Tarot Magic

2017 - April လအတြက္ ကံၾကမၼာ

*** တနဂၤေႏြ
 
ခရီးယာယီမ်ားေနမည့္ ကာလဟု ဆိုရမည္။ မိမိေျပာစကားမ်ား အရာမထင္၊ မေပါက္ေရာက္ ျဖစ္ေနတတ္၍ ႏႈတ္ေစာင့္စည္းက အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္။ အိမ္တြင္ လွ်စ္စစ္အႏ ၱရာယ္ သတိျပဳပါ။ က်န္းမာေရးတြင္ အေၾကာအဆစ္ဒုကၡေပးတတ္သည္။ ေငြေၾကးလက္လြန္ေနသည္မ်ား ျပန္၀င္မည္။ ကဲြကြာေနသည့္ မိတ္ေဆြတစ္ဦးႏွင့္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ျပန္ေတြ႕မည္။ ပညာေရး သင့္တင့္သည္။ ၅၆၂ ဂဏန္းမ်ားျဖင့္ ထီ ကံစမ္းႏိုင္သည္။
 
*** တနလၤာ
ရပ္ေ၀းမွ ေကာင္းေသာသတင္းစကားကို ၾကားရမည္။ လုပ္ငန္းခြင္မွ သူမ်ားအဖို႔ အထက္လူႀကီးႏွင့္ သဟဇာတမျဖစ္ဘဲ ရွိေနမည္။ ေငြေၾကးအေပးအယူႏွင့္ စာရြက္စာတမ္းကိစၥမ်ား အထူးသတိခ်ပ္ပါ။ ယာဥ္ကား အႏ ၱရာယ္ ရွိ၍ အသြားအလာ ဆင္ျခင္ပါ။ ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ ေနရာမွ ေငြေၾကးမ်ား ၀င္မည္။ မ်က္စိေ၀ဒနာ သတိျပဳပါ။ ပညာေရး ေကာင္းမြန္သည္။ ခရီးကိစၥ အဆင္မေျပႏိုင္ေသးပါ။ ၇၉၃ ဂဏန္းမ်ားျဖင့္ ထီ ကံစမ္းႏိုင္သည္။
 
*** အဂၤါ
မနာလို ေခ်ာက္တြန္းမည့္သူမ်ား နံေဘးတြင္ ရွိတတ္၍ သတိတရား လက္ကိုင္ထားပါ။ ေငြေၾကးအဆင္ေျပမည္။ ႐ုံးတြင္ ေကာင္းေသာသတင္းစကားမ်ား ၾကားရမည္။ တန္ဖိုးႀကီး လက္ေဆာင္ပစၥည္း ရတတ္သည္။ သြားကိုက္သြားနာ သတိျပဳပါ။ တန္းျမင့္ ပညာရပ္တစ္ခုကို သင္ၾကားရကိန္းရွိသည္။ မသြားျဖစ္ဟု ယူဆထားေသာခရီးတစ္ခု ေကာက္ခါငင္ကာ ထြက္ရမည္။ ၂၅၈ ဂဏန္းမ်ားျဖင့္ ထီ ကံစမ္းႏိုင္သည္။
 
*** ဗုဒၶဟူး
လူမ်ိုဳျခားတစ္ဦး၏ ကူညီမ,စမႈျဖင့္ ၾကန္႔ၾကာေနေသာ ကိစၥရပ္တစ္ခု အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕သြားမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္ေ၀ဒနာ ခံစားရတတ္သည္။ အိမ္ရွိ စက္ပစၥည္းတစ္ခု ပ်က္ကိန္းရွိသည္။ ရရန္ရွိေသာ ေငြေၾကးတခ်ိဳ႕ မရမႈေၾကာင့္ စိတ္ပူေလာင္ရတတ္သည္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႔ ထြက္ခြာရန္စီစဥ္ထားသူျဖစ္ပါက ယခုလအတြင္း အဆင္ေျပမည္။ ပညာေရး မဆိုးပါ။ အိမ္တြင္ မီးေဘးအႏ ၱရာယ္ သတိျပဳပါ။ ၀၄၁ ဂဏန္းမ်ားျဖင့္ ထီ ကံစမ္းႏိုင္သည္။
 
*** ၾကာသပေတး
အပူဒဏ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေ၀ဒနာမ်ားကို ဂ႐ုျပဳရမည့္ကာလျဖစ္သည္။ မိသားစု၀င္တစ္ဦး၏ ေကာင္းေသာဂုဏ္သတင္းတစ္ရပ္ကို ၾကားရမည္။ ေငြေၾကးအဆင္ေျပမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အစုစပ္လုပ္ငန္းမ်ားကိုေတာ့ လုပ္ရန္ မသင့္ေသးပါ။ အလုပ္ကိစၥတြင္ ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္သြယ္ ေရြးရခက္ ေနေသာ အေနအထား ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္သည္။ အိမ္တြင္ တန္ဖိုးသင့္ စက္ပစၥည္း အသစ္ ၀င္မည္။ ပညာေရး သင့္တင့္သည္။ ၃၁၇ ဂဏန္းမ်ားျဖင့္ ထီ ကံစမ္းႏိုင္သည္။
 
*** ေသာၾကာ
အလုပ္ခြင္အတြင္း ကသိကေအာက္ ျဖစ္စရာမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရ၍ စိတ္မေပ်ာ္ရႊင္ ျဖစ္ေနမည္။ စကားေျပာဆိုရာတြင္ ေဒါသအေလ်ာက္ ေျပာဆိုျခင္း မျပဳပါႏွင့္။ သူတစ္ပါးသို႔ ေငြမေခ်းရ၊ ဆုံးတတ္သည္။ မိသားစုႏွင့္ ဘုရားဖူးခရီးသြားရမည္။ လူႀကီးမိဘတို႔၏ က်န္းမာေရးကို အထူးသတိျပဳပါ။ မိမိတြင္လည္း အာဂႏ ၱဳအဖ်ားေရာဂါမ်ား ၀င္တတ္၍ ဆင္ျခင္ပါ။ စက္မႈႏွင့္ ႏွီးႏြယ္ေသာ သင္တန္းတစ္ခု တက္ရကိန္းရွိသည္။ ၉၆၃ ဂဏန္းမ်ားျဖင့္ ထီ ကံ စမ္းႏိုင္သည္။
 
*** စေန
ႀကံရြယ္ထားေသာ ခရီးတစ္ခု ထြက္ရမည္။ ကာလရွည္ျမွဳပ္ႏွံထားသည္မ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရမည္။ သို႔ေသာ္ ၀င္ေငြ ထြက္ေငြ မမွ် ျဖစ္ေနဦးမည္။ အေၾကအဆစ္ေ၀ဒနာ သတိခ်ပ္ပါ။ ပညာေရးတြင္ ထင္သလို ခရီးမေပါက္ႏိုင္ေသး၍ စိတ္အလိုမက် ျဖစ္ရမည္။ ရပ္ေ၀းမွ မဂၤလာသတင္းမ်ား ၾကားရတတ္သည္။ ေလာင္းကစားကိစၥ လုံး၀မလုပ္ပါႏွင့္။ အလုပ္အကိုင္ မရွိေသးသူမ်ား အလုပ္အဆင္ေျပမည္။ ၁၄၇ ဂဏန္းမ်ားျဖင့္ ထီ ကံစမ္းႏိုင္သည္။
 
ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ …။

 

Vote: 
No votes yet

Pages