လယ္ယာေျမေပၚ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ က်ဴးလြန္အသံုးျပဳမႈမ်ားကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္ သြားမည္

...

ေျမာက္ပိုင္းေလးဖြဲ႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တပ္မေတာ္မွ တက္ေရာက္ရန္ အလားအလာမ်ားျပီး အခ်ိန္ႏွင့္ေနရာ ညွိႏႈိင္းေနဆဲဟု ဆို

...

တရုတ္ခရီးသြားမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ Zero Budget Tour မဟုတ္၊ အခ်ိန္တန္ႏြားပိန္ကန္လိမ့္မည္ဟု ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးေျပာ

...

၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ားကို ခ်စ္ခင္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရန္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးယြက္စစ္ တိုက္တြန္း

...

သတင္းေထာက္ဟုဆိုသူ အမ်ိဳးသား(၂)ဦးထံမွ စိတ္ႂကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပားမ်ား ဖမ္းဆီးရမိ

...

ပညာေရးစနစ္မွန္ကန္လွ်င္ အျခားနိုင္ငံမ်ားအား အခ်ိန္တိုအတြင္း အမီလိုက္မည္ဟု နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေျပာၾကား