Tarot Magic

2017 - March

* တနဂၤေႏြ

ေအာင္ျမင္မႈ အလင္းေရာင္မ်ား ထင္ထင္ရွားရွားျမင္ေတြ႕ရေတာ့မည့္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုျဖစ္သည္။ ပိုက္ဆံေငြေၾကးမ်ားလည္း အထိုက္အေလ်ာက္ ၀င္မည္။ ဆင္ျခင္ရမည္မွာ သူတစ္ပါးသို႔ လက္မလြယ္ရန္ျဖစ္သည္။ ကိုယ္တိုင္ အဆစ္အျမစ္ကိုက္ခဲျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္သည့္အျပင္ လူႀကီးမိဘတို႔၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနကိုပါ ဂ႐ုစိုက္သင့္သည္။ အိမ္ရွိ စေနနံပစၥည္း အေဟာင္းအျမင္းတို႔ကို စြန္႔ပစ္ပါ။ ၂၈၉ ဂဏန္မ်ားျဖင့္ ထီကံစမ္းႏိုင္သည္။

* တနလၤာ

ခရီးကိစၥ အဆင္ေျပမည္။ သူတစ္ပါးထံ ကြ်ံေနသည့္ ေငြေၾကးအခ်ိဳ႕ ျပန္လည္ရရွိမည္။ ပညာေရးတြင္ အတတ္ပညာတစ္ခုခုႏွင့္ႏွီးႏႊယ္ေသာ သင္တန္းတစ္ခု တက္ေရာက္သင္ၾကားရမည္။ ယာဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အႏ ၱရာယ္ကို အထူးသတိျပဳပါ။ အိမ္သို႔ စက္ပစၥည္း အသစ္တစ္မ်ိဳး ၀င္တတ္သည္။ ၀န္ထမ္းျဖစ္ပါက မူလေနရာဌာနမွ တျခားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ လုပ္ကိုင္ရတတ္သည္။ ၇၆၅ ဂဏန္းမ်ားျဖင့္ ထီကံစမ္းႏိုင္သည္။

* အဂၤါ

ႏိုင္ငံရပ္ျခား၊ သို႔မဟုတ္ လူမ်ိဳးျခားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္၍ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ရျခင္းမ်ိဳးႀကံဳမည္။ ၀င္ေရာက္ရန္ရွိသည့္ ေငြေၾကးမ်ား ၾကန္႔ၾကာထစ္ေငါ့ျခင္းမ်ိဳး ႀကံဳရတတ္သည္။ က်န္းမာေရးတြင္ ဆီးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေရာဂါ ျဖစ္တတ္သည္။ အိမ္တြင္ လွ်ပ္စစ္အႏ ၱရာယ္ သတိျပဳပါ။ မိမိကိုင္တြယ္သုံးစဲြေနသည့္ ဖုန္းဟန္းဆက္ ပ်က္တတ္သည္။ ရပ္ေ၀းမွ အမ်ိဳးတစ္ဦး၏ က်န္းမာေရးသတင္းကို ၾကားရတတ္သည္။ ၀၃၂ ဂဏန္းမ်ားျဖင့္ ထီကံစမ္းႏိုင္သည္။

* ဗုဒၶဟူး

စီစဥ္ထားသည့္ ခရီး လဲြေခ်ာ္တတ္သည္။ ပညာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေကာင္းသတင္းၾကားရမည္။ အထူးသျဖင့္ စာေမးပဲြေျဖဆိုမည့္သူမ်ားရွိက ေကာင္းမြန္စြာ ေျဖဆိုႏိုင္မည္။ ၀မ္းႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေသာ ေရာဂါျဖစ္တတ္၍ အစားအေသာက္ဆင္ျခင္ပါ။ ေငြေၾကးအေနျဖင့္ အ၀င္ၾကမ္း၊ အထြက္ၾကမ္း ျဖစ္ေနမည္။ ဌာနဆိုင္ရာမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ စာရြက္စာတမ္းကိစၥ၊ အလႊဲအေျပာင္းမ်ား သတိႏွင့္ေဆာင္ရြက္ပါ။ ၉၇၂ ဂဏန္းမ်ားျဖင့္ ထီကံစမ္းႏိုင္သည္။

* ၾကာသပေတး

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ေဆာင္ရြက္သမွ်ကိစၥမ်ား အလဲြလြဲအေခ်ာ္ေခ်ာ္ျဖစ္တတ္သည္။ စကားေျပာ ဆင္ျခင္ပါ။ မထင္မွတ္သည့္ ေနရာမွ ေငြ ၀င္မည္။ လူႀကီးမိဘတို႔၏ က်န္းမာေရးကို အထူးသတိျပဳပါ။ ပညာေရး သင့္တင့္ေကာင္းမြန္သည္။ မီးေဘးအႏ ၱရာယ္ကို သတိႀကီးႀကီးထားပါ။ လကုန္ပိုင္း၌ ခရီးကိစၥတစ္ခု ေပၚမည္။ ေဆြမ်ိဳးတစ္ဦး၏ ေကာင္းသတင္းကို ၾကားရမည္။ ၁၆၄ ဂဏန္းမ်ားျဖင့္ ထီကံစမ္းႏိုင္သည္။

* ေသာၾကာ

ေရြးခ်ယ္စရာ ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္ခြ ေပၚႏိုင္ေသာ ကာလျဖစ္သည္။ ေလွနံႏွစ္ဖက္နင္းက အရာမထင္ျဖစ္တတ္၍ ျပတ္ျပတ္သားသား ဆုံးျဖတ္ပါ။ ရမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ ေငြေၾကးမ်ား ေတ့လဲြလဲြတတ္၍ စိတ္ညစ္ညဴးရမည္။ မ်က္စိႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေ၀ဒနာကို ဂ႐ုျပဳပါ။ အိမ္အနီးရွိ စကားကို ေရွ႕တစ္မ်ိဳး၊ ကြယ္ရာတစ္မ်ိဳး ေျပာတတ္သူႏွင့္ ေျပာဆိုဆက္ဆံမႈ ဆင္ျခင္ပါ။ ပညာေရးတြင္ စိတ္အနည္းငယ္ ေလလြင့္ၿပီး အားနည္းေနတတ္သည္။ ၀၁၈ ဂဏန္းမ်ားျဖင့္ ထီကံစမ္းႏိုင္သည္။

* စေန

ႀကံဳေတြ႕လာရမည့္ အတိုက္အခိုက္မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။ အခက္အခဲျပသ၁နာမ်ားၾကားမွ ထိုးထြက္ႏိုင္မည္။ ပညာေရး ေကာင္းမြန္သည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေလေရာဂါ သတိျပဳပါ။ အိမ္တြင္ စက္ပစၥည္း အေဟာင္းထြက္၍ အသစ္၀င္မည္။ ခရီးကိစၥ စီစဥ္တိုင္း ပ်က္ပ်က္ေနတတ္သည္။ ျမွဳပ္ႏွံထားသည္မ်ားမွ အျမတ္အစြန္းရရွိမည္။ ႏွစ္အတန္ၾကာကဲြကြာေနေသာ ငယ္ေပါင္းသူငယ္ခ်င္းႏွင့္ ျပန္လည္ ဆုံေတြ႕ရတတ္သည္။ ၃၆၉ ဂဏန္းမ်ားျဖင့္ ထီကံစမ္းႏိုင္သည္။

 

ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ …။

Vote: 
No votes yet

Pages