Tarot Magic

2017 ၊ ဇန္န၀ါရီလ တစ္လ ကံၾကမၼာ

တနဂၤေႏြ

အစစ အရာရာ ဂ႐ုျပဳ ေနထိုင္သင့္သည့္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခု ျဖစ္သည္။ အေနအထိုင္ တစ္ခ်က္တိမ္းေစာင္းသည္ႏွင့္ အမွားမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရတတ္သည္။ ေရွ႕အရပ္သို႔ ညအိပ္ညေန ခရီးထြက္ျခင္းမ်ိဳး ေရွာင္ပါ။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အဆစ္အျမစ္ ကိုက္ခဲ ေရာင္ရမ္းျခင္း ျဖစ္တတ္သည္။ အဆိုးထဲမွ အေကာင္းအေနျဖင့္ ကာလအတန္ၾကာ လက္လြန္ေနသည့္ ေငြေၾကးမ်ား ျပန္ရမည္။ ၇၀၁ ဂဏန္းမ်ားကို ထီကံစမ္းႏိုင္သည္။

 

တနလၤာ

လုပ္ငန္းခြင္ ျပသ၁နာမ်ား ႀကံဳတတ္သည္။ အေျပာအဆို အေနအထိုင္ ဆင္ျခင္ပါ။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္အတြင္း ယာယီခရီးမ်ား မ်ားတတ္သည္။ ၀မ္းေရာဂါ သတိထားပါ။ အစား ဆင္ျခင္ပါ။ ေငြေၾကးမ်ား ၀င္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း စုေဆာင္းႏိုင္ျခင္းမရွိ။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ျပန္ထြက္မည္။ လူႀကီးမိဘတို႔၏ က်န္းမာေရးကို ဂ႐ုစိုက္ပါ။ စက္ပစၥည္း အသစ္ ၀င္တတ္သည္။ ၉၈၂ ဂဏန္းမ်ားကို ထီကံစမ္းႏိုင္သည္။

 

အဂၤါ

ပညာအတတ္ျဖင့္ ပတ္သက္၍ တိုးတက္ေသာလမ္းစ ျမင္သည္။ ေပ်ာ္ရႊင္စရာခရီးတစ္ခုလည္း ထြက္ရတတ္သည္။ အေရျပားယားယံေသာ လကၡဏာ ျဖစ္တတ္၍ မတည့္စာမ်ားကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ေရွာင္ပါ။ မထင္မွတ္ေသာေနရာမွ ေငြ၀င္မည္။ ခရီးထြက္မည္ ျပင္ဆင္ထားၿပီးကာမွ ျပန္ပ်က္တတ္သည္။ အေ၀းေရာက္ အဆက္အသြယ္ျပတ္ေနသူ မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ အဆက္အသြယ္ ရရွိမည္။ ၅၁၃ ဂဏန္းမ်ားကို ထီကံစမ္းႏိုင္သည္။

 

ဗုဒၶဟူး

ႏိုင္ငံရပ္ျခားခရီး စီစဥ္ထားပါက အစစ ေခ်ာေမြ႕ အဆင္ေျပမည္။ ေငြေၾကးအေနျဖင့္ မွန္းထားသေလာက္ ၀င္ဦးမည္ မဟုတ္ပါ။ ပညာအတတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကံအသင့္အတင့္ေကာင္းမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အေၾကာတက္ျခင္း၊ မ်က္စိအားနည္းျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အိမ္ရွိ စက္ပစၥည္းမ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳး ပ်က္ယြင္းေနတတ္သည္။ လွ်ပ္စစ္ အႏ ၱာရယ္ကိုလည္း သတိျပဳပါ။ ၆၉၈ ဂဏန္းမ်ားကို ထီကံစမ္းႏိုင္သည္။

 

ၾကာသပေတး

ေဘးစကားမ်ား နားေယာင္ၿပီး ထင္သလို လုပ္မည့္ စိတ္ကူးမ်ားကို ေဖ်ာက္သင့္သည့္ ကာလျဖစ္သည္။ ႀကံဳလာရမည့္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စိတ္ကို တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ထားၿပီး ရင္ဆိုင္ပါ။ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းေကာင္း ၾကားရမည္။ လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွ သူျဖစ္ပါက ရာထူးအဆင့္ တိုးျမွင့္ခံရတတ္သည္။ ဦးေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္သည့္ ေ၀ဒနာကို ရံဖန္ရံခါ ခံစားရတတ္သည္။ ေငြ လက္မလြယ္ပါႏွင့္။ ၁၅၇ ဂဏန္းမ်ားကို ထီကံစမ္းႏိုင္သည္။

 

ေသာၾကာ

အထက္လူႀကီး၏ ၿငိဳျငင္မႈမ်ားရွိတတ္၍ အလုပ္ကို အမွားအယြင္းမရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ပါ။ အထူးသျဖင့္ စာရြက္စာတမ္း အလႊဲအေျပာင္းကိစၥမ်ားတြင္ သတိရွိပါ။ အခက္အခဲဟူသည္က ေနလာႏွင္းေပ်ာက္ သေဘာျဖစ္၍ မည္သည့္အရာကိုမွ် စိတ္တြင္ စဲြစဲြလမ္းလမ္း မထားသင့္။ လ၀က္ေက်ာ္သည္ႏွင့္ ကံတရား၏ မ်က္ႏွာသာေပးမႈကို ႀကံဳရမည္။ မေတာ္တဆ ထိခိုက္ရွနာ ျဖစ္တတ္သည္။ ၈၆၄ ဂဏန္းမ်ားကို ထီကံစမ္းနိုင္သည္။

 

စေန

ခရီးကိစၥ စီစဥ္ထားသည္မ်ား အဆင္ေျပမည္။ လုပ္ငန္းခြင္ အေျပာင္းအလဲ ႀကံဳရတတ္သည္။ ပညာအတတ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သင္တန္းတစ္ခု တက္ရတတ္သည္။ ေျခေထာက္တြင္ ဒဏ္ရာရတတ္၍ အသြားအလာ ဆင္ျခင္ပါ။ လူႀကီးမိဘ က်န္းမာေရးကို အေလးထားသင့္ေသာ ကာလျဖစ္သည္။ စက္ပစၥည္းအေဟာင္းထြက္ၿပီး အသစ္၀င္ႏိုင္သည္။ ေငြေၾကး ကံေကာင္းမည္။ ၅၃၁ ဂဏန္းမ်ားကို ထီကံစမ္းႏိုင္သည္။

Vote: 
No votes yet

Pages