ဦး၀င္းတင္ေနအိမ္အား နဂိုပံုစံအတိုင္း ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျပီး ျပတိုက္ပံုစံထားရွိရန္ ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ေျမေနရာရွာေဖြေန

...

ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေဘာ္စဲခုိ ေက်းရြာအနီး တပ္မေတာ္ ယာဥ္တန္းအား ေႏွာင့္ယွက္ပစ္ခတ္

...

ဟိႏၵဴမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားစုေပါင္း၍ ေကာက္သစ္စားပြဲေတာ္ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားသို႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း တက္ေရာက္

...

ေျပးၿပီးေနာက္ မလုပ္သင့္သည္မ်ား

...

ျမန္မာ-ဂ်ပန္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ႁမွင့္တင္ႏိုင္ေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏိ္ုင္မည့္ အေျခအေနမ်ား ေဆြးေႏြး

...

ဥေရာသမၼဂၢက ျပန္ေကာက္မယ့္အခြန္က ျမန္မာ့ ဆန္ပို႔ကုန္ လုပ္ငန္းအေပၚ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ပဲ သက္ေရာက္မႈ ႐ွိပါတယ္