အက္ေၾကာင္းထလာေသာ အစိုးရႏွင့္တပ္ဆက္ဆံေရး || ေအာင္ရဲေနာင္ ||

ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ အဆင့္သာရွိသည္ဟု ေျပာၾကားလိုက္ေသာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း၏ သံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္ ဘက္မွ မည္သို႔တုံ႔ျပန္မလဲ ဆိုသည္ကို အားလံုးက စိတ္၀င္တစား ေစာင့္ၾကည့္ ေနခ်ိန္မွာပင္ တပ္မေတာ္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကို လိုအပ္သလို စိစစ္အေရးယူေပးရန္ အစိုးရထံသို႔ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။
 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ေျပာစကားသည္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ေစသည္ဟု ယူဆ ေသာေၾကာင့္ ထိုသို႔ေတာင္းဆို လိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား အရ တပ္မေတာ္သည္ အရပ္သားအစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိမေနဘဲ သီးျခားလြတ္လပ္စြာ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ ရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ေနသည္။ ကာ/လံု ဥပေဒအရ ဆိုလွ်င္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီီးခ်ဳပ္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာသည္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ အထက္တြင္ရွိ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသူ မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရ ႏွစ္ရပ္ရွိသည္ဟု သံုးသပ္ၾကသည္။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ NLD အစိုးရအား ေလွႀကီးေပၚ ေလွငယ္ဆင့္ေနေသာ အစိုးရဟု ေခၚေ၀ၚသည္။
 
ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ ရန္ ဆိုသည့္အခ်က္ အဓိကက႑တြင္ ပါ၀င္ေနေသာေၾကာင့္ ယခုျဖစ္ပြား ေနေသာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ၾကား ျပသ၁နာသည္ အရပ္ဘက္ စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္ ဟူေသာ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားလည္း ထြက္ေပၚေနသည္။
 
သို႔ေသာ္လည္း NLD ပါတီ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးဥာဏ္၀င္းကေတာ့ အဆိုပါကိစၥကို အျငင္းပြားစရာ မရွိသည့္ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုသာျဖစ္ သည္ဟု ယူဆသည္။
 
“ကၽြန္ေတာ္ ျမင္တာေတာ့ ဘာမွ မထူးဆန္တဲ့ ကိစၥပါပဲ။ အေရးတယူ လည္း ေျပာစရာ အေၾကာင္းမရွိဘူး၊ သူေျပာေနတာက ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က တပ္မေတာ္ရဲ့ အႀကီးအကဲ ညႊန္ခ်ဳပ္ေနရာ၊ ၀န္ထမ္း အဖြဲ႕ အစည္းေတြရဲ႕ အႀကီးအကဲ၊ ဒီဟာက ဘာမွ အျငင္းမပြားတဲ့ ျပသ၁နာပဲ၊ ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ အဲဒီလိုပဲျမင္တယ္” ဟု ၄င္းက ေျပာၾကားသည္။
 
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္သည္ ၀န္ထမ္းမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရသည္ မဟုတ္၊ တိုင္းျပည္အတြက္ အေရးအႀကီးဆံုး အပိုင္းျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ လံုၿခံဳေရးနွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ အသက္အိုးစည္းစိမ္ကို အကာအကြယ္ ေပးရေသာ ႀကီးေလးသည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ရျခင္းေၾကာင့္ ကာကြယ္ေရဦးစီးခ်ဳပ္ကို ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ အဆင့္ဟု ေျပာဆုိျခင္း သည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ နားလည္မႈ လဲြေနျခင္းသာျဖစ္ သည္ဟု ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေစာင့္ၾကည့္သူ တစ္ဦးက သံုးသပ္သည္။
 
“ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း နားလည္မႈ လြဲေနတာလားေတာ့ မသိဘူး။ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ဆိုတာ Literal Translation အရ ဆိုရင္ေတာင္ Commander in Chief ပါ။ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ မဟုတ္ဘူး။ အေမရိကန္လို ႏိုင္ငံမ်ိဳးမွာ ဆုိရင္ အေရးအႀကီးဆံုး ႏ်ဴကလီးယားကုတ္ေတြကို သူကပဲ ကိုင္တြယ္ရ တယ္။ သူ႔အပိုင္းက Defense ကို ကိုင္တြယ္ရတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး၊ လံုၿခံဳေရး ျပည္သူမ်ားရဲ႕အသက္အိုးအိမ္ စည္းစိမ္ကို သူ႔ဘက္ကပဲ ကာကြယ္ရတယ္။ National Disaster ဆိုရင္လည္း သူတို႔ ဘက္ကပဲ လုပ္ေဆာင္ရတယ္။ အေရးေပၚ တံတားေဆာက္တာ မ်ိဳးေတြ ဆိုရင္ အရပ္ဘက္မွာ မရႏိုင္တာမ်ိဳးေတြ ကာကြယ္ေရးဘက္မွာ ရွိတယ္။ ကာကြယ္ေရးဘက္က ပံ့ပိုးေပးရတယ္။ အေမရိကန္မွာ ဆိုရင္ ဒါမ်ိဳးကို Army Corp ေခၚတာေပါ့။ ကာကြယ္ေရး အပိုင္းဆိုတာ Scope က ႀကီးလြန္းတယ္။ ၀န္ထမ္းေတြကို စီမံခန္႔ခြဲရတဲ့ Administration အပိုင္း မဟုတ္ဘူး။ ေနာက္တစ္ခ်က္က တပ္မေတာ္က အေျခခံ ဥပေဒကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ရမယ္ ဆိုတာလည္း ရွိေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ အဆင့္မဟုတ္တာေတာ့ ေသခ်ာတယ္။ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ၂၀၀၈ ေျခ/ဥ နဲ႔ ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ခံထားရတဲ့ သူတစ္ဦးျဖစ္လို႔ ဘယ္႐ႈေထာင့္ကပဲ ေျပာခ်င္ သည္ျဖစ္ေစ ၂၀၀၈ ေျခ/ဥ ေဘာင္ထဲကပဲ ေျပာသင့္တယ္” ဟု ၄င္းက ေျပာၾကားသည္။
 
၁၉၆၂ ခုနွစ္ စစ္အာဏာ သိမ္းၿပီးခ်ိန္မွစ၍ တပ္မေတာ္သည္ တိုင္းျပည္၏ အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာပိုင္ဆုိင္မႈတြင္ ထိပ္ပိုင္းေနရာမွ ရပ္တည္လာခဲ့သည္။ ယခုအရပ္သား လက္ထက္တြင္လည္း အာဏာရွင္ေဟာင္း ဦးသန္းေရႊ ေရးဆဲြခဲ့သည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒေၾကာင့္ တပ္မေတာ္သည္ တုိုင္ျပည္၏ အာဏာပိုင္စိုးမႈတြင္ ထိပ္ဆံုးေနရာမွ ရပ္တည္ေနသည္။ တိုင္းျပည္အတြက္ အေရးအပါဆံုးေသာ ၀န္ႀကီးဌာန သံုးခုကို ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က ခန္႔အပ္သည္။ ထိုသ႔ိုေသာ အာဏာပိုင္ဆိုင္မႈ အျပည့္ ရွိေနေသာ တပ္မေတာ္၏ အႀကီးအကဲအား အရပ္သားအစိုးရ၏ လက္ေအာက္ခံ တိုင္းေဒသ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တစ္ဦးက ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ အဆင့္ဟု ေျပာဆိုလိုက္ျခင္းသည္ တပ္မေတာ္၏ အကဲဆတ္မႈကို အကဲစမ္းလိုက္ျခင္းလားဟု တခ်ိဳ႕ကလည္း ထင္ျမင္ခ်က္ ေပးသည္။
 
လက္ရွိအစိုးရသည္ ငါးႏွစ္တာ ကာလအတြင္း၌ အမ်ိဳးသား ျပန္သင့္ ျမတ္ေရးနွင့္ အရပ္ဘက္စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမ်ား ရွိရန္ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေနခ်ိန္တြင္ ယခုလို ေျပာၾကားခ်က္မ်ားသည္ အရပ္ဘက္ စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးကို ထိခိုက္မႈ အနည္းနွင့္ အမ်ားဆိုသလို ရွိေစသည္ဟု ေျပာဆို ေ၀ဖန္ေနမႈမ်ားလည္း ထြက္ေပၚလ်က္ ရွိသည္။
 
