စည္ပင္သာယာေရး ေန့စားဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အိမ္ေထာင္စု လူဦးေရစာရင္းႏွင့္ ကိုင္ေဆာင္လက္မွတ္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးထုတ္ေပးႏိုင္ေရး အတြက္ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္

...

ယာဥ္ငယ္မ်ားအေနျဖင့္ သံလြင္တံတား - ေကာ့က်ိဳက္ - ဇာသျပင္ - က်ားကေလး - ဂ်ိဳင္း - ေကာ့ကရိတ္ - ျမဝတီ)လမ္းအပိုင္း အား အတက္/အဆင္းႏွစ္မ်ိဳးလံုး အသံုးျပဳႏုိင္ၿပီ

...

တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စံခ်ိန္စံညွြန္း ျပည့္မီစြာနွင့္ အခ်ိန္မီျပီးစီးရန္အတြက္ Third Party ထိန္းေက်ာင္းေရး အဖြဲ့ျဖင့္ စနစ္တက် ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ

...

ပုသိမ္ရွိအထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံ တစ္ခုတြင္ မကၽြတ္လြတ္သူမ်ားက အလုပ္သမား အခ်ိဳ႕ကို ၀င္ပူး၍ အမွ်အတမ္းေပးေ၀ရန္ေတာင္းဆို၊

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ၿမိဳ႕ရွိ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံတစ္ခုတြင္ မကၽြ...

ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဘိန္းျဖဴ ၆.၉၁ ကီလိုႏွင့္ ဘိန္းစိမ္း ၅၉.၈ ကီလို ဖမ္းဆီးရမိ

...

ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႔နယ္အတြင္း တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းအား ရီမုမိုင္းမ်ားျဖင့္ ဖာက္ခြဲတုိက္ခုိက္၊ အရပ္ဝတ္ ဝတ္ဆင္ထားသည့္ AA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူ အေလာင္းေလးေလာင္းေတြ႕ရွိ

...

အာဏာႏွင့္ေငြမရွိလည္း မိမိတို႔၏စိတ္ေစတနာကို ျပည္သူယုံၾကည္ လက္ခံေအာင္ႀကိဳးပမ္းၿပီး ျပည္သူ၏အဆုံးအျဖတ္ကိုခံယူမည္