သုံးဆယ္ၿမိဳ႕၌ က်ည္မ်ိဳးစုံ၊ လက္ပစ္ဗုံး ၁ လုံးႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ေတြ႕ရွိ သိမ္းဆည္းရမိ

...

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ပဋိပကၡမ်ား ေပါက္ဖြားေစျခင္းသည္ မုန္းတီးမႈႏွင့္ ေၾကာက္ရြံ႕မႈတို႔ျဖစ္၍ နားလည္မႈႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ဆုိ

...

ပ်က္က် G-4 ဂ်က္ေလယာဥ္မွ ေလယာဥ္မွဴးမ်ား၏ ေသဆုံးမႈအား အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ဟု ဆုိ

...

ကေလးၿမဳိ႕ ေရေဘးထပ္မံႀကဳံလာပါက ထိခိုက္မႈ၊ ဆံုး႐ံႈးမႈမရွိေစေရး အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္မည္

...

သင့္အသားအေရကို ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ဒဏ္က ဘယ္လိုကာကြယ္မလဲ