“ၾကြယ္၀တဲ႔အရသာ၊ ၾကြယ္၀တဲ႔ဘ၀” ပ႐ိုမိုးရွင္းအစီအစဥ္မွ ပထမဆံုး က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ကံထူးရွင္ကို ခေနာမွ ဂုဏ္ျပဳ

...

အရည္အေသြးမီ လမ္းခင္းအုတ္မ်ား ျမန္မာေစ်းကြက္သို႔ ၀င္ေရာက္

...

ရန္ကုန္တိုင္းတရားလႊတ္ေတာ္႐ုံးအား YHT က အျပာေရာင္ ကမၸည္းတပ္ဆင္

...

NLD ပါတီလူငယ္ညီလာခံ က်င္းပနိုင္ေရးအတြက္ စီမံခ်က္စာတမ္းကို ေဆြးေႏြး

...

ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားတိုးျမႇင့္ႏိုင္ရန္ EUROCHAM Myanmar ႏွင့္ Myantrade တို႔ MoU ေရးထိုး

...

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ေဒသဖြံ ့ျဖိဳးေရး ရန္ပုံေငြကို ၂၀၁၈ ဧျပီ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္ ေျခာက္လတာ ကာလအတြင္း ထည့္သြင္း လ်ာထားမည္ မဟုတ္

...

ေအာင္၀င္းခိုင္အား ကားေမာင္းပို႔ေပးခဲ့သည့္ ရဲထြဋ္လိႈင္အား တရား႐ံုးက စံုးစမ္းစစ္ေဆး အေရးအယူျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ တရားလိုေရွ႕ေန မ်ား ေလွ်ာက္ထားမည္