္ထပ္ခြင့္ကုိ မိဘမ်ားက အဓိကအဆံုးအျဖတ္ ေပးသည္။ မိဘက ခြင့္ျပဳၿပီး ဦးစီးလုပ္ေပးမွသာ ထုိမဂၤလာပြဲသည္လည္း ထေျမာက္ေအာင္ျမင္ေပသည္။
 
ကယန္း (ပေဒါင္) တုိင္းရင္းသား အမ်ားစုသည္ မိမိတုိ႔ႏွင့္ မ်ဳိးႏြယ္တူသူျခင္း လက္ထပ္ျခင္းကုိ ႀကဳိက္ႏွစ္သက္တတ္ၾကသည္။
 
လက္ထပ္ထိမ္းျမားရန္ ရက္ေကာင္း ရက္ျမတ္ေရြးရာတြင္ ေရွးေခတ္အခါက ၾကက္႐ုိးထုိးျခင္း၊ ၀က္သား ေျခရည္ၾကည့္ျခင္း၊ သက္ကယ္ခ်ဳိးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ရွိၾကၿပီး ယခုေခတ္တြင္မူ ျပကၡဒိန္ၾကည့္ၿပီး ရက္ေကာင္းရက္ျမတ္ ေရြးေလ့ရွိၾကသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ စီးပြားေရးအဆင့္ေျပခ်ိန္တြင္ လက္ထပ္ၾကသည္။
 
ကယန္း(ပေဒါင္) တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ထိမ္းျမားမဂၤလာပြဲ က်င္းပပံုမွာ ပထမဦးစြာ သတုိပသမီး၏ မိဘမ်ားေနေသာ ေနအိမ္တြင္ မဂၤလာပြဲႀကီး မက်င္းပခင္ တစ္ရက္ႀကဳိတင္၍ ေဆြမ်ဳိးမ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ားကုိ အနည္းငယ္ဖိတ္၍ ညအခ်ိန္ ေကၽြးေမြးဧည့္ခံၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ သတုိ႔သားႏွင့္ သတုိ႔သမီးက မိဘမ်ားကုိ လက္အုပ္ခ်ီ၍ ကန္ေတာ့ၾကသည္။ ေငြေၾကးတတ္ႏုိင္သူမ်ားက ေငြဒဂၤါး ( ၂၀ မွ ၃၀ က်ပ္သားခန္႔ )၊ ေရႊလက္ေကာက္၊ ေရႊဆြဲႀကဳိး၊ ေရႊနားကပ္၊ ေရႊလက္စြပ္မ်ားကုိ သတုိ႔သမီး၏ မိဘမ်ားကုိ ထပ္ၿပီး ေပးတတ္သည့္အျပင္ အခ်ဳိ႕က ကၽြဲ၊ ႏြား (၃) ေကာင္၊ (၄) ေကာင္ခန္႔ကုိပါ ေပးတတ္သည္။
 
