မယွဥ္အပ္သည့္ တန္ဘုိးမ်ား // ေဒါက္တာခင္ေမာင္ညိဳ //

လူတစ္ေယာက္က မိမိကုိ `ေဟ့ေကာင္ မင္း အလကားေကာင္၊ မင္းမွာ ဘာမွတန္ဘုိးမရွိဘူး´ ဟု ေျပာပါက ၿပဳံး၍နားေထာင္လုိက္ပါ။
 
ထုိသုိ႔နားေထာင္ျခင္းကုိက သင့္တန္ဘုိးမည္မွ်ျမင့္မားသည္ကုိ ျပသလုိက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
 
( ၁ )
 
ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးက ေက်ာက္သင္ပုန္းေပၚတြင္ မ်ဥ္းတစ္ေၾကာင္း ဆြဲေပးလုိက္တယ္။
 
`ဒီမ်ဥ္းေၾကာင္းကုိ မဖ်က္ပစ္ပဲ တုိေအာင္ဘယ္သူလုပ္ႏုိင္သလဲ´
 
အတန္ၾကာသည္အထိ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္မွ မထြက္လာပါ။ မ်ဥ္းေၾကာင္းကုိ ဖ်က္မပစ္ဘဲ ဘယ္သူ တုိေအာင္ လုပ္ႏုိင္ပါ့မလဲ၊ ဆရာပဲ လုပ္ျပပါ၊ သူတုိ႔ေတာင္းဆုိသည္။
 
ဤတြင္ ဆရာက ေျမျဖဴကုိေကာက္ယူၿပီး ေစာေစာကဆြဲထားေသာ မ်ဥ္းေၾကာင္းကုိ ယွဥ္လ်က္ ၄င္းထက္ပုိ၍ရွည္ေသာ မ်ဥ္းေၾကာင္းကုိ ဆြဲလုိက္သည္။
 
`ကဲ၊ ၾကည့္ၾကစမ္း၊ ဆရာ့ ပထမမ်ဥ္းေၾကာင္းဟာ တုိေနတယ္ မဟုတ္လား´
 
ဟုတ္ပါသည္။ ယွဥ္ၾကည့္လုိက္ရင္ ပထမမ်ဥ္းသည္ ဒုတိယမ်ဥ္းထက္ တုိသြားေလၿပီ။
 
ေလာကမွာ အရာရာကုိ ႏိႈင္းယွဥ္လုိၾကသည္။ အႀကီးအေသး၊ အယုတ္အျမတ္ ႏိႈင္းယွဥ္ေနၾကသူ အမ်ားအျပားရွိသည္။ ဘာမဆုိ ႏိႈင္းယွဥ္လုိၾကသည္။ ယွဥ္ၾကည့္လုိက္ပါ။ ဘယ္ဟာသာလဲလုိ႔၊ ယွဥ္ခုိင္းၾကသည္။ ယွဥ္ၾကည့္ၾကသည္။
 
သုိ႔ေသာ္၊ ေနရာတကာ ယွဥ္၍မရပါ။
 
သဘာ၀မတူသည္မ်ားကုိ ယွဥ္ၾကည့္ကာ မဟုတ္ကုိ အဟုတ္ထင္ေနသူမ်ား `ထုနဲ႔ေထး´ ရွိသည္။
 
( ၂ )
 
ဥပမာအေနျဖင့္ ပညာနဲ႔ ေငြ။
 
`ဘယ္ဟာက သာလဲ´ တဲ့ ။ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ၾကသည္။ ႏိႈႈ္င္းယွဥ္လုိၾကသည္။ အခ်ဳိ႕က ပညာက ပုိအေရးႀကီးသည္ဟု ဆုိသည္။ အခ်ဳိ႕က ေငြက ပုိအေရးႀကီးသည္ဟု ဆုိသည္။
 
ပညာသမားက `ပညာေရႊအုိး၊ လူမခုိး´ ဟု ဆုိသည္။
ေငြသမားက `ေရႊအုိးရွိမွ ပညာရ´ ဟု ဆုိသည္။ ပညာရွာမွီးသည္မွာ ေငြေၾကးရရွိရန္ ဆုိသည္။ ပညာရွင္မ်ားက ပညာရွာသည္မွာ အသိဥာဏ္ တည္ေဆာက္ရန္ ဟု ဆုိသည္။
 
ပညာသမားက ပညာသာလွ်င္ ျမင့္ျမတ္သည္ျဖစ္၍ ေငြရွင္ေၾကးရွင္မ်ားက ပညာရွင္မ်ားကုိ အ႐ုိအေသျပဳရသည္ဟု ဆုိသည္။
 
ဘယ္ဟာမွန္သနည္း။ ဘယ္သူ႕စကားကုိ အမွန္ဟု ယူဆရမည္နည္း။ ဤျပသ၁နာသည္ ရာစုႏွစ္မ်ားစြာ ျဖစ္ပြားလာေသာ အျငင္းပြားမႈႀကီးပင္ ျဖစ္သည္။ တကယ့္တကယ္၊ ဤျပသ၁နာအတြက္ အေျဖမရွိပါ။ အေၾကာင္းမွာ သဘာ၀မတူေသာ အရာႏွစ္ခုကုိ ႏိႈင္းယွဥ္ေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။
 
