Articles

ဒီမုိကေရစီ နဲ႔ ဒံုရင္း ဒံုရင္း ကိစၥ // ေနသြင္ညိဏ္း //

ဒီမုိကေရစီနဲ႔ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးဟာ ကမၻာၾကီးကို အေပါင္းလကၡဏာ ေျပာင္

မေတာ္ေလာဘႏွင့္ အထပ္ျမင့္အႏၱရာယ္ || မေရႊမိုး ||

ေတာင္ကိုးရီးယား၏ သန္းႂကြယ္သူေဌးမိသားစုသည္ ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္ ကုန္းေကာက္စ

Pages