ထုိသုိ႔ သတုိ႔သမီးအိမ္တြင္ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးၿပီးခ်ိန္တြင္ သတုိ႔သားဘက္မွ မိဘေဆြမ်ဳိးမ်ားက ဦးေဆာင္ၿပီး သတုိ႔သမီးကုိ သတုိ႔သား၏ အိမ္သုိ႔ လာေရာက္ေခၚေလ့ရွိၿပီး သတုိ႔သမီး၏ သူငယ္မ်ား၊ မိဘေဆြမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမမ်ားက လုိက္ပုိ႔ၾကေလ့ရွိသည္။ ထုိသုိ႔ ေခၚေဆာင္လာရာ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ႏြားခေလာက္မ်ား၊ ျမဴမ်ား၊ ေမာင္းမ်ား၊ ပေလြမ်ား၊ ေခါင္းေလာ္ငး (အဖုိ၊ အမ) ႏွစ္လံုးတီးျခင္း စသည္ျဖင့္ တီးမႈတ္၍ သြားၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ကလည္း စထြက္ခ်ိန္ႏွင့္ ေရာက္ခါနီးအခ်န္မွသာ တီးမႈတ္ၾကသည္။ ထုိသုိ႔ တီးမႈတ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ “ေမြးလာမည့္ ကေလး အၾကားအာ႐ံု ပုိေကာင္းေစရန္၊ လိမၼာၿပီး ေျပာစကားနားေထာင္ေစရန္ ျဖစ္ၿပီး မတီးမိပါက ကေလးရလာေသာအခါ နားမၾကား (ပင္း) တတ္သည္ ဟူ၍ အယူရွိၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ သတုိ႔သားအိမ္ေရွ႕ ေရာက္ေသာအခါ လာေခၚသူေရာ လုိက္ပုိ႔သူပါ အိမ္ေရွ႕ေလွခါးရင္း၌ ခ်ထားေသာ ေပါက္ျပားကုိနင္းၿပီးမွ အိမ္ေပၚသုိ႔တက္ေလ့ရွိၾကသည္။ ေပါက္ျပားနင္းလွ်င္ နိမိတ္ေကာင္းသည္ဟု ယူဆတတ္ၾကသည္။ ထုိဓေလ့မွာ ယခုေခတ္တြင္ သိပ္မက်င့္သံုးၾကေတာ့ေပ။
 
ထူးျခားေသာ အျခားဓေလ့တစ္ခုမွာ သတုိ႔သမီးသည္ သတုိ႔သားအိမ္သုိ႔ လုိက္သြားခ်ိန္တြင္ ဆန္၊ ေရ၊ ေခါင္ရည္ စသည္တုိ႔ကုိ ယူေဆာင္သြားႏုိင္ေသာ္လည္း ထင္းကုိမူ မယူရေပ။ ထင္းကုိယူသြားမိပါက ဆင္းရဲတတ္သည္ဟု အယူရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ ကယန္း(ပေဒါင္) သတုိ႔သားႏွင့္ သတုိ႔သမီးတုိ႔သည္ မဂၤလာမေဆာင္ခင္ တစ္ရက္ႀကဳိတင္၍ အိမ္တြင္းနတ္၊ အသက္ႀကီးသူ အဘုိးအဘြားမ်ား၊ မိဘႏွင့္ ရြာလူႀကီးသူမမ်ားကုိ ကန္ေတာ့တတ္ၾကၿပီး လူႀကီးမ်ားကလည္း ျပန္လည္၍ လက္ဖြဲ႕ခ်ည္မွ်င္စြတ္ၿပီး ေငြျပန္ေပးတတ္ၾကသည္။
 
ေနာက္တစ္ေန႔သုိ႔ ေရာက္ေသာအခါ သတုိ႔သား၏ေနအိမ္တြင္ ထပ္မံ၍ ထိမ္းျမားမဂၤလာပြဲကုိ က်င္းပၾကျပန္သည္။ ေဆြမ်ဳိးမ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ားကုိပါ ဖိတ္ၾကား ေကၽြးေမြးတတ္ၾကသည္။ ေကၽြးေမြးေသာအ ခ်ိန္မွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ မနက္ ၉ နာရီမွ ၁၂ နာရီထိျဖစ္ၿပီး အခ်ဳိ႕လည္း တစ္ေန႔လံုး ေကၽြးေမြးေလ့ရွိၾကသည္။
 
မဂၤလာပြဲသုိ႔ မလာႏုိင္သူ အျခားရြာမွ ေဆြမ်ဳိးမ်ားကုိ ေခါင္ရည္ႏွင့္ ၀က္သားအနည္းငယ္စီ ပုိ႔ေပးေသာ ဓေလ့ရွိသည္။ မဂၤလာေဆာင္ ကုန္က်စရိတ္အတြက္ သတုိ႔သားဘက္မွ ေဆြမ်ဳိးမ်ားက ၀က္၊ အမဲမွစ၍ ေငြေၾကးအထိ တတ္ႏုိင္သမွ် ၀ုိင္း၀န္းကူညီၾကသည္။ အတုိးမဲ့ သေဘာ ေခ်းငွားၾကၿပီး ေငြေၾကးတတ္ႏုိင္ခ်ိန္က်မွ ျပန္လည္ ဆပ္ၾကရသည္။ အခ်ဳိ႕လည္း သားသမီး လက္ထက္အထိ ထုိအေၾကြးကုိ ဆပ္ေနရဆဲပင္ ျဖစ္သည္။
 