ပညာႏွင့္ေငြသည္ နီးစပ္မႈမ်ားစြာ ရွိေသာ္လည္း ျပဒါးတစ္လမ္း သံတစ္လမ္းပင္ ျဖစ္သည္။
 
တကယ္ေတာ့ လူအမ်ားယူဆသကဲ့သုိ႔ ပညာကုိ ေငြႏွင့္ဖလွယ္၍ မရသကဲ့သုိ႔ ေငြကုိလည္း ပညာႏွင့္ ဖလွယ္၍မရေပ။
 
ပညာကုိ အသံုးခ်၍ ေငြရွာႏုိင္သည္။ ေငြကုိ အသံုးခ်၍ ပညာရွာႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေငြေပး႐ံုႏွင့္ ပညာမရ၊ ပညာရွိ႐ံုႏွင့္လည္း ေငြမရေပ။
 
တကယ္တမ္းေျပာရလွ်င္ ေရႊအုိးရွိတုိင္းလည္း ပညာမရသည္ကုိေတာ့ သတိမူသင့္သည္။
 
ဤအတုိင္းပင္ ေနနဲ႔လ ဘယ္သူက အသံုးပုိက်သလဲ ဟူေသာ ျပသ၁နာသည္ မၾကာမၾကာ ၾကားရတတ္ေသာ ျပသ၁နာပင္ ျဖစ္သည္။
 
မိန္းမနဲ႔ေယာက်္ားေကာ။
 
ထုိသုိ႔ပင္ ႏိႈင္းယွဥ္၍မရႏုိင္ေပ။ တူသလုိႏွင့္ မတူသည့္ သဘာ၀၊ ေယာက်္ားေတြရေသာ အခြင့္အေရး အားလံုးကုိ မိန္းမေတြ မရႏုိင္သလုိ၊ မိန္းမေတြ ရသမွ် အခြင့္အေရးေတြကုိလည္း ေယာက်္ားေတြ မရႏုိင္ေပ။ ျခားနားသည့္ သဘာ၀ရွိသည္မ်ားကုိ ႏိႈင္းယွဥ္သည့္အခါ မေက်မလည္ ျဖစ္ၾကကုန္သည္။
 
( ၃ )
 
ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ `ေနရာခ်င္းေတာ့ မလဲပါဘူး၊ ေတာင္ေပၚသား တစ္ေယာက္ ျဖစ္ရတာ ဂုဏ္ယူပါတယ္ကြာ´ ဟူေသာ ေက်ာ္ၾကားလွသည့္ စုိင္းထီးဆုိင္ သီဆုိထားသည့္ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ကုိ သတိရမိသည္။
 
လူတုိင္း လူတုိင္းမွာ အလွကုိယ္စီရွိၾကသည္။
 
`ဖုိးလမင္းလည္း သူ႕အဆင့္နဲ႔အလင္းနဲ႔၊ ဖန္မီးအိမ္လည္း သူ႕အရွိန္ႏွင့္ ဂုဏ္သိမ္ႏွင့္´ ဆုိေသာ ကဗ်ာကုိၾကည့္ပါက ပုိ၍ ထင္ရွားစြာ ျမင္ႏုိင္သည္။
 
ဖုိးလမင္းက သာသည္၊ ဖန္မီးအိမ္က သာသည္ ဟူေသာ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္သည္ မႏိႈင္းအပ္ေသာ အရာျဖစ္သည္။
 
`လမင္းက ေကာင္းကင္မွာ လင္းတယ္၊ မီးအိမ္က အိမ္ထဲမွာ လင္းတယ္။ ႏွစ္ခုစလံုး အလင္းေဆာင္တာ ခ်ည္းပဲေပါ့။ ဒါေပမဲ့ မီးအိမ္ေနရာမွာ လမင္းအစားထုိး လုိ႔ မရဘူး။ လမင္းေနရာမွာလည္း မီးအိမ္ကုိ တက္ၿပီး ခ်ိတ္ဆြဲလုိ႔ မရဘူး´ တဲ့
 
ဒသ၁နဆရာတစ္ဦး၏ အဆုိအမိန္႔ ျဖစ္သည္။
 
တူေတာ့တူသည္၊ သုိ႔ေသာ္ ေလာကႀကီးမွာ ေနရာခ်င္းလဲ၍ မရသည့္အရာေတြင တပံုတပင္ႀကီး ရွိသည္။ ငါက နင္ျဖစ္ခ်င္၍မရ၊ ငါသည္ငါသာ ျဖစ္သည္။
 
ဖုိးစိန္ကုိတုပါက ဒုတိယဖုိးစိန္သာ ျဖစ္လာမည္။ ဘယ္အခါမွ (ပထမ) ဖုိးစိန္ေတာ့ ျဖစ္မလာပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနရာလဲ၍ မရပါ။ ႏိႈင္းေတာ့ ႏိႈင္းပါ။ သုိ႔ေသာ္ ယွဥ္၍မရ။
 