“အစိုးရဲ့ အေရးႀကီးတဲ့ မူ၀ါဒတစ္ရပ္က အရပ္ဘက္စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေျပာရင္ အမိ်ဳးသား ရင္ၾကားေစ့ေရး။ အဲဒီဟာကို ခ်မွတ္ၿပီး ငါးႏွစ္တာကာလမွာ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြကို ေဆာင္ရြက္ေနတာ။ ဒီကာလအတြင္းမွာ ႐ိုး႐ိုးပါတီ၀င္ တစ္ေယာက္၊ ဒါမွမဟုတ္ရင္လည္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ေယာက္ ေလာက္က ေျပာတဲ့ဟာမ်ိဳး ဆိုရင္ေတာ့ အေရးမႀကီးဘူးေပါ့ေလ။ ဒါေတာင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဆိုရင္ နည္းနည္းေတာ့ အေရးႀကီးပါတယ္။ အခုလို အစိုးရအဖြဲ႕ တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္လို ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳး၊ ပါတီရဲ႕ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳး၊ ဒါမွမဟုတ္ရင္လည္း ျပည္ေထာင္စု အဖြဲ႕၀င္ ၀န္ႀကီးလို ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳး တစ္ေယာက္က ေျပာတယ္ဆိုရင္ ဒီလိုဟာမ်ိဳးက ဆင္ျခင္သင့္တယ္လို႔ ထင္တယ္။ ဒါေတြက အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ့ေရး၊ အရပ္ဘက္စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးကို အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစတဲ့ ေျပာဆိုခ်က္ေတြ ျဖစ္တယ္” ဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးျဖစ္ ေသာ ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသံုးသပ္သူ ဦးရဲထြန္း (သီေပါ)က ေျပာၾကား သည္။
 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ေျပာၾကားခ်က္တြင္ ဒီမိုကေရစီ တိုင္းျပည္၏ Protocol အရဆိုၿပီး သံုးႏႈန္းျခင္း ျဖစ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီ တိုင္းျပည္မ်ား၏ Protocol အရဆိုလွ်င္ ကာကြယ္ေရဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ဌာနဆိုင္ရာတစ္ခု၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ အဆင့္ဟု သတ္မွတ္ျခင္းမွာ မွားယြင္းသည့္ ကိစၥ မဟုတ္ေသာ္ျငားလည္း ယေန႔လို အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ ေျပာသင့္မေျပာသင့္ ဆိုသည္ကို ခ်င့္ခ်ိန္ရမည္ဟု ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စစ္ေရး ေလ့လာသံုးသပ္သူ စာေရးဆရာသန္းစိုးႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။
 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ၾကား ျဖစ္ပြားေနေသာ ျပသ၁နာကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ၄င္းက သံုးသပ္သည္။
 
“တပ္မေတာ္ကေန သင့္ေလ်ာ္သလို အေရးယူပါလို႔ ေျပာတဲ့ကိစၥမွာ နွစ္မ်ိဳးျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ တစ္မ်ိဳးကေတာ့ ဒီဟာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေတာင္းပန္ ခိုင္းတာ။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္တဲ့ နည္းနဲ႔ ေက်လည္ေအာင္ လုပ္ၾကတာေပါ့။ ျပန္လည္ၿပီး ေတာင္းပန္ ရေလာက္ေအာင္ ဒီကိစၥက သိပ္ႀကီးက်ယ္တယ္လို႔ မျမင္ပါဘူး။ ဒါေပမ့ဲ တပ္မေတာ္ကလည္း ဒီေန႔ကာလ အေနအထားအရ ေျပာရလို႔ရွိရင္ တပ္မေတာ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ လို႔ရွိရင္ ဆတ္ဆတ္ထိမခံႏိုင္တဲ့ အေျခအေန ျဖစ္ေနတဲ့ အခါက်ေတာ့ အဲဒီလိုမ်ဳိး ကိစၥေတြ ေပၚလာတိုင္း သူတို႔ဘက္က တုံ႔ျပန္တာေတြ ရွိၿမဲျဖစ္ပါတယ္။ အရင္တစ္ခါတုန္းကလည္း ဦး၀င္းထိန္ ေျပာဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္က ကန္႔ကြက္ခဲ့တာေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ အဲဒီကိစၥေတြက အမႈအခင္းေတြ အထိေတာ့ ျဖစ္မလာပါဘူး။ အခုလည္း ျဖစ္လာမယ္လို႔ မထင္ပါဘူး။ နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိလ္အေနနဲ႔ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းေပးမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္” ဟု ဆရာသန္းစိုးႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။
 
ထိုကဲ့သို႔ ယူဆျခင္းေၾကာင့္ တရားတေဘာင္စြဲသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးကို မျဖစ္နိုင္သလို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကိုလည္း ရာထူးမွဖယ္ရွားသည့္ အေနအထားမ်ိဳး မေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ဦးသန္းစိုးႏိုင္က ထင္ျမင္ခ်က္ ေပးသည္။ ယခုျဖစ္စဥ္သည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ၾကား ျဖစ္ပြားေသာ ျပသ၁နာဟု ဆိုလို၍ ရေသာ္လည္း တျခားနည္းျဖင့္ ၾကည့္မည္ဆိုပါက အစိုးရႏွင့္ စစ္တပ္ၾကား ဆက္ဆံေရး တြင္ အက္ေၾကာင္း ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္ဟူေသာ ေ၀ဖန္မႈမ်ားကိုေတာ့ ဆရာသန္းစိုးႏိုင္က ယခုကဲ့သို႔ သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။
 
