အစိုးရျငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ႏွင့္ RCSS ယေန႔ေတြ႔ဆံုမည္ျဖစ္ျပီး ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီထားသည့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္ရွိေန

...

တိုင္းရင္းသားမ်ားဘဝ တိုးတက္ျမင့္မားလာေစရန္ စီမံခ်က္ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ရန္ အဆို လႊတ္ေတာ္တြင္ေဆြးေႏြးမည္

...

သမၼတျဖစ္ရန္ အေျခအေနေပးလာပါက ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ဆည္းပူးထားသည္ဟု ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ေျပာၾကား

...

ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ တြင္ မေလးရွားသို႕သြားေရာက္မည့္ ဘဂၤလီ ၁၀၆ ဦးအား ဖမ္းမိ

...

တရုတ္ထံမွ အတိုးမဲ့ေခ်းေငြ ယြမ္သန္း၈၀ ရယူ၍ ရထားတြဲအသစ္မ်ား ၀ယ္ယူမည္

...

အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ ပို႔ဘလဲယားရွိ ယာယီထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ားတြင္ ထိန္းသိမ္းခံထားရေသာ ျမန္မာေရလုပ္သား (၇) ဦး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိ လာ