တကၠသိုလ္မ်ားကို ေန႔ေရာညပါ အခ်ိန္ျပည့္ဖြင့္ထားႏိုင္သည့္ ေက်ာင္းမ်ား ျဖစ္ေစခ်င္လိုဟု ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာၾကား

...

ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြားမ်ား ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးသို႔ တက္ေရာက္ ဖူးေျမာ္ခြင့္ ယာယီပိတ္မည္

...

ႏိုင္ငံ၏ ဘတ္ဂ်က္အမ်ားစုသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို ဦးတည္ေနသည့္ ကာလျဖစ္၊ အခြင့္အလမ္းကို မိမိရရဆုပ္ကိုင္ၿပီး တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သင့္ဟုဆို

...

မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္၌ ေလာင္းကစားဂိမ္းစက္ ဖမ္းဆီးရမိမႈ

...

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၌ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ဘဂၤလီ ၆၀၀ ေက်ာ္ေရာက္ရွိ