“NLD အစိုးရ အဖြဲ႕၀င္ေတြဆိုတာက အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုက လာတဲ့သူေတြ၊ ေနာက္ၿပီး Activist တခ်ိဳ႕ ရွိေနတာေပါ့။ အဲဒီလိုရွိေနတဲ့ အခါက်ေေတာ့ တခ်ိဳ႕ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕မွာ တာ၀န္ရွိ ပုဂၢိဳလ္ေတြ အေနနဲ႔ကေတာ့ တပ္မေတာ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အျပည့္အစံု ရင္ၾကား ေစ့ေရး စိတ္ဓာတ္နဲ႔ အားလံုးကေတာ့ ဆက္ဆံေျပာဆို ေနၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ တပ္မေတာ္ဘက္ကလည္း တပ္မေတာ္ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔ ပတ္သက္ လို႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ သူတို႔ကလည္း နည္းနည္းေလးမွ အထိအရွမခံဘူး။ အဲဒီအခါက်ေတာ့ သူတို႔က အဲဒီကိစၥေပၚမွာ အျမဲတမ္း တုံ႔ျပန္မႈရွိပါတယ္” ဟု ၄င္းက ေျပာၾကားသည္။
 
သို႔ေပမယ့္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ဦးေဆာင္ၿပီး အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ ကာလတြင္ အရပ္ဘက္ စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးကို ထိခိုက္ႏိုင္ေလာက္သည့္ ကြဲလြဲကြာဟသည့္ အေျခအေနမ်ိဳး မေရာက္ရွိနိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ယခုျပသ၁နာကိုလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည္ဟု ဆရာသန္းစိုးႏိုင္က ယံုၾကည္သည္။
 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းအား လိုအပ္သလို စိစစ္အေရးယူေပးရန္ တပ္မေတာ္မွ အစိုထံသို႔ တိုင္ၾကားထားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ၀န္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးအား ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းသည့္အခါ ၄င္းက အဆုိပါကိစၥအား လက္တေလာ အေျခအေနတြင္ ေျဖၾကားႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ေန႔က The Ladies News သို႔ ေျပာၾကားသည္။
 
ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ေန႔ ညဦးပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ နွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္ဘက္မွ ဒုတိယအႀကိမ္ ထုတ္ျပန္သည့္ သေဘာထား ေၾကညာခ်က္ထဲမွာေတာ့ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း အေနျဖင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတိုင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ တာ၀န္ နွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ အေနျဖင့္လည္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒက အပ္ႏွင္း ထား ေသာ တာ၀န္မ်ားႏွင့္ အညီ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး တာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ တိိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးနွင့္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လူမႈစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး တို႔ကို က႑အလိုက္ တိုင္းျပည္ အက်ိဳး ေရွး႐ႈ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္တို႔အေပၚ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းအေနျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ လက္လြတ္စပယ္ႏွင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈ ပံုစံ ေျပာၾကားခ်က္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုး၏ အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ့ေရး ဦးတည္ခ်က္ကို ထိခိုက္ေစသည့္အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္နွင့္ တပ္မေတာ္ၾကား၊ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုနွင့္ တပ္မေတာ္ ၾကား ဆက္ဆံေရး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္ တည္ေဆာက္ သြား ရမည္ ျဖစ္ေသာ ေရရွည္ဆက္ဆံေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အတြက္ အခက္ အခဲ ျဖစ္လာေစႏိုင္သူ ျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ အျပဳသေဘာျဖင့္ ေရရွည္ဆက္ဆံရန္ မသင့္ ေလ်ာ္ေသာေၾကာင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းအား လိုအပ္သလို စိစစ္အရးယူ ေပးႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရထံ တင္ျပခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ တပ္မေတာ္ ဘက္မွ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အား အေရးယူရန္ တြန္းအား ေပးမႈမ်ားကို တုံ႔ျပန္သည့္ အေနျဖင့္ အစိုးရဘက္မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွွိသူ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္္ခံ႐ုံး ၀န္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ေျပာၾကားခ်က္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ သေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ေျပာၾကားခ်က္သည္ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ၾကား အထင္ျမင္လြဲမွားမႈကို ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အပိုင္းမ်ားကို ညႊန္ၾကား ထားေၾကာင္း တပ္မေတာ္ဘက္ကို အေၾကာင္းျပန္ၾကား ထားသည္ဟု ဇူလိုင္လ ၁၃ ရက္တြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ အစိုးအဖြဲ႕၀င္ တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တစ္ဦးျဖစ္သည့္အတြက္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းႏွင့္ တပ္မေတာ္ၾကား ျဖစ္ပြားေနေသာ ျပသ၁နာသည္ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဆိုပါက အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ၾကား ဆက္ဆံေရး အက္ေၾကာင္းထမႈအျဖစ္ ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။ အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးကို ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ ၄င္းျပသ၁နာကို မည္သို႔ေျပလည္ ေအာင္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္မလဲ ဆိုသည္ကိုလည္း ျပည္သူမ်ား က စိတ္၀င္တစား ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိသည္။
 
ေအာင္ရဲေနာင္
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet
Reader Choice: 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.