ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ကူညီေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆိုင္ရာ အေမရိကန္ ဘ႑ာေရးဝန္ေဆာင္မႈအဖြဲ႔ ျမန္မာျပည္သို႔ေရာက္ရွိ

...

KIA ႏွင့္ ဆက္သြယ္သည္ဆိုကာ စြပ္စြဲခံရသည့္ ႏွစ္ျခင္းဓမၼဆရာႏွစ္ဦး ယေန႔႐ုံးထုတ္

...

ၾသဂုတ္ ပထမသီတင္းပတ္အတြင္း ရန္ကုန္ျမိဳ့ရွိ NRPC ရံုးတြင္ PC နွင့္ ေျခာက္ၾကိမ္ေျမာက္ တရား၀င္ေတြ႕ဆံုရန္ UNFC အဆိုျပဳ

ၾသဂုတ္လ ပထမသီတင္းပတ္ အတြင္း၌ ရန္ကုန္ျမိဳ့ရွိ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး နွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (NRPC) ရံုးတြင္ အစိုးရျငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ (PC) နွင့္ ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်...

ေရႊစင္၊ ေရႊတုံး၊ စိန္ႏွင့္ျမ တို႔အား အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးရန္ အစိုးရအဖြဲ႕ တင္ျပ

...

စံျပေစ်းအနီးရွိ လူကူးခုံးေက်ာ္တံတား ၾသဂုတ္လတြင္ ဖြင့္လွစ္မည္

...

ထား၀ယ္တြင္ ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြး (H5N1)ေရာဂါျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာန ထုတ္ျပန္၊ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သတိေပးထုတ္ျပန္ထား

...

H1 N1 ကာကြယ္ေရး နီနီခင္ေဇာ္ မ်က္ႏွာဖုံးကမ္ပ္ိန္းျပဳလုပ္

...

ထား၀ယ္ရွိၾကက္ျခံအခ်ိဳ႕တြင္ H5N1 ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြး ေတြ႕ရွိေၾကာင္း ကမၻာ့တိရစၦာန္က်န္းမာေရး အဖြဲ႔အစည္းက ထုတ္ျပန္

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာင္ပိုင္း တနလၤာရီေဒသရွိ ၾကက္ျခံမ်ားတြင္ ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြး ေရာဂါ ျဖစ္ပြားေစသည့္ H5N1 ေတြ႕ရွိသည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ေမြးျမဴေရး၀န္ၾကီးဌာနက အစီရင္ခံစာတင္ထားေၾကာင္း ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ ပဲရစ္ျမိဳ႕...