Tarot Magic

2017 ႏုိ၀င္ဘာလအတြက္ ခုနစ္ရက္သားသမီးတုိ႔၏ ဘ၀ႀကံကမၼာ

တနဂၤေႏြ
 
ေငြေၾကးကိစၥေျပလည္မည္။ အလုပ္တိုးခ်ဲ႕ခ်င္သူမ်ား အခ်ိန္ခဏ ဆိုင္းငံ့သင့္သည္။ ေျမာက္အရပ္သို႔ ခရီးထြက္ခြာရပါက ကံေကာင္းမည္။ ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထင္မွတ္ထားသလို ျဖစ္လာဦးမည္ မဟုတ္ပါ။ ပ်ိဳရြယ္သူမ်ား ခ်စ္သူႏွင့္ ကေတာက္ကဆတ္ ျဖစ္တတ္သည္။ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းတစ္ဦး၏ က်န္းမာေရးသတင္းၾကားရမည္။ မိမိတြင္လည္း ေလထိုးေလ ေအာင့္ ျဖစ္တတ္သည္။ မီးေဘး အႏၱရာယ္ အထူး သတိရွိပါ။ ထီကံစမ္းလိုပါက ၆၁၂ ဂဏန္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
 
တနလၤာ
 
ေငြေၾကးကံ မေကာင္းႏိုင္ေသးပါ။ နည္းနည္း၀င္ၿပီး မ်ားမ်ားျပန္ထြက္ကိန္း ရွိေနသည္။ အိမ္မွ မိသားစု၀င္တစ္ဦး အေ၀းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရတတ္သည္။ ေရလမ္းခရီး သတိထားပါ။ မိမိတြင္ အာ႐ုံေၾကာ (အထူးသျဖင့္ မ်က္စိ) ဒုကၡေပးတတ္သည္။ ပညာေရးကံ ေကာင္းမြန္ေနေသာ အခ်ိန္ကာလတစ္ခု ျဖစ္သည္။ မိမိခ်စ္သူ ခင္သူတစ္ဦးက အထင္လဲြကာ လမ္းခဲြစကား ေျပာျခင္းမ်ိဳး ႀကံဳမည္။ ထီကံစမ္းလိုပါက ၈၅၃ ဂဏန္းမ်ားက ကံထူးေစတတ္သည္။
 
အဂၤါ
 
လုပ္ငန္းခြင္တြင္ မေပ်ာ္ပိုက္ဘဲ အလုပ္ေျပာင္းလိုစိတ္ ျဖစ္ေနမည္။ ခရီးတိုတစ္ခု ညအိပ္ညေန သြားရလိမ့္မည္။ အထက္လူႀကီးႏွင့္ ကေတာက္ကဆတ္ျဖစ္တတ္၍ အစစအရာရာ ဆင္ဆင္ျခင္ျခင္ ေနထိုင္ပါ။ ေငြေၾကးကံ ေကာင္းေနမည္။ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းသင္တန္းတစ္ခု တက္ခြင့္ႀကံဳမည္။ စက္ပစၥည္းတစ္ခု လက္ေဆာင္ရတတ္သည္။ က်န္းမာေရးတြင္ ေလထိုးေလေအာင့္ သတိခ်ပ္ပါ။ ထီကံစမ္းလိုပါက ၀၆၉ ဂဏန္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
 
ဗုဒၶဟူး
 
ရပ္ေဆြရပ္မ်ိဳးတစ္ဦး၏ ျပသ၁နာကို ၀င္ေရာက္ေျဖရွင္းရင္း သူတစ္ပါးျပသ၁နာက ကိုယ့္ျပသ၁နာျဖစ္ လာတတ္သည္။ စကားအေျပာအဆို ဆင္ျခင္သင့္သည့္ ကာလျဖစ္သည္။ ကမ္းေျခသို႔ အေပ်ာ္ခရီး ထြက္ရကိန္းရွိသည္။ မည္မွ်ရင္းႏွီးသူျဖစ္ပါေစ၊ ေငြမေခ်းရ၊ ဆုံး႐ႈံးကိန္းျမင္သည္။ ထိခိုက္ရွနာ သတိျပဳပါ။ ပညာေရးတြင္ ေရြးခ်ယ္စရာႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စား ေပၚေပါက္မည္။ ထီကံစမ္းလိုပါက ၄၀၃ ဂဏန္းမ်ားက ေပ်ာ္ရႊင္ရလိမ့္မည္။
 
ၾကာသပေတး
 
ခရီးတစ္ခုသြားၿပီးမွ ျပန္ေရာက္႐ုံရွိေသး၊ ေနာက္ခရီးတစ္ခုက ေစာင့္ႀကိဳေနမည္။ ေငြေၾကးကိစၥ ေျပာဆိုျခင္းမ်ား အဆင္ေျပမည္။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေပၚမည္။ ျမစ္ကမ္း ေခ်ာင္းနားသြားလာပါက သတိရွိပါ။ အေရျပား၊ သို႔မဟုတ္ ေသြးသားယားယံျခင္းျဖစ္ တတ္သည္။ ပညာေရးတြင္ အာ႐ုံစူးစိုက္မႈထားပါက ထိပ္တန္းအဆင့္မွ ေအာင္ျမင္မည္။ ထီကံစမ္းလိုပါက ၉၁၈ ဂဏန္းမ်ားကို ယုံၾကည္သင့္သည္။
 
ေသာၾကာ
 
မနာလိုသူတစ္ဦးေၾကာင့္ စီစဥ္ထားသည့္ ကိစၥအခ်ိဳ႕ လဲြေခ်ာ္မႈျဖစ္တတ္သည္။ အပန္းေျဖခရီးတစ္ခု ထြက္ရတတ္သည္။ ကံတရားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ေငြ၀င္မည္။ အေၾကာအျခင္ ကိုက္ခဲေရာင္ရမ္းျခင္း မၾကာခဏ ျဖစ္တတ္သည္။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ရာထူးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စာေမးပဲြတစ္ခု ေျဖဆိုေအာင္ျမင္မည္။ အိမ္တြင္ လွ်ပ္စစ္အႏၱရာယ္ သတိထားပါ။ ထီကံစမ္းလိုပါက ၀၁၆ ဂဏန္းမ်ားကို အေလးေပးသင့္သည္။
 
စေန
 
မိတ္ေဆြတစ္ဦး၏ ကူညီမႈေၾကာင့္ ရပ္တန္႔ေနေသာ လုပ္ငန္းကို ျပန္လည္ စတင္ႏိုင္မည္။ ေပၚေပါက္လာသည့္ ခရီးကိစၥမ်ားကို ေဘးခ်ိတ္ၿပီး အလုပ္ထဲတြင္သာ အာ႐ုံစိုက္ေနရမည္။ ေငြေၾကး လက္ထဲျပတ္လပ္သြားေသာ္လည္း မထင္ထားသည့္ေနရာမွ ထပ္၀င္လာတတ္သည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေသြးအားနည္းၿပီး မူးေ၀ေနတတ္သည္။ စက္ပစၥည္းႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ ပညာရပ္တစ္ခုကို သင္ယူခြင့္ ႀကံဳမည္။ ထီကံစမ္းလိုပါက ၃၆၉ ဂဏန္းမ်ားက ကံေကာင္းေစလိမ့္မည္။
 

 

Vote: 
Average: 4 (1 vote)

Pages