ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းဘုရာေက်ာင္းကို ပိတ္တာတို႔၊ လက္၀ါးကပ္တိုင္ေတြ ျဖိဳဖ်က္တာတို႔ရွိလာတယ္ . // အင္တာဗ်ဴး //

...

ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ)ျဖင့္ တရားစြဲဆုိျခင္းခံထားရသည့္ ခရိုင္ဥကၠ႒ အတြက္ ဥပေဒအညီ ျပန္ေျခပမည္ဟု ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီေျပာ

...

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္နိုင္ငံ ႏွစ္ဖက္ညႇိႏွိုင္း၍ ေရမိုင္လွည့္ကင္း ေဆာင္ရြက္

...

စည္ပင္သာယာ ဝန္ထမ္းလိုင္းခန္းမ်ားကို လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၃ ထပ္ Steel structure အေဆာက္အဦမ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးသြားမည္

...

တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕ေဆးရံုႀကီး ဓာတ္မွန္ဌာနတြင္ လိုအပ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိရန္ ၿမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းဌာနႏွင့္ အျမန္ဆံုးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္