မိမိသည္ မိမိအျဖစ္သာ ဂုဏ္ယူသင့္သည္။ မိမိသည္ မိသာလွ်င္ ျဖစ္သည္။
 
တစ္ခ်ိန္က ကပၸလီလူမည္းမ်ားကုိ အလြန္ျဖဴေသာ လူျဖဴေတြႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္၍ အ႐ုပ္ဆုိး အက်ည္းတန္သည္၊ လူရာမ၀င္ႏုိင္ဟု ယူဆခဲ့ၾကသည္။ ထုိလူမည္းေတြကလည္း လူျဖဴေတြကုိ တုပၾကသည္။
 
ထုိယူဆခ်က္မ်ားသည္ မွားယြင္းေၾကာင္း တစ္ေန႔တျခား သက္ေသျပလာသည္။
 
အရွိကုိ အရွိအတုိင္း တင္ျပေသာအခါ အသားမည္းမ်ား၏ အလွအပကုိ လူေတြျမင္လာၾကသည္။ ေမာ္ဒယ္မ်ား၊ စံျပမယ္၊ အလွမယ္မ်ားထဲတြင္ အသားမည္းမမ်ား ေအာင္လံထူႏုိင္လာၾကသည္။ ႐ုပ္ရွင္တြင္လည္း ဦးေဆာင္ၾကသည္။ လူမည္းမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ သဘာ၀ကုိ ဦးစားေပး လုိက္သည့္အခါ အလွမ်ားေပၚထြက္လာသည္။ ေနရာရလာၾကသည္။
 
ဇြန္း၊ ခက္ရင္းႏွင့္စားေသာ အေနာက္တုိင္းႏွင့္ လက္ျဖင့္စားေသာ အေရွ႕တုိင္းသားတုိ႔ စားေသာက္ စ႐ုိက္ကုိ သူသာကုိယ္သာ ယွဥ္၍မရေပ။ မိမိတုိ႔၏ ရာသီဥတု ပထ၀ီအေနအထားအရ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ျခားနားၾကသည္။
 
`အေျခအေနမတူသည္ကုိ ႏိႈင္းယွဥ္ေျပာကာ တုိ႔တစ္ေတြျဖင့္ ေခတ္ေနာက္က်ေနၿပီ´ ဟူ၍ ခံစားသြားရသူေတြ မ်ားစြာရွိသည္။
 
အထူးသျဖင့္ ေတာမွာေနေသာ သူတုိ႔သည္ အၿမဲလုိလုိ စုိးရိမ္ေၾကာက္စိတ္၀င္ကာ လူၾကားထဲ မတုိးရဲသည္မွာ ႏိႈင္းယွဥ္မႈေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။ ၿမဳိ႕သားသည္ ေတာသားထက္ သာသလား၊ အေနာက္တုိင္းသား တုိ႔သည္ အေရွ႕တုိင္းသားေတြထက္ အစစ၊ အရာရာ သာသလား ျဖစ္ႏုိင္ေျခကုိ ေျဖၾကည့္ဖုိ႔လုိသည္။
 
ထုိအခ်က္သည္ပင္ အဂၤလိပ္အစုိးရမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္က အေပၚစီးရယူကာ ျမန္မာတုိ႔ကုိ ဘုရားထူးေစျခင္း ျဖစ္တန္ရာသည္။
 
ႏိႈင္းယွဥ္သည့္အခါ `တုိ႔တစ္ေတြဟာျဖင့္ ေအာက္က်ေနာက္က် ရွိလွတယ္´ ဟူေသာ အားငယ္စိတ္သည္ အေတာ္ေလး ဆုိးရြားလွသည္။
 
တကယ္ေတာ့ `ေနရာခ်င္းေတာ့ မလဲပါဘူး´ ဟူေသာ စိတ္ဓာတ္သည္ အဘုိးအတန္ဆံုးပင္ ျဖစ္သည္။
 
သူ႕ေနရာႏွင့္သူ၊ သူ႕တန္ဘုိးႏွင့္သူ ရွိေနေသာ အရာမ်ားကုိ ႏိႈင္းယွဥ္ကာ တန္ဘုိးခ်ျခင္း၊ တန္ဘုိးျမွင့္ျခင္း ျပဳလုပ္ၾကသည္မွာ လုပ္ေကာင္းေသာ အရာမဟုတ္ေပ။
 
ေလာကႀကီးမွာ လူတစ္ေယာက္က မိမိကုိ `ေဟ့ေကာင္၊ မင္းအလကားေကာင္၊ မင္းဘာမွ တန္ဘုိးမရွိဘူး´ ဟု ေျပာပါက ၿပဳံး၍နားေထာင္လုိက္ပါ။
 
ထုိသုိ႔ နားေထာင္ျခင္းသည္ပင္ သင့္တန္ဘုိးမည္မွ် ျမင့္မားသည္ကုိ ျပသလုိက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။
 
ေဒါက္တာခင္ေမာင္ညိဳ
The Ladies News
 

 

Vote: 
Average: 4.5 (2 votes)
Reader Choice: 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.