Tarot Magic

၂၀၁၈ မတ္လ အတြက္ ခုနစ္ရက္သားသမီးတုိ႔၏ ကံၾကမၼာ

တနဂၤေႏြ

မထင္မွတ္သည့္ ေနရာမွ ေငြေၾကးမ်ား ၀င္လာတတ္ေသာေၾကာင့္ ထီထိုးရန္သင့္ေသာ ကာလတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ရပ္ေ၀းခရီး အဆင္ေျပမည္။ က်န္းမာေရး သင့္တင့္သည္။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း မနာလိုသူတစ္ဦး၏ ေခ်ာက္တြန္းမႈေၾကာင့္ ျပသ၁နာတစ္ရပ္ကို ေျဖရွင္းရမည္။ ေမတၱာေရး ကံေခမည့္ ကာလျဖစ္သည္။ ပညာကံ ျမင့္မားေနသည္။ အိမ္တြင္ မီးေဘးအႏၱရာယ္ သတိခ်ပ္ပါ။ ထီကံစမ္းလိုပါက ၉၆၁ ဂဏန္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ပါ။

တနလၤာ

လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား သည္းခံရမည့္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုျဖစ္သည္။ အသစ္ျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကိုလည္း သတိႏွင့္ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ပါ။ ေငြေၾကးကံ သင့္တင့္သည္။ က်န္းမာေရးတြင္ အဆုတ္နာ၊ အဆုတ္ပြ သတိျပဳပါ။ ခရီးတိုမ်ား မၾကာမၾကာ ထြက္ရကိန္းရွိသည္။ အေရွ႕အရပ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ သတင္းပ်ံ႕လြင့္တတ္သည္။ အစာအိမ္နာ ျဖစ္တတ္၍ ဆင္ျခင္မႈကို လက္ကိုင္ထားပါ။ ၂၀၆ ဂဏန္းမ်ားက ကံထူးေစတတ္သည္။

အဂၤါ

လုပ္ငန္းကိစၥမ်ား ေျပာဆိုမႈ ေအာင္ျမင္မည့္ အခ်ိန္အခါ ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးတစ္ခု ထူေထာင္ရန္ အကူအညီမ်ား ရရွိမည္။ ေငြေၾကးကံ သင့္တင့္သည္။ ေမတၱာေရးတြင္ အေႏွာင့္အယွက္ ျမင္သည္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခားႏွင့္ ႏွီးႏႊယ္ေသာ ပညာရပ္တစ္ခု သင္ယူရန္ အခြင့္အလမ္းေပၚမည္။ ေလထိုးေလေအာင့္ ဂရုျပဳပါ။ ခရီးကိစၥ အဆင္မေျပႏိုင္ေသးပါ။ ယာဥ္မေတာ္တဆ ျဖစ္တတ္သည္။ ထီကံစမ္းလိုပါက ထီကံစမ္းလိုပါက ၃၈၉ ဂဏန္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ပါ။

ဗုဒၶဟူး

ရပ္ေ၀းမွ ေဆြမ်ိဳးတစ္ဦး၏ မဂၤလာသတင္းၾကားသိရပါက မိမိတြင္လည္း ကံျမင့္မားလာမည္။ ၀န္ထမ္းျဖစ္ပါက ရံုးအလုပ္မ်ားကို အထူးဂရုျပဳ ေဆာင္ရြက္ပါ။ စကားရႈပ္သူ အိမ္နီးနားခ်င္းတစ္ဦး ေၾကာင့္ မိတ္ပ်က္ရတတ္သည္။  အေၾကာညပ္ၿပီး ေဆးရုံေဆးခန္းေရာက္တတ္၍ အေနအထိုင္ ဆင္ျခင္ရမည့္ ကာလျဖစ္သည္။ ေမတၱာေရးတြင္ မွန္းထားသည္ႏွင့္ လက္ေတြ႕ ကြာဟေနဦးမည္။ ပညာေရးကံ သင့္တင့္သည္။ ထီကံစမ္းလိုပါက ၇၀၁ ဂဏန္းမ်ားက ေပ်ာ္ရႊင္ရလိမ့္မည္။

ၾကာသပေတး

မိမိ မထင္ထားေသာ ေနရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကိုင္ရ၍ မေပ်ာ္မရႊင္ ျဖစ္ေနမည္။  ေငြကံေၾကးကံ ေကာင္းေနမည္။ ရံုးတြင္းသင္တန္းတစ္ခု မျဖစ္မေန တက္ရမည္။ ခရီးကံ မသင့္ေသးပါ။ ေမတၱာေရးတြင္ ေပါ့့ပ်က္ပ်က္သေဘာထားသူေၾကာင့္ လမ္းခဲြခ်င္စိတ္ ျဖစ္ေပၚေနမည္။ မိမိ၏က်န္းမာေရး ေကာင္းေသာ ကာလတစ္ခု ျဖစ္ေသာ္လည္း လူႀကီးးမိဘက်န္းမာေရးခ်ဴခ်ာမည္။ ထီကံစမ္းလိုပါက ၃၈၆ ဂဏန္းမ်ားကို ယုံၾကည္သင့္သည္။

ေသာၾကာ

ရရန္ရွိေသာ ေငြမ်ားကို တစ္ဖက္သားက ေန႔ေရႊ႕ညေရႊ႕ ျပဳလုပ္ေနေသာေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။ ရပ္ေ၀းခရီးတစ္ခု သြားရကိန္းရွိသည္။ စာရင္းဇယားႏွင့္ လုပ္ကိုင္ရေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားအဖို႔ စနစ္တက်သတိျပဳ လုပ္ကိုင္မွ ေတာ္ကာက်မည္။ က်န္းမာေရး သင့္တင့္သည္။ ေခြးေလေခြးလြင့္ အႏၱရာယ္ သတိျပဳပါ။ ပညာေရးတြင္ ေရြးခ်ယ္စရာ အခြင္ါအလမ္းအခ်ိဳ႕ ေပၚမည္။ ထီကံစမ္းလိုပါက ၄၀၇ ဂဏန္းမ်ားကို အေလးေပးသင့္သည္။

စေန

အလုပ္မ်ား မရပ္မနား လုပ္ကိုင္ေနရကိန္း ရွိသည္။ သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦး၏ အကူအညီအေထာက္အပံ့ အခ်ိဳ႕ ရရွိမည္။ ေငြေၾကး လက္လြယ္ေနမႈကို ထိန္းသိမ္းပါ။ ေျမာက္အရပ္မွ မိတ္ေဆြတစ္ဦး၏ ဖိတ္ေခၚမႈေၾကာင့္ ရက္ရွည္ခရီးတစ္ခု ထြက္ရမည္။ ပညာေရးကံ သင့္တင့္သည္။ ဦးေခါင္း မူးေ၀ၿပီး အားနည္းေနတတ္သည္။ စကားေျပာဆင္ျခင္ရမည့္ ကာလျဖစ္သည္။ တန္ဖိုးႀကီးပစၥည္းတစ္ခု လက္၀ယ္ရရွိမည္။ ထီကံစမ္းလိုပါက ၉၇၁ ဂဏန္းမ်ားက ကံေကာင္းေစလိမ့္မည္။

Vote: 
No votes yet

Pages