ဆန္းခ်က္စ္အား လုပ္ခအျမင့္ဆံုးေပးျပီး အေျပာင္းအေရႊ႕ကို အခ်ိန္ပိုင္းအတြင္း အျပီးသတ္ဖို႕ႀကိဳးစားေနတဲ႔ မန္ယူ

...

ေဒါက္တာ ေအးေမာင္အား စစ္ေတြၿမဳိ႕နယ္ တရားသူႀကီးထံတြင္ ခ်ဳပ္ရမန္ရယူကာ စစ္ေတြ အက်ဥ္းေထာင္၌ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထား

...

ဦးေနွာက္က်န္းမာေရးအတြက္ အစားအစာမ်ား

...

၃၈ ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသြားႏွင့္ခံတြင္း ဆရာ၀န္အသင္းညီလာခံ ၂၀၁၈ အခမ္းအနားက်င္းပ ၊ Signal သြားတိုက္ေဆးမွ တစ္ဦးတည္း Sponsor အျဖစ္ ကူညီပံ႕ပိုးေပးထား

...

ရန္ကုန္တိုင္းတရားလႊတ္ေတာ္႐ုံးတြင္ တစ္ရက္လ်ွင္ မဂၤလာေမာင္နွံဆယ္စံုတြဲသာ လက္မွတ္ေရးထိုးခြင့္ရဟုဆို

...

လမ္းနယ္နိမိတ္ေပၚတြင္ ရပ္တန္႔ထားသည့္ ယာဥ္အုိ၊ ယာဥ္ေဟာင္း၊ ယာဥ္ပ်က္မ်ားအား ဖယ္ရွားရန္ႏွင့္ လုိက္နာျခင္းမရွိက အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္