စစ္ေတြျမိဳ႕နယ္ ကူးတို႔စက္ေလွနစ္ျမဳပ္ တစ္ဦးေသ၊ တစ္ဦးေပ်ာက္ဆုံး

...

က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ား၏ မိသားစုမ်ားမွ ဆယ္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီး ေထာက္ခံစာ မရရွိ၍ အလုပ္၀င္ရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေနမႈမ်ားကို အျမန္ဆုံး စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ဟုဆို

...

အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ား၏ အခက္အခဲကို သိရွိေသာ္လည္း ဥပေဒအရ ေဆာင္ရြက္ေနရဟုဆို

...

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ဗီဇာအတုျဖင့္ အလုပ္လာရွာသည့္ ျမန္မာလုပ္သား ၁၅ ေယာက္ ထိုင္းရဲက ဖမ္းမိ

...

ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္း ခံထားရေသာ သတင္းေထာက္သံုးဦး ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းအခ်ိန္ထိ လာ႐ႈိးရဲစခန္းသို႔ မရာက္ရွိေသး

...

စြပ္စြဲေျပာဆိုမႈမ်ားကို ယခုအခ်ိန္မွစ၍ တရားစြဲဆိုသြားမည္ျဖစ္ၿပီး လုံး၀သည္းခံခြင့္လႊတ္မည္ မဟုတ္ဟုဆို

...

ရွမ္းေျမာက္တြင္ ဖမ္းဆီးခံသတင္းသမားမ်ား အျမန္ဆုံး ျပန္လႊတ္ေပးေရး AI ေတာင္းဆို

...

ကုန္သြယ္မႈမ်ား တိုးျမင့္ေစရန္အတြက္ ေတာင္အာဖရိက Chamber နွင့္ ကုန္သည္ စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္တို႔ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ ေရးထိုးမည္

...

NCA ဆိုင္ရာ အေျခခံမူ ခံယူခ်က္သေဘာထားမ်ားနွင့္ ကတိျပဳခ်က္မ်ား အေပၚ လိုက္နာမူအားနည္း ပ်က္ကြက္ေနသည္ဟု KNU သံုးသပ္

 

 

အေမရိကန္ ထိပ္တန္း နည္းပညာတကၠသိုလ္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ University of Massachusetts (Lowell) ၏ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္း ၀င္ခြင့္မ်ား
--- --- ---

U Mass Lowell သည္ အေမရိကန္၏ Tier 1 အမ်ိဳးသား တကၠသိုလ္ စာရင္း၀င္ တကၠသိုလ္ႀကီးတစ္ခု ျဖစ္သည့္အျပင္ Association of Advance Collegiate School of Business (AACSB) အဖြဲ႕အ စည္းႀကီးႏွင့္ Princeton Review တို႔မွ အေကာင္းဆံုး စီးပြားေရး ဘာသာရပ္သင္ ေက်ာင္းအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ခံထားရၿပီး ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္ႀကီး ၂၀၀ စာရင္းတြင္လည္း ပါ၀င္ပါသည္။

U Mass Lowell သည္ နည္းပညာ ဘာသာရပ္ အတြက္လည္း American Board to Engineering and Technology (ABET) မွ အသိ အမွတ္ျပဳ ထားၿပီး သုေတသနေပါင္း ၃၇ ခုအတြက္ ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၇၀ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံကာ နည္းပညာမ်ား တိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ Science ၊ Engineering ႏွင့္ Technology နယ္ပယ္မ်ားအတြင္း ေအာင္ျမင္မႈကို ကမၻာမွ အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ စိတ္ခ်ယံုၾကည္စြာ ပညာဆည္းပူးႏုိင္မည့္ တကၠသိုလ္ႀကီး ျဖစ္ပါသည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ အျမင့္ဆံုးအဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ Tier 1 တကၠသိုလ္ စာရင္း၀င္ျဖစ္ေသာ University of Massachusetts ၏ Campus ၅ ခုတြင္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ U Mass Lowell သည္ Massachusetts ျပည္နယ္၏ စတုတၳအႀကီးဆံုး ၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္ Lowell ၿမိဳ႕တြင္ တည္ရွိပါသည္။

U Mass Lowell တြင္ IGCSE ၿပီးထားသူမ်ား၊ အေျခခံပညာ အထက္တန္း စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၁၂ တန္း ပညာေရး တက္ေရာက္ၿပီးထားသူမ်ား တက္ေရာက္ႏိုင္ကာ SAT စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ မလိုဘဲ တကၠသိုလ္ ပထမႏွစ္ႏွင့္ ညီမွ်ေသာ Navitas USA ၏ University Pathway Program (UPP) သို႔ တုိက္႐ိုက္ တက္ေရာက္ႏို္င္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ UPP Programme သည္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား တက္ေရာက္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာ ပညာအရည္အခ်င္း၊ ေနထိုင္သြားလာေရးႏွင့္ အေမရိကန္ ပညာေရးစနစ္တို႔ကို လိုက္ေလ်ာညီေထြ ရွိေစရန္ ပံ့ပိုးေပးထားၿပီး တကၠသိုလ္ ဒုတိယႏွစ္သို႔ ေအာာင္ျမင္စြာ ဆက္လက္ တက္ေရာက္ႏုိင္ရန္ ႏိုင္ငံတကာမွ ေက်ာင္းသားမ်ားကို သီးျခားသင္ၾကားေပးေသာ Programme တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

ဘြဲ႕ရရွိၿပီးသူမ်ား အတြက္လည္း အင္ဂ်င္နီယာ မဟာဘြဲ႕ဒီဂရီမ်ား၊ နည္းပညာ မဟာဘြဲ႕ဒီဂရီမ်ား၊ စီးပြားေရး မဟာဘြဲ႕ဒီဂရီမ်ားႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ သိပၸံ မဟာဘြဲ႕ဒီဂရီမ်ားကို Navitas USA ၏ Pre-Master Pathway မွ တစ္ဆင့္ GMAT, GRE တင္ျပရန္မလိုဘဲ တက္ေရာက္ႏုိင္ မည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဘြဲ႕ရမ်ားအေနျဖင့့္ အေမရိကန္ တကၠသိုလ္ မ်ားသို႔ Master တန္းမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ လိုအပ္ေသာ Credit Evaluation ကို Navitas USA မွ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္သျဖင့္ အဆင္ေျပစြာ ေက်ာင္းေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

U Mass Lowell တြင္ တက္ေရာက္လိုသူမ်ား အေနျဖင့္ လိုအပ္သည့္ ပညာေရး အေထာက္အထား စာရြက္ စာတမ္းမ်ား၊ အဂၤလိပ္စာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ေက်ာင္းလခႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ ဗီဇာေလွ်ာက္ရာတြင္ ျပင္ဆင္ထားရမည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ဗီဇာအင္တာဗ်ဴး အေၾကာင္း မ်ားအျပင္ ပညာသင္ဆု ေလွ်က္ထားျခင္း ဆိုင္ရာမ်ားကို AT & S (Overseas Education Services) တြင္ အခမဲ့ လာေရာက္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ ပါသည္။

လာေရာက္ ေဆြးေႏြးလိုသူမ်ား အေနျဖင့္ AT & S ႐ံုးမ်ားျဖစ္ေသာ အေဆာင္ (၅)၊ အခန္း (၄)၊ ျမန္မာ အင္ဖိုတက္(ခ္)၊ လိႈင္ တကၠသိုလ္ နယ္ေျမ (ဖုန္း) ၀၉-၇၉၉ ၅၉၅ ၉၄၉၊ ၀၉-၅၁၂ ၇၄၆၁နွင့္ အမွတ္ (၆၇)၊ ေျမညီထပ္၊ ဘုန္းႀကီးလမ္း (အလယ္ဘေလာက္)၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ (ဖုန္း) ၀၉-၅၀၆ ၂၁၇၁၊ ၀၉-၇၇၇ ၂၂၃ ၂၂၉ တုိ႔သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ ပါသည္။

The Ladies News