၀င္းကုိကုိလတ္ ပါ ေလးဦးကုိ စက္တင္ဘာ ၂၈ ႐ံုးခ်ိန္းတြင္ ပုဒ္မ ၁၉ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ) တို႔အတြက္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္မည္

...

အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးကို ျခိမ္းေျခာက္လာသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရး ဆိုသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီမွ ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္

...

ျပည္သူလူထု၏ လိုအပ္ခ်က္ကို မလုပ္ေပးလွ်င္ အစိုးရအဖြဲ႕ကို အျပစ္တင္ေျပာဆိုႏိုင္ဟုဆို

...

တ႐ုတ္နိုင္ငံ၏ ၾကား၀င္ေစ့စပ္ေပးမႈကို တပ္မေတာ္က လိုလားျခင္း မရွိေၾကာင္း TNLA စြပ္စြဲေျပာၾကား

...

၇၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံတြင္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ေျပာၾကားသည့္ အေထြေထြမူဝါဒေရးရာ မိန္႔ခြန္း