သတုိ႔သား၏ ေနအိမ္တြင္ မ႑ပ္စင္အျမင့္ထုိးထားၿပီး သတုိ႔သား၊ သတုိ႔သမီးအျပင္ ဆင္တူ၀တ္ထားေသာ သတုိ႔သားအရံတစ္ဦးႏွင့္ သတုိ႔သမီးအရံတစ္ဦး တုိ႔က အတူတူယွဥ္တြဲထုိင္၍ ဧည့္ခံေလ့ရွိၾကသည္။ လာေရာက္ေသာ ဧည့္သည္မ်ားကုိ ထမင္း၊ ဟင္း၊ ေခါင္ရည္မ်ားျဖင့္ ဧည့္ခံၾကသည္။ ယခုေခတ္တြင္မူ ကယန္း (ပေဒါင္) တုိင္းရင္းသား အပ်ဳိလူပ်ဳိမ်ား စုစည္းထားေသာ ေခတ္ေပၚတီး၀ုိင္းျဖင့္ ဂီတာမ်ားတီးကာ သီဆုိဧည့္ခံၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။
 
ထုိ႔အျပင္ မဂၤလာပြဲ က်င္းပေနခ်ိန္တြင္ သတုိ႔သားႏွင့္ သတုိ႔သမီးတုိ႔အား မိဘေဆြမ်ဳိး အႀကီးအကဲ ျဖစ္ေစ၊ ရြာလူႀကီး တစ္ဦးမွျဖစ္ေစ ဆုေတာင္းမဂၤလာျပဳသည့္ သေဘာျဖင့္ ခ်ည္မွ်င္စြပ္ေပးေလ့ရွိသည္။ အခ်ဳိ႕က ေရခြက္တစ္ခုထဲတြင္ ေရႊ၊ ေငြ၊ ပစၥည္းအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ဗုိင္းငင္၍ ယက္လုပ္ထားေသာ ခ်ည္မွ်င္ႀကဳိးမ်ားကုိ ေရာေႏွာထည့္ထားၿပီး ေရကုိ လက္ႏွင့္ယူ၍ သတုိ႔သားႏွင့္ သတုိ႔သမီး၏ ေခါင္းေပၚသုိ႔ ဆြတ္ဖ်န္းေပးၾကသည္။ ခ်ည္မွ်င္ကုိမူ ၇ ပတ္ (သုိ႔မဟုတ္) ၅ ပတ္ (သုိ႔မဟုတ္) ၃ ပတ္ ရစ္ပတ္ၿပီး သတုိ႔သမီးႏွင့္ သတုိ႔သားတုိ႔၏ ညာဘက္လက္ေကာက္၀တ္တြင္ ရစ္ပတ္ၿပီး ဆုေတာင္းေပးၾကသည္။ ထုိသုိ႔ ဆုေတာင္းေပးရာတြင္ “ေတာင္ထက္မာ၍ ေက်ာက္ထက္ ခုိင္ပါေစ၊ ေသတပန္သက္တဆံုး ခုိင္ၿမဲပါေစ၊ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ တစ္သက္လံုး ေပါင္းရပါေစ၊ အသက္ရာေက်ာ္ ရွည္ပါေစ” စသည့္ အဓိပၸာယ္မ်ားပါသည့္ ကယန္းဘာသာစကားျဖင့္ လကၤာမ်ားသဖြယ္ ရြတ္ဖတ္၍ ဆုေတာင္းေပးေလ့ရွိၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ကလည္း သတုိ႔သမီးကုိ ဘယ္ဘက္ လက္ေကာက္၀တ္၊ သတုိ႔သားကုိ ညာဘက္ လက္ေကာက္၀တ္တြင္ ခ်ည္မွ်င္ ပတ္ေပးေလ့ရွိၾကသည္။ ထုိသုိ႔ ခ်ည္မွ်င္ပတ္ျခင္းကုိ ကယန္းဘာသာျဖင့္ “က်ဳိင္းလု (ေခၚ) က်န္းလု” ဟု ေခၚၾကသည္။
 
