ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ စည္းကမ္းဥပေဒႏွင့္ ထိန္းေက်ာင္းမထားလွ်င္ မင္းမဲ့စရိုက္ ျဖစ္ႏိုင္သလို အာဏာရွင္ျဖစ္သြားႏိုင္ဟုဆို

ဒီမိုကေရစီႏွင့္ မင္းမဲ့စရိုက္အၾကားတြင္ ထိန္းေက်ာင္းထားသည့္အရာသည္...

အမ်ိဳးသားအဆင့္ အဓမၼခိုင္းေစမႈတိုင္ၾကားမႈယႏၲရားသို႔ အဓမၼခိုင္းေစမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး မည္သူ မဆိုတိုင္ၾကားနိုင္

တိုင္ၾကား သူႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို လၽွို႔ဝွက္ေျဖရွ...

ကမၻာ့အင္ဂ်င္နီယာေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာနိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာအသင္းခ်ဳပ္၌ ျပဳလုပ္မည္

ကမၻာ့အင္ဂ်င္နီယာေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျ...

မုိင္းတြမ္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေဆးျပား႐ုိက္စက္အစိတ္အပိုင္း၊ လက္နက္/ခဲယမ္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား သိမ္းဆည္းရမိ

ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပုိင္း)၊ မုိင္းတြမ္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါး...

တာခ်ီလိတ္တြင္ ဗံုးသီးေဟာင္းကုိ တူျဖင့္ထုရုိက္စဥ္ ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပြား

တာခ်ီလိတ္တြင္ ဗံုးသီးေဟာင္းကုိ တူျဖင့္ထုရုိက္စဥ္ ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပ...

ေကာ္ရႈျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥပေဒနည္းဥပေဒမ်ား မထုတ္ျပန္မီကာလအတြင္း လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ားဆုံးရႈံးမႈ မျဖစ္ေပၚေစေရးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ

ေကာ္ရႈျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥပေဒနည္းဥပေဒမ်ား မထုတ္ျပန္မီကာလအတြင္း လူ႔...

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈေကာ္မတီ အစည္းအေဝးတြင္ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္း(၃)ခုအတည္ျပဳ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈေကာ္မတီ အစည္းအေဝးတြင္...