လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ လူႀကီးမ်ား၏အမွားမ်ားကုိ သင္ခန္းစာ ယူၿပီး အေတြးသစ္အျမင္သစ္မ်ားျဖင့္ စိန္ေခၚမႈ အဟန္႔အတား အခက္အခဲ မ်ားကို ေက်ာ္လႊားနိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ၾကေစ လို

...

နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းအား AA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕က လက္နက္ႀကီး၊ လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္

...

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္အား ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၃၂ ပါတီမွ ပါတီဥကၠ႒မ်ား၊ ဒုတိယဥကၠ႒မ်ား လာေရာက္မိတ္ဆက္ေတြ႕ဆုံ

...

ကေလးအလုပ္သမားမ်ား ေလ်ာ႔နည္းပေပ်ာက္ ရန္ ႏွစ္ရွည္စီမံခ်က္မ်ားခ်မွတ္ ေဆာင္႐ြက္သြားရမည္

...

ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ အစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈကို အဟန္႕အတားျဖစ္ေစၿပီး အစိုးရ၏ ပုံရိပ္ကိုက်ဆင္းေစေၾကာင္း ရခိုင္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာ

...

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ၏အထူးအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ H.E. Mr. Hiroto IZUMI တုိ႔ေတြ႕ဆံုကာ ရခုိင္ အေရးႏွင့္အျခားက႑မ်ားေဆြးေႏြး