မဂၤလာေဆာင္ၿပီးသည့္ ညတြင္ ကယန္း (ပေဒါင္) သတုိ႔သားႏွင့္ သတုိ႔သမီးတုိ႔သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အတူတူ ေပါင္းသင့္ေလ့မရွိဘဲ တစ္ႏွစ္မွ သံုးေလးႏွစ္အထိ ခြဲေနေလ့ရွိၾကသည္။ သတုိ႔သမီးျဖစ္သူက မိဘမ်ား၏ အိမ္သုိ႔ ျပန္ေနတတ္ၾကသည္။ သတုိ႔သမီးက အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည္မွ စေပါင္းျခင္းမ်ဳိးလည္း ရွိသည္။ စ၍ ေပါင္းသင္းေသာေန႔မွာ သတုိပသားႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားက သြားေရာက္ေခၚေဆာင္ၿပီး သတုိ႔သမီး၏ မိဘမ်ားက လုိက္ပုိ႔ေပးတတ္သည္။ ထုိအခ်န္တြင္ သံ၊ ေၾကး တုိ႔ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ႏြားခေလာက္အလံုးကုိ တီးတတ္ၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ သတုိ႔သားဘက္က ၾကားရေစရန္ အခ်က္ျပသည့္သေဘာသာ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္ ေကၽြးေမြးဧည့္ခံျခင္း၊ ပြဲက်င္းပျခင္း မရွိေတာ့ပါ။ အခ်ဳိ႕ ကယန္း (ပေဒါင္) တုိင္းရင္းသားတုိ႔က ထုိဓေလ့ကုိ လုိက္နာၾကဆဲပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။
 
သတုိ႔သမီးသည္ သတုိ႔သား၏ မိဘအိမ္တြင္ အိမ္သားအျဖစ္ အတူေနၿပီး စီးပြားေရးအရ အဆင္ေျပလွ်င္ ေျပသကဲ့သုိ႔ အေစာဆံုး တစ္ႏွစ္ခန္႔အၾကာတြင္ မိမိတုိ႔ဘာသာ အုိးအိမ္သစ္ခြဲ၍ ထူေထာင္ၾကေလ့ရွိသည္။ ထုိသုိ႔ အုိးအိမ္သစ္ ထူေထာင္ေသာအခါ သတုိ႔သားဘက္မွ မိဘမ်ား၊ ေဆြမ်ဳိးမ်ားက ၀ုိင္း၀န္း၍ ေငြေၾကးအရ ေထာက္ပံ့ ကူညီေပးၾကေလ့ရိွသည္။ ထုိ႔အျပင္ လယ္၊ ကၽြဲ၊ ႏြား စသည္တုိ႔ကုိပါ အေမြခြဲေပးတတ္ၾကသည္။
 
ထုိသုိ႔ ကယားျပည္နယ္မွ ကယန္း (ပေဒါင္) တုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ အပ်ဳိလူပ်ဳိဘ၀၊ ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းျခင္းႏွင့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းတုိ႔ကုိ ေလ့လာၾကည့္ေသာအခါ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ ေကာင္းသည့္ ထူးျခားေသာ ဓေလ့မ်ားရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ ထုိဓေလ့မ်ားကုိ အျခားတုိင္းရင္းသားမ်ား ဖတ္႐ႈေလ့လာၿပီး တစ္ဦး၏ဓေလ့ထံုးစံကုိ တစ္ဦးက နားလည္သေဘာေပါက္ကာ တုိင္းရင္းသား ခ်ည္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈကုိ တုိးပြားေစရန္ရည္ရြယ္၍ တင္ျပလုိက္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
 
လြင္လြင္မြန္ (မႏုသ၁ေဗဒ)
The Ladies News
 

 

Vote: 
Average: 4.3 (3 votes)
Reader Choice: 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.