Tarot Magic

၂၀၁၇၊ ေမလ အတြက္ တစ္လတာ သင့္ကံၾကမၼာ

တနဂၤေႏြ ****

စိတ္သြားတိုင္းကိုယ္မပါ ျဖစ္ေနသည့္ကာလဟု ဆိုရမည္။ အလိုမျပည့္၍ တစ္ဇြတ္ထိုးလုပ္ခ်င္စိတ္မ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ေပၚေနမည္။ အရာရာကို သတိျပဳ၊ ဆင္ျခင္ေနထိုင္ျခင္းက အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္။ အိမ္တြင္ မီးေဘးအႏ ၱရာယ္ သတိျပဳပါ။ က်န္းမာေရးတြင္ ေလနာေရာဂါ ဒုကၡေပးတတ္သည္။ ေငြေၾကးအေနျဖင့္ ၀င္ေငြထြက္ေငြ မွ်ေနမည္။ ရပ္ေ၀းမွ ေဆြမ်ိဳးတစ္ဦး၏ ေကာင္းသတင္း ၾကားရမည္။ ပညာေရး တြင္ ခါတိုင္းထက္ ပို အားထုတ္ပါ။ ၇၃၁ ဂဏန္းမ်ားျဖင့္ ထီ ကံစမ္းႏိုင္သည္။

 

တနလၤာ ****

ခရီးယာယီမ်ားမည့္ ကာလတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေငြေၾကးလက္လြန္ျခင္းမ်ိဳးကို ဂ႐ုျပဳပါ။ ေငြေခ်းက ဆုံးတတ္သည္။ လုပ္ငန္းခြင္၌ ရာထူးေနရာအေျပာင္းအလဲ ရွိမည္။ အဆိတ္ရွိ သတၱ၀ါတို႔၏ အႏ ၱရာယ္ႏွင့္ ႀကံဳတတ္၍ သတိျပဳသြားလာပါ။ ဖုန္း၊ လက္ပ္ေတာ့ပ္ စသည့္ ပစၥည္းမ်ိဳး ၀င္မည္။ အေၾကာအဆစ္ေရာင္ရမ္းတတ္သည္။ ပညာေရး အထူးေကာင္းသည္။ ၆၈၉ ဂဏန္းမ်ားျဖင့္ ထီ ကံစမ္းႏိုင္သည္။

 

အဂၤါ ****

စိတ္ကူးထားသည္မ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕ ႀကံဳေတြ႕ရမႈ တို႔၏ ျခားနားမႈကို မ်က္၀ါးထင္ထင္ ႀကံဳရမည့္ အေနအထားျဖစ္သည္။ ရရန္ရွိသည့္ ေငြေၾကးကိစၥတြင္လည္း ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈရွိမည္။ လုပ္ငန္းခြင္၌ အထစ္အေငါ့မ်ားျဖစ္ၿပီး အထက္ႀကီးႏွင့္ အေခ်အတင္ စကားေျပာဆိုရကိန္း ရွိသည္။ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကာင္းေသာသတင္းစကား ၾကားရမည္။ ရာသီပူျပင္းမႈ၏ ဒဏ္ကို အထူး သတိခ်ပ္ပါ။ ၀၅၃ ဂဏန္းမ်ားျဖင့္ ထီ ကံစမ္းႏိုင္သည္။

 

ဗုဒၶဟူး ****

ပတ္၀န္းက်င္၏ ေ၀ဖန္ကဲ့ရဲ႕မႈကို ႀကံ့ႀကံ့ခံ ရင္ဆိုင္ရမည့္ ကာလတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေ၀ဖန္မႈကို ေဒါသအေလ်ာက္ မတုံ႔ျပန္ပါႏွင့္။ ခရီးကိစၥတခ်ိဳ႕ စီစဥ္ထားၿပီးကာမွ ျပန္ပ်က္မည္။ ၀င္ေငြထြက္ေငြ သင့္တင့္မွ်တမည္။ ေလးဖက္နာေရာဂါျဖစ္တတ္သည္။ ရာထူးတိုးသင္တန္းတစ္ခု တက္ေရာက္ရမည္။ အိမ္တြင္အတူေနေသာ လူႀကီးမိဘတို႔၏ က်န္းမာေရးကို သတိျပဳပါ။ ၁၉၆ ဂဏန္းမ်ားျဖင့္ ထီ ကံစမ္းႏိုင္သည္။

 

ၾကာသပေတး ****

ေကာင္းေသာသတင္းစကားမ်ား ဆက္တိုက္ဆိုသလို ၾကားလာရမည့္ ကာလတစ္ခုျဖစ္သည္။ အိမ္ေနရာ အခက္အခဲရွိေနသူမ်ား အဆင္ေျပမည္။ မထင္မွတ္ေသာ ေနရာမွ တန္ဖိုးႀကီး ပစၥည္းတစ္ခု၀င္မည္။ ပ်ိဳရြယ္သူမ်ား စန္းပြင့္မည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေခါင္းကိုက္ေခါင္းခဲ ျဖစ္ျဖစ္ေနတတ္သည္။ ပညာေရးတြင္ အထစ္အေငါ့အနည္းငယ္ ေတြ႕ရၿပီးမွ ေခ်ာေခ်ာေမာေမာ ျဖစ္မည္။ ၀၇၅ ဂဏန္းမ်ားျဖင့္ ထီ ကံစမ္းႏိုင္သည္။

 

ေသာၾကာ ****

ပတ္၀န္းက်င္မွ လူမ်ားႏွင့္ သဟဇာတမျဖစ္ျခင္းမ်ား ႀကံဳရမည္။  သည္းခံစိတ္ကို ေရွ႕တန္းတင္ရမည့္ ကာလတစ္ခုျဖစ္သည္။ သူတစ္ပါးထံမွ ရရန္ရွိသည့္ ေၾကြးၿမီမ်ား ျပန္လည္ရရွိမည္။ ယခုကာလအတြင္း၌ ေရလမ္းခရီးသြားလာမႈကို ဆင္ျခင္ပါ။ ေလထိုးေလေအာင့္ သတိျပဳပါ။ ႏိုင္ငံရပ္ျခား ပညာေတာ္သင္ စီစဥ္ထားသူမ်ား ေကာင္းသတင္းၾကားသိရမည့္ အေနအထားတြင္ ရွိသည္။ ၄၀၇ ဂဏန္းမ်ားျဖင့္ ထီ ကံ စမ္းႏိုင္သည္။

 

စေန ****

မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္စရာခရီးတစ္ခု ထြက္ရမည္။ လက္ထဲတြင္ ပိုက္ဆံ မည္မွ် ျပတ္ျပတ္ အခ်ိန္တန္လွ်င္  အဆင္သင့္ ရရွိလာတတ္သည္။ ၀မ္းဗိုက္ေ၀ဒနာ ဒုကၡေပးတတ္၍ အစားအေသာက္ ဆင္ျခင္ရမည့္ ကာလျဖစ္သည္။ ပညာအတတ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေကာင္းေသာ ဆက္သြယ္ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ား လက္ခံရရွိမည္။ မည္သည့္ကိစၥမဆို အခက္အခဲေတြ႕ၿပီးမွ ေအာင္ျမင္မည္။ ေဆြမ်ိဳးတစ္ဦး၏ က်န္းမာေရးသတင္း  ၾကားရတတ္သည္။ ၂၈၅ ဂဏန္းမ်ားျဖင့္ ထီ ကံစမ္းႏိုင္သည္။

ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ …။

Vote: 
No votes yet

Pages